S.k.v.a. Sa
Juridisk navn:  S.k.v.a. Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69161260
c/o Jørund H. Strømseng Lundliveien 4 Oldtidsveien 703 Fax: 69161261
0580 Oslo 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 997343808
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/12/2011
Foretakstype: SA
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.02%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.155.000 1.229.000 632.000 217.000 197.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 0 0 0 0 0
Regnskap for  S.k.v.a. Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.155.000 1.229.000 632.000 217.000 197.000
Driftskostnader -1.155.000 -1.229.000 -632.000 -217.000 -197.000
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 578.000 527.000 248.000 199.000 190.000
Sum eiendeler 578.000 527.000 248.000 199.000 190.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 578.000 527.000 248.000 199.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 527.000 248.000 199.000 190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.090.000 1.165.000 632.000 217.000 197.000
Andre inntekter 65.000 65.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.155.000 1.229.000 632.000 217.000 197.000
Varekostnad -634.000 -1.229.000 -610.000 -217.000 -197.000
Lønninger -513.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 0 -22.000 0 0
Driftskostnader -1.155.000 -1.229.000 -632.000 -217.000 -197.000
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 575.000 457.000 246.000 197.000 190.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 70.000 2.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 578.000 527.000 248.000 199.000 190.000
Sum eiendeler 578.000 527.000 248.000 199.000 190.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 578.000 0 248.000 199.000 190.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 527.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 578.000 527.000 248.000 199.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 527.000 248.000 199.000 190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 0 0 0 0 0.0
Resultatgrad 0 0 0 0 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
19.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex