Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Safedon Norge As
Juridisk navn:  Safedon Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Eiendomsservice Ringerike AS Askveien 6 Askveien 6 Fax:
3510 Hønefoss 3510 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 987894547
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bs Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
206.28%
Resultat  
  
324.1%
Egenkapital  
  
141.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 104.534.000 34.130.000 9.709.000 9.307.000 5.703.000
Resultat: 63.738.000 15.029.000 120.000 1.590.000 791.000
Egenkapital: 18.282.000 7.570.000 3.652.000 3.561.000 2.334.000
Regnskap for  Safedon Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 104.534.000 34.130.000 9.709.000 9.307.000 5.703.000
Driftskostnader -41.284.000 -18.872.000 -9.585.000 -7.789.000 -4.965.000
Driftsresultat 63.250.000 15.258.000 124.000 1.519.000 738.000
Finansinntekter 823.000 11.000 11.000 71.000 63.000
Finanskostnader -335.000 -240.000 -15.000 0 -10.000
Finans 488.000 -229.000 -4.000 71.000 53.000
Resultat før skatt 63.738.000 15.029.000 120.000 1.590.000 791.000
Skattekostnad -14.026.000 -3.310.000 -29.000 -364.000 -198.000
Årsresultat 49.712.000 11.719.000 91.000 1.227.000 593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.316.000 1.995.000 2.526.000 2.725.000 97.000
Sum omløpsmidler 45.855.000 24.704.000 9.869.000 7.977.000 6.031.000
Sum eiendeler 48.171.000 26.699.000 12.395.000 10.702.000 6.128.000
Sum opptjent egenkapital 17.961.000 7.249.000 3.331.000 3.240.000 2.013.000
Sum egenkapital 18.282.000 7.570.000 3.652.000 3.561.000 2.334.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 5.000 59.000 76.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 29.876.000 19.123.000 8.684.000 7.065.000 3.791.000
Sum gjeld og egenkapital 48.172.000 26.698.000 12.395.000 10.702.000 6.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.098.000 19.964.000 9.709.000 9.307.000 5.703.000
Andre inntekter 36.436.000 14.166.000 0 0 0
Driftsinntekter 104.534.000 34.130.000 9.709.000 9.307.000 5.703.000
Varekostnad -37.355.000 -15.745.000 -7.502.000 -6.721.000 -4.205.000
Lønninger -1.797.000 -1.552.000 -699.000 -310.000 -287.000
Avskrivning -517.000 -517.000 -603.000 -262.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.615.000 -1.058.000 -781.000 -496.000 -466.000
Driftskostnader -41.284.000 -18.872.000 -9.585.000 -7.789.000 -4.965.000
Driftsresultat 63.250.000 15.258.000 124.000 1.519.000 738.000
Finansinntekter 823.000 11.000 11.000 71.000 63.000
Finanskostnader -335.000 -240.000 -15.000 0 -10.000
Finans 488.000 -229.000 -4.000 71.000 53.000
Konsernbidrag -39.000.000 -7.800.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 49.712.000 11.719.000 91.000 1.227.000 593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.243.000 1.995.000 2.526.000 2.725.000 97.000
Sum varige driftsmidler 2.243.000 1.995.000 2.526.000 2.725.000 97.000
Sum finansielle anleggsmidler 73.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.316.000 1.995.000 2.526.000 2.725.000 97.000
Varebeholdning 33.233.000 0 0 0
Kundefordringer 3.521.000 6.742.000 6.056.000 4.312.000
Andre fordringer 1.074.000 7.946.000 712.000 12.000 551.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.027.000 16.758.000 2.415.000 1.909.000 1.169.000
Sum omløpsmidler 45.855.000 24.704.000 9.869.000 7.977.000 6.031.000
Sum eiendeler 48.171.000 26.699.000 12.395.000 10.702.000 6.128.000
Sum opptjent egenkapital 17.961.000 7.249.000 3.331.000 3.240.000 2.013.000
Sum egenkapital 18.282.000 7.570.000 3.652.000 3.561.000 2.334.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 5.000 54.000 76.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 5.000 59.000 76.000 3.000
Leverandørgjeld 336.000 40.000 103.000 56.000 40.000
Betalbar skatt 3.018.000 1.160.000 51.000 290.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 5.568.000 2.010.000 670.000 665.000 301.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.953.000 15.915.000 7.861.000 6.053.000 3.254.000
Sum kortsiktig gjeld 29.876.000 19.123.000 8.684.000 7.065.000 3.791.000
Sum gjeld og egenkapital 48.172.000 26.698.000 12.395.000 10.702.000 6.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.979.000 5.581.000 1.185.000 912.000 2.240.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.1 1.1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 1.3 1.1 1.1 1.6
Soliditet 38.0 28.4 29.5 33.3 38.1
Resultatgrad 60.5 44.7 1.3 16.3 12.9
Rentedekningsgrad 188.8 63.6 8.3 73.8
Gjeldsgrad 1.6 2.5 2.4 2 1.6
Total kapitalrentabilitet 133.0 57.2 1.1 14.9 13.1
Signatur
08.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex