Salhusvinskvetten ANS
Juridisk navn:  Salhusvinskvetten ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55190185
Klauvarinden 49 Klauvarinden 49 Fax:
5107 Salhus 5107 Salhus
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 967836613
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/1/1993 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Reg. Revisor Roald Bakke
Regnskapsfører: Reg. Revisor Roald Bakke
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.24%
Resultat  
  
-11.93%
Egenkapital  
  
72.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.356.000 2.540.000 5.792.000 64.000 53.000
Resultat: 1.535.000 1.743.000 4.015.000 -79.000 -64.000
Egenkapital: 678.000 392.000 232.000 234.000 393.000
Regnskap for  Salhusvinskvetten ANS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.356.000 2.540.000 5.792.000 64.000 53.000
Driftskostnader -822.000 -799.000 -1.769.000 -140.000 -117.000
Driftsresultat 1.534.000 1.741.000 4.024.000 -75.000 -64.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -5.000 0
Finans 1.000 1.000 -9.000 -4.000 1.000
Resultat før skatt 1.535.000 1.743.000 4.015.000 -79.000 -64.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.535.000 1.743.000 4.015.000 -79.000 -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 22.000 34.000
Sum omløpsmidler 816.000 440.000 255.000 95.000 166.000
Sum eiendeler 816.000 440.000 265.000 117.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 179.000 232.000 117.000 196.000
Sum egenkapital 678.000 392.000 232.000 234.000 393.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138.000 47.000 33.000 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 816.000 439.000 265.000 234.000 199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 146.000 50.000 64.000 53.000
Andre inntekter 2.257.000 2.394.000 5.742.000 0 0
Driftsinntekter 2.356.000 2.540.000 5.792.000 64.000 53.000
Varekostnad 9.000 -250.000 -24.000 -3.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -10.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -822.000 -798.000 -1.507.000 -104.000 -102.000
Driftskostnader -822.000 -799.000 -1.769.000 -140.000 -117.000
Driftsresultat 1.534.000 1.741.000 4.024.000 -75.000 -64.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -5.000 0
Finans 1.000 1.000 -9.000 -4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.535.000 1.743.000 4.015.000 -79.000 -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 22.000 34.000
Sum varige driftsmidler 10.000 22.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 22.000 34.000
Varebeholdning 12.000 12.000 21.000 79.000 24.000
Kundefordringer 566.000 164.000 63.000 0 0
Andre fordringer 25.000 22.000 23.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 214.000 241.000 147.000 14.000 141.000
Sum omløpsmidler 816.000 440.000 255.000 95.000 166.000
Sum eiendeler 816.000 440.000 265.000 117.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 179.000 232.000 117.000 196.000
Sum egenkapital 678.000 392.000 232.000 234.000 393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 3.000 33.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 19.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138.000 47.000 33.000 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 816.000 439.000 265.000 234.000 199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 393.000 222.000 95.000 163.000
Likviditetsgrad 1 5.9 9.4 7.7 55.3
Likviditetsgrad 2 5.8 9.1 7.1 0 47.3
Soliditet 83.1 89.3 87.5 1 99.2
Resultatgrad 65.1 68.5 69.5 -117.2 -120.8
Rentedekningsgrad 402.4
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 188.1 396.8 1518.9 -31.6 -15.9
Signatur
28.10.2022
SIGNATUR
LÅSTAD KALVIK GUNNAR
SIGNATUR
TOTLAND ARILD MAGNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex