Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
S360 Norge As
Juridisk navn:  S360 Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69877177
Elisabeth von Hübschs gate 6 Elisabeth von Hübschs gate 6 Fax: 69877178
1534 Moss 1534 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 995282151
Aksjekapital: 117.925 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 3/1/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.88%
Resultat  
  
20.15%
Egenkapital  
  
10.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 124.414.000 120.933.000 110.325.000 108.622.000 82.690.000
Resultat: 4.096.000 3.409.000 2.161.000 1.137.000 5.772.000
Egenkapital: 3.475.000 3.138.000 5.538.000 3.946.000 774.000
Regnskap for  S360 Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 124.414.000 120.933.000 110.325.000 108.622.000 82.690.000
Driftskostnader -120.312.000 -117.550.000 -108.167.000 -107.507.000 -76.928.000
Driftsresultat 4.102.000 3.383.000 2.157.000 1.115.000 5.762.000
Finansinntekter 53.000 25.000 14.000 46.000 17.000
Finanskostnader -58.000 1.000 -10.000 -25.000 -7.000
Finans -5.000 26.000 4.000 21.000 10.000
Resultat før skatt 4.096.000 3.409.000 2.161.000 1.137.000 5.772.000
Skattekostnad -885.000 -758.000 -569.000 -186.000 -1.468.000
Årsresultat 3.212.000 2.652.000 1.592.000 951.000 4.304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.170.000 4.249.000 3.681.000 1.967.000 1.246.000
Sum omløpsmidler 33.596.000 28.217.000 26.528.000 25.115.000 24.411.000
Sum eiendeler 37.766.000 32.466.000 30.209.000 27.082.000 25.657.000
Sum opptjent egenkapital 970.000 633.000 3.027.000 1.435.000 674.000
Sum egenkapital 3.475.000 3.138.000 5.538.000 3.946.000 774.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.291.000 29.329.000 24.671.000 23.136.000 24.884.000
Sum gjeld og egenkapital 37.766.000 32.467.000 30.209.000 27.082.000 25.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.496.000 116.655.000 107.498.000 108.618.000 82.688.000
Andre inntekter 2.918.000 4.278.000 2.827.000 4.000 2.000
Driftsinntekter 124.414.000 120.933.000 110.325.000 108.622.000 82.690.000
Varekostnad -77.216.000 -72.118.000 -62.729.000 -60.469.000 -48.621.000
Lønninger -36.031.000 -37.976.000 -38.181.000 -40.262.000 -23.620.000
Avskrivning -1.297.000 -1.012.000 -695.000 -687.000 -612.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.768.000 -6.444.000 -6.562.000 -6.089.000 -4.075.000
Driftskostnader -120.312.000 -117.550.000 -108.167.000 -107.507.000 -76.928.000
Driftsresultat 4.102.000 3.383.000 2.157.000 1.115.000 5.762.000
Finansinntekter 53.000 25.000 14.000 46.000 17.000
Finanskostnader -58.000 1.000 -10.000 -25.000 -7.000
Finans -5.000 26.000 4.000 21.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.500.000 0 -950.000 -4.300.000
Årsresultat 3.212.000 2.652.000 1.592.000 951.000 4.304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.207.000 3.543.000 2.919.000 802.000 205.000
Fast eiendom 23.000 54.000 85.000 116.000 147.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 338.000 397.000 422.000 793.000 618.000
Sum varige driftsmidler 361.000 451.000 507.000 909.000 766.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.602.000 255.000 255.000 255.000 275.000
Sum anleggsmidler 4.170.000 4.249.000 3.681.000 1.967.000 1.246.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.998.000 8.560.000 6.226.000 6.648.000 12.263.000
Andre fordringer 556.000 333.000 1.262.000 552.000 603.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 24.042.000 19.325.000 19.040.000 17.916.000 11.545.000
Sum omløpsmidler 33.596.000 28.217.000 26.528.000 25.115.000 24.411.000
Sum eiendeler 37.766.000 32.466.000 30.209.000 27.082.000 25.657.000
Sum opptjent egenkapital 970.000 633.000 3.027.000 1.435.000 674.000
Sum egenkapital 3.475.000 3.138.000 5.538.000 3.946.000 774.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.907.000 4.466.000 3.406.000 3.255.000 2.958.000
Betalbar skatt 463.000 877.000 590.000 399.000 1.579.000
Skyldig offentlige avgifter 6.524.000 5.870.000 5.704.000 5.959.000 4.960.000
Utbytte -3.000.000 -2.500.000 0 -950.000 -4.300.000
Annen kortsiktig gjeld 13.397.000 15.615.000 14.971.000 12.572.000 11.086.000
Sum kortsiktig gjeld 34.291.000 29.329.000 24.671.000 23.136.000 24.884.000
Sum gjeld og egenkapital 37.766.000 32.467.000 30.209.000 27.082.000 25.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -695.000 -1.112.000 1.857.000 1.979.000 -473.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1.1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1.1 1.1 1
Soliditet 9.2 9.7 18.3 14.6 3
Resultatgrad 3.3 2.8 2 1 7
Rentedekningsgrad 70.7 215.7 44.6 823.1
Gjeldsgrad 9.9 9.3 4.5 5.9 32.1
Total kapitalrentabilitet 11.0 10.5 7.2 4.3 22.5
Signatur
20.05.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex