Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bokhotellet Lyngørporten
Juridisk navn:  Sørlandet Sjø Og Fritid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37198000
Sliperiveien Sliperiveien Fax: 37198001
4912 Gjeving 4912 Gjeving
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 976957660
Aksjekapital: 1.575.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 9/23/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Tvedestrand Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
82.31%
Resultat  
  
217.79%
Egenkapital  
  
5.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.573.000 8.542.000 11.828.000 10.958.000 11.700.000
Resultat: 1.688.000 -1.433.000 -2.006.000 12.146.000 -548.000
Egenkapital: 23.284.000 21.973.000 23.093.000 24.675.000 13.737.000
Regnskap for  Bokhotellet Lyngørporten
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.573.000 8.542.000 11.828.000 10.958.000 11.700.000
Driftskostnader -13.387.000 -9.442.000 -13.276.000 1.637.000 -11.801.000
Driftsresultat 2.185.000 -901.000 -1.447.000 12.596.000 -102.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 25.000 76.000
Finanskostnader -498.000 -532.000 -561.000 -475.000 -522.000
Finans -497.000 -531.000 -559.000 -450.000 -446.000
Resultat før skatt 1.688.000 -1.433.000 -2.006.000 12.146.000 -548.000
Skattekostnad -377.000 313.000 424.000 -1.209.000 -79.000
Årsresultat 1.311.000 -1.119.000 -1.582.000 10.938.000 -627.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.994.000 42.791.000 37.862.000 32.502.000 20.812.000
Sum omløpsmidler 1.912.000 1.167.000 1.454.000 1.184.000 3.064.000
Sum eiendeler 45.906.000 43.958.000 39.316.000 33.686.000 23.876.000
Sum opptjent egenkapital 21.744.000 20.433.000 21.553.000 23.135.000 12.197.000
Sum egenkapital 23.284.000 21.973.000 23.093.000 24.675.000 13.737.000
Sum langsiktig gjeld 20.401.000 9.400.000 9.700.000 6.104.000 6.424.000
Sum kortsiktig gjeld 2.221.000 12.584.000 6.523.000 2.908.000 3.715.000
Sum gjeld og egenkapital 45.906.000 43.957.000 39.316.000 33.687.000 23.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.573.000 8.542.000 11.828.000 10.958.000 11.700.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.573.000 8.542.000 11.828.000 10.958.000 11.700.000
Varekostnad -2.867.000 -1.526.000 -2.498.000 -2.042.000 -2.083.000
Lønninger -5.783.000 -4.382.000 -6.870.000 -6.212.000 -6.439.000
Avskrivning -1.139.000 -770.000 -435.000 -352.000 -506.000
Nedskrivning 0 13.033.000 0
Andre driftskostnader -3.598.000 -2.764.000 -3.473.000 -2.790.000 -2.773.000
Driftskostnader -13.387.000 -9.442.000 -13.276.000 1.637.000 -11.801.000
Driftsresultat 2.185.000 -901.000 -1.447.000 12.596.000 -102.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 25.000 76.000
Finanskostnader -498.000 -532.000 -561.000 -475.000 -522.000
Finans -497.000 -531.000 -559.000 -450.000 -446.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.311.000 -1.119.000 -1.582.000 10.938.000 -627.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 974.000 1.351.000 1.037.000 613.000 1.822.000
Fast eiendom 41.589.000 40.502.000 35.760.000 31.714.000 18.847.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.431.000 938.000 1.065.000 175.000 143.000
Sum varige driftsmidler 43.021.000 41.440.000 36.824.000 31.889.000 18.990.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.994.000 42.791.000 37.862.000 32.502.000 20.812.000
Varebeholdning 300.000 213.000 367.000 351.000 347.000
Kundefordringer 583.000 6.000 596.000 221.000 559.000
Andre fordringer 428.000 597.000 190.000 353.000 1.818.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 600.000 351.000 302.000 259.000 340.000
Sum omløpsmidler 1.912.000 1.167.000 1.454.000 1.184.000 3.064.000
Sum eiendeler 45.906.000 43.958.000 39.316.000 33.686.000 23.876.000
Sum opptjent egenkapital 21.744.000 20.433.000 21.553.000 23.135.000 12.197.000
Sum egenkapital 23.284.000 21.973.000 23.093.000 24.675.000 13.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.937.000 2.868.000 1.283.000 2.223.000
Sum langsiktig gjeld 20.401.000 9.400.000 9.700.000 6.104.000 6.424.000
Leverandørgjeld 624.000 1.436.000 594.000 384.000 150.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 430.000 239.000 521.000 455.000 480.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.168.000 7.973.000 2.540.000 786.000 863.000
Sum kortsiktig gjeld 2.221.000 12.584.000 6.523.000 2.908.000 3.715.000
Sum gjeld og egenkapital 45.906.000 43.957.000 39.316.000 33.687.000 23.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -309.000 -11.417.000 -5.069.000 -1.724.000 -651.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.1 0.2 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0.2 0.3 0.7
Soliditet 50.7 50.0 58.7 73.2 57.5
Resultatgrad 14.0 -10.5 -12.2 114.9 -0.9
Rentedekningsgrad 4.4 -1.7 -2.6 26.5 -0.2
Gjeldsgrad 1.0 1.0 0.7 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 4.8 -2.0 -3.7 37.5 -0.1
Signatur
29.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex