Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørum Bil Og Maskinrekvisita As
Juridisk navn:  Sørum Bil Og Maskinrekvisita As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63868050
Haldenveien 326 Haldenveien 326 Fax: 63868051
1923 Sørum 1923 Sørum
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 916615043
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/13/1952
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.11%
Resultat  
  
-93.97%
Egenkapital  
  
2.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.486.000 33.098.000 39.351.000 41.522.000 40.457.000
Resultat: 39.000 647.000 -235.000 400.000 368.000
Egenkapital: 1.509.000 1.478.000 974.000 1.158.000 851.000
Regnskap for  Sørum Bil Og Maskinrekvisita As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.486.000 33.098.000 39.351.000 41.522.000 40.457.000
Driftskostnader -20.440.000 -32.447.000 -39.577.000 -41.116.000 -40.078.000
Driftsresultat 47.000 651.000 -226.000 406.000 379.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -4.000 -10.000 -7.000 -12.000
Finans -8.000 -4.000 -9.000 -6.000 -10.000
Resultat før skatt 39.000 647.000 -235.000 400.000 368.000
Skattekostnad -9.000 -144.000 51.000 -93.000 -90.000
Årsresultat 31.000 504.000 -184.000 307.000 278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 252.000 337.000 463.000 53.000 66.000
Sum omløpsmidler 3.063.000 3.436.000 2.165.000 3.142.000 3.988.000
Sum eiendeler 3.315.000 3.773.000 2.628.000 3.195.000 4.054.000
Sum opptjent egenkapital 1.409.000 1.378.000 874.000 1.058.000 751.000
Sum egenkapital 1.509.000 1.478.000 974.000 1.158.000 851.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.807.000 2.294.000 1.654.000 2.037.000 3.202.000
Sum gjeld og egenkapital 3.316.000 3.772.000 2.628.000 3.195.000 4.053.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.324.000 32.886.000 39.294.000 41.460.000 40.438.000
Andre inntekter 162.000 212.000 57.000 62.000 19.000
Driftsinntekter 20.486.000 33.098.000 39.351.000 41.522.000 40.457.000
Varekostnad -15.083.000 -27.995.000 -34.155.000 -36.375.000 -35.398.000
Lønninger -3.105.000 -2.906.000 -3.107.000 -3.153.000 -2.907.000
Avskrivning -92.000 -89.000 -73.000 0 -93.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.160.000 -1.457.000 -2.242.000 -1.588.000 -1.680.000
Driftskostnader -20.440.000 -32.447.000 -39.577.000 -41.116.000 -40.078.000
Driftsresultat 47.000 651.000 -226.000 406.000 379.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -4.000 -10.000 -7.000 -12.000
Finans -8.000 -4.000 -9.000 -6.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 31.000 504.000 -184.000 307.000 278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 17.000 79.000 28.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 204.000 295.000 359.000 0 0
Sum varige driftsmidler 204.000 295.000 359.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 252.000 337.000 463.000 53.000 66.000
Varebeholdning 654.000 1.150.000 1.384.000 1.186.000 1.551.000
Kundefordringer 499.000 359.000 417.000 510.000 699.000
Andre fordringer 52.000 50.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.859.000 1.877.000 364.000 1.446.000 1.738.000
Sum omløpsmidler 3.063.000 3.436.000 2.165.000 3.142.000 3.988.000
Sum eiendeler 3.315.000 3.773.000 2.628.000 3.195.000 4.054.000
Sum opptjent egenkapital 1.409.000 1.378.000 874.000 1.058.000 751.000
Sum egenkapital 1.509.000 1.478.000 974.000 1.158.000 851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.105.000 1.574.000 1.045.000 1.208.000 2.604.000
Betalbar skatt 12.000 81.000 0 80.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 255.000 249.000 199.000 334.000 184.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 390.000 411.000 416.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 1.807.000 2.294.000 1.654.000 2.037.000 3.202.000
Sum gjeld og egenkapital 3.316.000 3.772.000 2.628.000 3.195.000 4.053.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.256.000 1.142.000 511.000 1.105.000 786.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.3 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.0 0.5 1 0.8
Soliditet 45.5 39.2 37.1 36.2 2
Resultatgrad 0.2 2.0 -0.6 1 0.9
Rentedekningsgrad 5.9 162.8 -22.6 5 31.6
Gjeldsgrad 1.2 1.6 1.7 1.8 3.8
Total kapitalrentabilitet 1.4 17.3 -8.6 12.7 9.4
Signatur
26.07.2017
STYRET ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2017
Prokura hver for seg
Bjerke Paal Hertzenberg
Bjerke Per Kristian
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex