Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søskenslys Stiftelse
Juridisk navn:  Søskenslys Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91191464
c/o Kjell Erik Akersveen Niels Høeghs vei 37 c/o Kjell Erik Akersveen Niels Høeghs vei 37 Fax:
1465 Strømmen 1465 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 984429460
Aksjekapital: 805 NOK
Etableringsdato: 2/21/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Fgh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.33%
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.000 15.000 8.000 7.000 0
Resultat: -3.000 -4.000 -14.000 -14.000 -12.000
Egenkapital: 1.104.000 1.107.000 1.111.000 1.125.000 1.139.000
Regnskap for  Søskenslys Stiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.000 15.000 8.000 7.000 0
Driftskostnader -16.000 -19.000 -22.000 -21.000 -20.000
Driftsresultat -3.000 -4.000 -14.000 -14.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 8.000
Resultat før skatt -3.000 -4.000 -14.000 -14.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -14.000 -14.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 986.000 975.000 962.000 955.000 950.000
Sum omløpsmidler 118.000 132.000 150.000 170.000 191.000
Sum eiendeler 1.104.000 1.107.000 1.112.000 1.125.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital 266.000 272.000 280.000 296.000 312.000
Sum egenkapital 1.104.000 1.107.000 1.111.000 1.125.000 1.139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.104.000 1.107.000 1.111.000 1.125.000 1.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 0 0 0
Andre inntekter 13.000 0 8.000 7.000 0
Driftsinntekter 13.000 15.000 8.000 7.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -19.000 -22.000 -21.000 -20.000
Driftskostnader -16.000 -19.000 -22.000 -21.000 -20.000
Driftsresultat -3.000 -4.000 -14.000 -14.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -14.000 -14.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 986.000 975.000 962.000 955.000 950.000
Sum anleggsmidler 986.000 975.000 962.000 955.000 950.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 132.000 150.000 170.000 191.000
Sum omløpsmidler 118.000 132.000 150.000 170.000 191.000
Sum eiendeler 1.104.000 1.107.000 1.112.000 1.125.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital 266.000 272.000 280.000 296.000 312.000
Sum egenkapital 1.104.000 1.107.000 1.111.000 1.125.000 1.139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.104.000 1.107.000 1.111.000 1.125.000 1.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 132.000 150.000 170.000 190.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 1
Soliditet 100.0 1 1 1 99.9
Resultatgrad -23.1 -26.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.4 -1.3 -1.2 -1.1
Prokurister
09.12.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex