Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Søsterhjemmet Kronefres Da
Juridisk navn:  Søsterhjemmet Kronefres Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35564827
Søsterhjemmet medisinske senter Gamlevegen 19 Søsterhjemmet medisinske senter Gamlevegen 19 Fax: 35564802
3922 Porsgrunn 3922 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 995353563
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/15/2010
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.58%
Resultat  
  
40%
Egenkapital  
  
-18.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 54.000 43.000 96.000 129.000 267.000
Resultat: -3.000 -5.000 -5.000 -9.000 20.000
Egenkapital: 13.000 16.000 21.000 26.000 35.000
Regnskap for  Søsterhjemmet Kronefres Da
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 54.000 43.000 96.000 129.000 267.000
Driftskostnader -57.000 -48.000 -101.000 -138.000 -246.000
Driftsresultat -3.000 -5.000 -5.000 -9.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 -5.000 -5.000 -9.000 20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -5.000 -5.000 -9.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 20.000 25.000 31.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 2.000 4.000 5.000
Sum eiendeler 14.000 17.000 22.000 29.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 16.000 21.000 26.000 35.000
Sum egenkapital 13.000 16.000 21.000 26.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 13.000 16.000 21.000 29.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 54.000 43.000 96.000 129.000 267.000
Driftsinntekter 54.000 43.000 96.000 129.000 267.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -44.000 -96.000 -132.000 -233.000
Driftskostnader -57.000 -48.000 -101.000 -138.000 -246.000
Driftsresultat -3.000 -5.000 -5.000 -9.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -5.000 -5.000 -9.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 16.000 20.000 25.000 31.000
Sum varige driftsmidler 13.000 16.000 20.000 25.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 20.000 25.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 2.000 4.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 2.000 4.000 5.000
Sum eiendeler 14.000 17.000 22.000 29.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 16.000 21.000 26.000 35.000
Sum egenkapital 13.000 16.000 21.000 26.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 13.000 16.000 21.000 29.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 1.000 2.000 1.000 5.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 1.3 0.0
Soliditet 1 1 1 89.7 100.0
Resultatgrad -5.6 -11.6 -5.2 7.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -23.1 -31.3 -23.8 57.1
Signatur
07.04.2010
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex