Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Hotel Saga
Juridisk navn:  Saga Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77607000
Postboks 43 / 44 Richard Withs Plass 2 Fax: 77607010
9251 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 910722921
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 4/11/1916
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.95%
Resultat  
  
-83.37%
Egenkapital  
  
1.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.326.000 36.117.000 32.271.000 31.986.000 28.919.000
Resultat: 413.000 2.483.000 2.898.000 2.167.000 877.000
Egenkapital: 21.493.000 21.185.000 19.269.000 16.972.000 15.227.000
Regnskap for  Quality Hotel Saga
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.326.000 36.117.000 32.271.000 31.986.000 28.919.000
Driftskostnader -19.100.000 -31.793.000 -27.584.000 -28.227.000 -25.595.000
Driftsresultat 2.226.000 4.324.000 4.687.000 3.758.000 3.325.000
Finansinntekter 63.000 158.000 138.000 377.000 205.000
Finanskostnader -1.875.000 -2.000.000 -1.928.000 -1.967.000 -2.652.000
Finans -1.812.000 -1.842.000 -1.790.000 -1.590.000 -2.447.000
Resultat før skatt 413.000 2.483.000 2.898.000 2.167.000 877.000
Skattekostnad -105.000 -567.000 -600.000 -422.000 -195.000
Årsresultat 308.000 1.916.000 2.298.000 1.745.000 682.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.331.000 66.375.000 67.860.000 70.677.000 72.426.000
Sum omløpsmidler 11.128.000 12.150.000 11.958.000 9.382.000 8.841.000
Sum eiendeler 74.459.000 78.525.000 79.818.000 80.059.000 81.267.000
Sum opptjent egenkapital 20.493.000 20.185.000 18.269.000 15.972.000 14.227.000
Sum egenkapital 21.493.000 21.185.000 19.269.000 16.972.000 15.227.000
Sum langsiktig gjeld 50.407.000 52.572.000 56.070.000 59.426.000 62.546.000
Sum kortsiktig gjeld 2.558.000 4.769.000 4.478.000 3.660.000 3.494.000
Sum gjeld og egenkapital 74.458.000 78.526.000 79.817.000 80.058.000 81.267.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.503.000 36.116.000 32.265.000 31.978.000 28.916.000
Andre inntekter 822.000 0 6.000 7.000 3.000
Driftsinntekter 21.326.000 36.117.000 32.271.000 31.986.000 28.919.000
Varekostnad -1.574.000 -3.028.000 -2.807.000 -2.920.000 -2.724.000
Lønninger -9.411.000 -14.475.000 -13.121.000 -12.224.000 -10.987.000
Avskrivning -2.841.000 -2.807.000 -2.807.000 -2.604.000 -2.636.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.274.000 -11.483.000 -8.849.000 -10.479.000 -9.248.000
Driftskostnader -19.100.000 -31.793.000 -27.584.000 -28.227.000 -25.595.000
Driftsresultat 2.226.000 4.324.000 4.687.000 3.758.000 3.325.000
Finansinntekter 63.000 158.000 138.000 377.000 205.000
Finanskostnader -1.875.000 -2.000.000 -1.928.000 -1.967.000 -2.652.000
Finans -1.812.000 -1.842.000 -1.790.000 -1.590.000 -2.447.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 308.000 1.916.000 2.298.000 1.745.000 682.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 60.796.000 63.535.000 64.908.000 67.607.000 70.186.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 679.000 780.000 882.000 990.000 0
Sum varige driftsmidler 61.475.000 64.315.000 65.790.000 68.597.000 70.186.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.856.000 2.060.000 2.070.000 2.080.000 2.240.000
Sum anleggsmidler 63.331.000 66.375.000 67.860.000 70.677.000 72.426.000
Varebeholdning 120.000 146.000 133.000 112.000 130.000
Kundefordringer 179.000 907.000 1.495.000 1.258.000 1.468.000
Andre fordringer 65.000 18.000 55.000 4.000 63.000
Sum investeringer 3.675.000 3.675.000 3.638.000 3.539.000 3.377.000
Kasse, bank 7.089.000 7.405.000 6.636.000 4.469.000 3.802.000
Sum omløpsmidler 11.128.000 12.150.000 11.958.000 9.382.000 8.841.000
Sum eiendeler 74.459.000 78.525.000 79.818.000 80.059.000 81.267.000
Sum opptjent egenkapital 20.493.000 20.185.000 18.269.000 15.972.000 14.227.000
Sum egenkapital 21.493.000 21.185.000 19.269.000 16.972.000 15.227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.762.000 1.776.000 1.732.000 1.546.000 1.124.000
Gjeld til kredittinstitutt 122.000 118.000 76.000 36.000 0
Sum langsiktig gjeld 50.407.000 52.572.000 56.070.000 59.426.000 62.546.000
Leverandørgjeld 472.000 1.230.000 1.076.000 1.169.000 991.000
Betalbar skatt 119.000 523.000 415.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 495.000 1.080.000 1.307.000 1.094.000 1.179.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.350.000 1.818.000 1.604.000 1.361.000 1.325.000
Sum kortsiktig gjeld 2.558.000 4.769.000 4.478.000 3.660.000 3.494.000
Sum gjeld og egenkapital 74.458.000 78.526.000 79.817.000 80.058.000 81.267.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.570.000 7.381.000 7.480.000 5.722.000 5.347.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.5 2.7 2.6 2.5
Likviditetsgrad 2 4.3 2.5 2.6 2.5 2.5
Soliditet 28.9 2 24.1 21.2 18.7
Resultatgrad 10.4 1 14.5 11.7 11.5
Rentedekningsgrad 1.2 2.2 2.4 1.9 1.3
Gjeldsgrad 2.5 2.7 3.1 3.7 4.3
Total kapitalrentabilitet 3.1 5.7 6 5.2 4.3
Signatur
14.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.06.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex