Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sørvest Laks As
Juridisk navn:  Sørvest Laks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Karl Olaf Jørgensen Birkelandsveien 1454 Korshavn 15 Fax:
4760 Birkeland 4586 Korshamn
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 983970400
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.49%
Resultat  
  
-16.68%
Egenkapital  
  
-32.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.631.000 46.712.000 83.851.000 18.785.000 100.045.000
Resultat: 21.438.000 25.731.000 34.645.000 12.383.000 41.815.000
Egenkapital: 69.842.000 102.818.000 96.625.000 69.602.000 57.769.000
Regnskap for  Sørvest Laks As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.631.000 46.712.000 83.851.000 18.785.000 100.045.000
Driftskostnader -52.897.000 -21.516.000 -50.080.000 -6.712.000 -58.758.000
Driftsresultat 19.734.000 25.196.000 33.771.000 12.074.000 41.287.000
Finansinntekter 1.704.000 535.000 875.000 309.000 530.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 1.704.000 535.000 875.000 309.000 529.000
Resultat før skatt 21.438.000 25.731.000 34.645.000 12.383.000 41.815.000
Skattekostnad -4.414.000 -5.661.000 -7.622.000 -2.590.000 -9.902.000
Årsresultat 17.024.000 20.070.000 27.023.000 9.793.000 31.914.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.028.000 3.425.000 5.233.000 7.978.000 10.284.000
Sum omløpsmidler 142.387.000 131.056.000 107.476.000 74.518.000 84.496.000
Sum eiendeler 159.415.000 134.481.000 112.709.000 82.496.000 94.780.000
Sum opptjent egenkapital 53.544.000 86.519.000 80.327.000 53.304.000 43.510.000
Sum egenkapital 69.842.000 102.818.000 96.625.000 69.602.000 57.769.000
Sum langsiktig gjeld 1.439.000 3.936.000 3.734.000 6.253.000 3.087.000
Sum kortsiktig gjeld 88.135.000 27.727.000 12.349.000 6.642.000 33.924.000
Sum gjeld og egenkapital 159.416.000 134.480.000 112.708.000 82.497.000 94.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.631.000 46.712.000 83.491.000 18.766.000 100.045.000
Andre inntekter 0 360.000 19.000 0
Driftsinntekter 72.631.000 46.712.000 83.851.000 18.785.000 100.045.000
Varekostnad -49.886.000 -18.118.000 -45.526.000 -1.930.000 -52.847.000
Lønninger 0 -15.000 -12.000 -11.000
Avskrivning -1.861.000 -1.953.000 -2.817.000 -2.966.000 -2.752.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.150.000 -1.445.000 -1.722.000 -1.804.000 -3.148.000
Driftskostnader -52.897.000 -21.516.000 -50.080.000 -6.712.000 -58.758.000
Driftsresultat 19.734.000 25.196.000 33.771.000 12.074.000 41.287.000
Finansinntekter 1.704.000 535.000 875.000 309.000 530.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 1.704.000 535.000 875.000 309.000 529.000
Konsernbidrag -13.878.000 0 0 -1.376.000
Utbytte -50.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 17.024.000 20.070.000 27.023.000 9.793.000 31.914.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 635.000 757.000 884.000 1.012.000 1.139.000
Maskiner anlegg 1.987.000 347.000 757.000 1.287.000 2.351.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.028.000 3.425.000 5.233.000 7.978.000 10.284.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.028.000 3.425.000 5.233.000 7.978.000 10.284.000
Varebeholdning 8.717.000 21.861.000 19.921.000 30.686.000 14.077.000
Kundefordringer 31.726.000 0 19.497.000 0
Andre fordringer 7.734.000 21.572.000 25.989.000 22.490.000 14.004.000
Sum investeringer 11.376.000 10.000.000 0 0 0
Kasse, bank 114.561.000 45.896.000 61.566.000 1.845.000 56.415.000
Sum omløpsmidler 142.387.000 131.056.000 107.476.000 74.518.000 84.496.000
Sum eiendeler 159.415.000 134.481.000 112.709.000 82.496.000 94.780.000
Sum opptjent egenkapital 53.544.000 86.519.000 80.327.000 53.304.000 43.510.000
Sum egenkapital 69.842.000 102.818.000 96.625.000 69.602.000 57.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.439.000 3.936.000 3.734.000 6.253.000 3.087.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.439.000 3.936.000 3.734.000 6.253.000 3.087.000
Leverandørgjeld 17.078.000 19.000 20.000 375.000 8.319.000
Betalbar skatt 6.911.000 1.545.000 10.141.000 0 11.835.000
Skyldig offentlige avgifter 8.371.000 2.189.000 4.011.000 0
Utbytte -50.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.146.000 17.792.000 0 2.256.000 13.770.000
Sum kortsiktig gjeld 88.135.000 27.727.000 12.349.000 6.642.000 33.924.000
Sum gjeld og egenkapital 159.416.000 134.480.000 112.708.000 82.497.000 94.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.252.000 103.329.000 95.127.000 67.876.000 50.572.000
Likviditetsgrad 1 1.6 4.7 8.7 11. 2.5
Likviditetsgrad 2 1.5 3.9 7.1 6.6 2.1
Soliditet 43.8 76.5 85.7 84.4 6
Resultatgrad 27.2 53.9 40.3 64.3 41.3
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 1.3 0.3 0.2 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.4 19.1 30.7 1 44.1
Signatur
30.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex