Sørum Elektro As
Juridisk navn:  Sørum Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69360070
Sorgenfri allé 3 Sorgenfri allé 3 Fax: 69347670
1651 Sellebakk 1651 Sellebakk
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 980379175
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/2/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Alva Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
41.61%
Resultat  
  
160.94%
Egenkapital  
  
51.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.709.000 6.856.000 7.907.000 8.186.000 8.709.000
Resultat: 585.000 -960.000 524.000 245.000 532.000
Egenkapital: 1.348.000 891.000 1.839.000 1.440.000 1.257.000
Regnskap for  Sørum Elektro As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.709.000 6.856.000 7.907.000 8.186.000 8.709.000
Driftskostnader -9.120.000 -6.929.000 -7.397.000 -7.943.000 -8.190.000
Driftsresultat 589.000 -73.000 511.000 242.000 519.000
Finansinntekter 10.000 19.000 19.000 15.000 17.000
Finanskostnader -14.000 -907.000 -6.000 -12.000 -3.000
Finans -4.000 -888.000 13.000 3.000 14.000
Resultat før skatt 585.000 -960.000 524.000 245.000 532.000
Skattekostnad -129.000 12.000 -126.000 -61.000 -135.000
Årsresultat 456.000 -947.000 398.000 184.000 397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 658.000 40.000 115.000 148.000 84.000
Sum omløpsmidler 2.721.000 2.031.000 2.983.000 2.611.000 3.604.000
Sum eiendeler 3.379.000 2.071.000 3.098.000 2.759.000 3.688.000
Sum opptjent egenkapital 1.248.000 791.000 1.739.000 1.340.000 1.157.000
Sum egenkapital 1.348.000 891.000 1.839.000 1.440.000 1.257.000
Sum langsiktig gjeld 651.000 0 56.000 93.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.380.000 1.180.000 1.202.000 1.225.000 2.431.000
Sum gjeld og egenkapital 3.379.000 2.071.000 3.097.000 2.758.000 3.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.709.000 6.855.000 7.905.000 8.181.000 8.708.000
Andre inntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 1.000
Driftsinntekter 9.709.000 6.856.000 7.907.000 8.186.000 8.709.000
Varekostnad -3.485.000 -2.053.000 -2.418.000 -2.649.000 -2.539.000
Lønninger -4.485.000 -4.054.000 -4.169.000 -4.416.000 -4.621.000
Avskrivning -13.000 -38.000 -40.000 -36.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.137.000 -784.000 -770.000 -842.000 -1.013.000
Driftskostnader -9.120.000 -6.929.000 -7.397.000 -7.943.000 -8.190.000
Driftsresultat 589.000 -73.000 511.000 242.000 519.000
Finansinntekter 10.000 19.000 19.000 15.000 17.000
Finanskostnader -14.000 -907.000 -6.000 -12.000 -3.000
Finans -4.000 -888.000 13.000 3.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 456.000 -947.000 398.000 184.000 397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 14.000 7.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 658.000 14.000 101.000 140.000 66.000
Sum varige driftsmidler 658.000 14.000 101.000 140.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 658.000 40.000 115.000 148.000 84.000
Varebeholdning 408.000 452.000 313.000 377.000 371.000
Kundefordringer 1.013.000 952.000 1.058.000 851.000 1.251.000
Andre fordringer 53.000 10.000 24.000 36.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.247.000 618.000 1.588.000 1.347.000 1.965.000
Sum omløpsmidler 2.721.000 2.031.000 2.983.000 2.611.000 3.604.000
Sum eiendeler 3.379.000 2.071.000 3.098.000 2.759.000 3.688.000
Sum opptjent egenkapital 1.248.000 791.000 1.739.000 1.340.000 1.157.000
Sum egenkapital 1.348.000 891.000 1.839.000 1.440.000 1.257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 651.000 0 56.000 93.000 0
Leverandørgjeld 330.000 353.000 173.000 183.000 286.000
Betalbar skatt 80.000 0 133.000 51.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 540.000 472.000 566.000 569.000 584.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 431.000 354.000 331.000 422.000 1.436.000
Sum kortsiktig gjeld 1.380.000 1.180.000 1.202.000 1.225.000 2.431.000
Sum gjeld og egenkapital 3.379.000 2.071.000 3.097.000 2.758.000 3.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.341.000 851.000 1.781.000 1.386.000 1.173.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.7 2.5 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 2.2 1.8 1.3
Soliditet 39.9 4 59.4 52.2 34.1
Resultatgrad 6.1 -1.1 6.5 3 6
Rentedekningsgrad 42.1 -0.1 85.2 20.2 1
Gjeldsgrad 1.5 1.3 0.7 0.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 17.7 -2.6 17.1 9.3 14.5
Signatur
21.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex