Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sagveien Resort AS
Juridisk navn:  Sagveien Resort AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22383800
Sagveien 21 E Sagveien 21 E Fax:
0459 Oslo 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990575193
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/15/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: frekkas lydproduksjon as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.42%
Resultat  
  
63.22%
Egenkapital  
  
-28.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.504.000 9.286.000 13.028.000 13.215.000 11.312.000
Resultat: 599.000 367.000 825.000 1.463.000 1.082.000
Egenkapital: 1.473.000 2.062.000 1.784.000 1.159.000 1.158.000
Regnskap for  Sagveien Resort AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.504.000 9.286.000 13.028.000 13.215.000 11.312.000
Driftskostnader -7.906.000 -8.920.000 -12.195.000 -11.753.000 -10.225.000
Driftsresultat 599.000 367.000 833.000 1.462.000 1.088.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -8.000
Finans 0 -9.000 2.000 -5.000
Resultat før skatt 599.000 367.000 825.000 1.463.000 1.082.000
Skattekostnad -138.000 -89.000 -200.000 -374.000 -295.000
Årsresultat 461.000 278.000 625.000 1.089.000 788.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 147.000 220.000 154.000 195.000
Sum omløpsmidler 3.274.000 3.347.000 3.555.000 4.527.000 3.779.000
Sum eiendeler 3.395.000 3.494.000 3.775.000 4.681.000 3.974.000
Sum opptjent egenkapital 1.371.000 1.960.000 1.682.000 1.057.000 1.056.000
Sum egenkapital 1.473.000 2.062.000 1.784.000 1.159.000 1.158.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.922.000 1.432.000 1.990.000 3.522.000 2.816.000
Sum gjeld og egenkapital 3.395.000 3.494.000 3.774.000 4.681.000 3.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.504.000 9.286.000 13.028.000 13.215.000 11.312.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.504.000 9.286.000 13.028.000 13.215.000 11.312.000
Varekostnad -1.616.000 -1.878.000 -3.264.000 -3.276.000 -2.220.000
Lønninger -5.030.000 -5.638.000 -7.092.000 -6.730.000 -6.379.000
Avskrivning -54.000 -66.000 -92.000 -73.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.206.000 -1.338.000 -1.747.000 -1.674.000 -1.552.000
Driftskostnader -7.906.000 -8.920.000 -12.195.000 -11.753.000 -10.225.000
Driftsresultat 599.000 367.000 833.000 1.462.000 1.088.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -8.000
Finans 0 -9.000 2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -450.000 0 0 -1.087.000 -785.000
Årsresultat 461.000 278.000 625.000 1.089.000 788.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 23.000 30.000 12.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 104.000 124.000 189.000 141.000 161.000
Sum varige driftsmidler 104.000 124.000 189.000 141.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 23.000
Sum anleggsmidler 121.000 147.000 220.000 154.000 195.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.136.000 986.000 758.000 1.618.000 1.208.000
Andre fordringer 111.000 118.000 241.000 36.000 267.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.027.000 2.243.000 2.555.000 2.873.000 2.303.000
Sum omløpsmidler 3.274.000 3.347.000 3.555.000 4.527.000 3.779.000
Sum eiendeler 3.395.000 3.494.000 3.775.000 4.681.000 3.974.000
Sum opptjent egenkapital 1.371.000 1.960.000 1.682.000 1.057.000 1.056.000
Sum egenkapital 1.473.000 2.062.000 1.784.000 1.159.000 1.158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 117.000 218.000 169.000 376.000 121.000
Betalbar skatt 132.000 82.000 218.000 376.000 295.000
Skyldig offentlige avgifter 772.000 653.000 842.000 1.103.000 996.000
Utbytte -450.000 0 0 -1.087.000 -785.000
Annen kortsiktig gjeld 901.000 479.000 761.000 1.667.000 1.404.000
Sum kortsiktig gjeld 1.922.000 1.432.000 1.990.000 3.522.000 2.816.000
Sum gjeld og egenkapital 3.395.000 3.494.000 3.774.000 4.681.000 3.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.352.000 1.915.000 1.565.000 1.005.000 963.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.3 1.8 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 2.3 1.8 1.3 1.3
Soliditet 43.4 5 47.3 24.8 29.1
Resultatgrad 7.0 4 6.4 11.1 9.6
Rentedekningsgrad 599.0 3 83.3 1 1
Gjeldsgrad 1.3 0.7 1.1 3 2.4
Total kapitalrentabilitet 17.7 10.5 22.1 31.3 27.5
Signatur
02.03.2007
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex