Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørum Bygg As
Juridisk navn:  Sørum Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bølerveien 84 Bølerveien 84 Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 922707138
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/28/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
225.8%
Resultat  
  
246.96%
Egenkapital  
  
132.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 7.715.000 2.368.000
Resultat: 604.000 -411.000
Egenkapital: 127.000 -387.000
Regnskap for  Sørum Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 7.715.000 2.368.000
Driftskostnader -7.084.000 -2.776.000
Driftsresultat 632.000 -408.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000 -3.000
Finans -27.000 -3.000
Resultat før skatt 604.000 -411.000
Skattekostnad -91.000 0
Årsresultat 514.000 -411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 228.000
Sum omløpsmidler 1.585.000 804.000
Sum eiendeler 1.793.000 1.032.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 -417.000
Sum egenkapital 127.000 -387.000
Sum langsiktig gjeld 67.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.599.000 1.418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.793.000 1.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.693.000 2.368.000
Andre inntekter 22.000 0
Driftsinntekter 7.715.000 2.368.000
Varekostnad -3.414.000 -984.000
Lønninger -1.849.000 -825.000
Avskrivning -24.000 -27.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.797.000 -940.000
Driftskostnader -7.084.000 -2.776.000
Driftsresultat 632.000 -408.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000 -3.000
Finans -27.000 -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 514.000 -411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 208.000 187.000
Sum varige driftsmidler 208.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000
Sum anleggsmidler 208.000 228.000
Varebeholdning 330.000 0
Kundefordringer 1.031.000 773.000
Andre fordringer 15.000 26.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 209.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.585.000 804.000
Sum eiendeler 1.793.000 1.032.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 -417.000
Sum egenkapital 127.000 -387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 67.000 0
Leverandørgjeld 588.000 359.000
Betalbar skatt 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 754.000 354.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 705.000
Sum kortsiktig gjeld 1.599.000 1.418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.793.000 1.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -614.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6
Soliditet 7.1 -37.5
Resultatgrad 8.2 -17.2
Rentedekningsgrad 23.4
Gjeldsgrad 13.1 -3.7
Total kapitalrentabilitet 35.2 -39.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex