SKOGBRUKSUTSTYR AS
Juridisk navn:  SKOGBRUKSUTSTYR AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35076524
Vesåsvegen 179 Vesåsvegen 179 Fax:
3890 Vinje 3890 Vinje
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 911880148
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bringsvær Rekneskapstenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.82%
Resultat  
  
22.6%
Egenkapital  
  
24.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.094.000 1.436.000 1.294.000 2.158.000 1.772.000
Resultat: 179.000 146.000 13.000 61.000 411.000
Egenkapital: 702.000 562.000 448.000 438.000 392.000
Regnskap for  SKOGBRUKSUTSTYR AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.094.000 1.436.000 1.294.000 2.158.000 1.772.000
Driftskostnader -1.769.000 -1.271.000 -1.239.000 -2.083.000 -1.357.000
Driftsresultat 325.000 166.000 54.000 75.000 415.000
Finansinntekter 13.000 0 4.000 4.000 0
Finanskostnader -159.000 -20.000 -45.000 -19.000 -5.000
Finans -146.000 -20.000 -41.000 -15.000 -5.000
Resultat før skatt 179.000 146.000 13.000 61.000 411.000
Skattekostnad -39.000 -32.000 -3.000 -15.000 -103.000
Årsresultat 140.000 114.000 10.000 46.000 308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.320.000 4.184.000 24.000 0 0
Sum omløpsmidler 997.000 1.021.000 833.000 1.288.000 646.000
Sum eiendeler 5.317.000 5.205.000 857.000 1.288.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 602.000 462.000 348.000 338.000 292.000
Sum egenkapital 702.000 562.000 448.000 438.000 392.000
Sum langsiktig gjeld 4.285.000 4.249.000 1.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 396.000 408.000 836.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 5.317.000 5.207.000 857.000 1.289.000 647.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.835.000 1.377.000 1.294.000 2.158.000 1.772.000
Andre inntekter 259.000 59.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.094.000 1.436.000 1.294.000 2.158.000 1.772.000
Varekostnad -1.486.000 -1.083.000 -1.125.000 -1.932.000 -1.288.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -70.000 -30.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -213.000 -158.000 -114.000 -151.000 -69.000
Driftskostnader -1.769.000 -1.271.000 -1.239.000 -2.083.000 -1.357.000
Driftsresultat 325.000 166.000 54.000 75.000 415.000
Finansinntekter 13.000 0 4.000 4.000 0
Finanskostnader -159.000 -20.000 -45.000 -19.000 -5.000
Finans -146.000 -20.000 -41.000 -15.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000
Årsresultat 140.000 114.000 10.000 46.000 308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.261.000 4.106.000 0 0 0
Maskiner anlegg 60.000 78.000 24.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.320.000 4.184.000 24.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.320.000 4.184.000 24.000 0 0
Varebeholdning 445.000 445.000 445.000 262.000 159.000
Kundefordringer 495.000 80.000 214.000 551.000 318.000
Andre fordringer 56.000 24.000 0 0 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 471.000 174.000 452.000 111.000
Sum omløpsmidler 997.000 1.021.000 833.000 1.288.000 646.000
Sum eiendeler 5.317.000 5.205.000 857.000 1.288.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 602.000 462.000 348.000 338.000 292.000
Sum egenkapital 702.000 562.000 448.000 438.000 392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 33.000 1.000 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.285.000 4.249.000 1.000 15.000 0
Leverandørgjeld 55.000 366.000 31.000 574.000 32.000
Betalbar skatt -2.000 0 17.000 0 103.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 30.000 83.000 233.000 120.000
Utbytte 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 278.000 29.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 396.000 408.000 836.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 5.317.000 5.207.000 857.000 1.289.000 647.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 667.000 625.000 425.000 452.000 391.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.6 2 1.5 2.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1 1.2 1.9
Soliditet 13.2 10.8 52.3 3 60.6
Resultatgrad 15.5 11.6 4.2 3.5 23.4
Rentedekningsgrad 2.0 8.3 1.2 3.9 8
Gjeldsgrad 6.6 8.3 0.9 1.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.4 3.2 6.8 6.1 64.1
Signatur
30.04.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex