Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Salten Smolt As
Juridisk navn:  Salten Smolt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75539080
Mølnhågen 2 Mølnhågen 2 Fax: 75539081
8103 Breivik I Salten 8103 Breivik I Salten
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 982671809
Aksjekapital: 93.396.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 11/9/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services Saltdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
51.47%
Resultat  
  
129.9%
Egenkapital  
  
1.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 57.776.000 38.144.000 45.827.000 31.816.000 40.331.000
Resultat: 3.626.000 -12.126.000 1.179.000 -9.385.000 -6.374.000
Egenkapital: 225.963.000 223.154.000 40.627.000 39.713.000 28.968.000
Regnskap for  Salten Smolt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 57.776.000 38.144.000 45.827.000 31.816.000 40.331.000
Driftskostnader -52.876.000 -48.597.000 -42.803.000 -39.429.000 -45.040.000
Driftsresultat 4.901.000 -10.454.000 3.024.000 -7.613.000 -4.708.000
Finansinntekter 4.000 6.000 25.000 16.000 4.000
Finanskostnader -1.279.000 -1.678.000 -1.869.000 -1.787.000 -1.671.000
Finans -1.275.000 -1.672.000 -1.844.000 -1.771.000 -1.667.000
Resultat før skatt 3.626.000 -12.126.000 1.179.000 -9.385.000 -6.374.000
Skattekostnad -816.000 2.650.000 -265.000 2.130.000 1.592.000
Årsresultat 2.810.000 -9.476.000 914.000 -7.255.000 -4.782.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 594.571.000 414.852.000 125.754.000 76.277.000 76.018.000
Sum omløpsmidler 52.505.000 40.979.000 45.839.000 26.028.000 21.088.000
Sum eiendeler 647.076.000 455.831.000 171.593.000 102.305.000 97.106.000
Sum opptjent egenkapital 2.810.000 2.426.000 1.512.000 8.767.000
Sum egenkapital 225.963.000 223.154.000 40.627.000 39.713.000 28.968.000
Sum langsiktig gjeld 396.172.000 183.503.000 75.784.000 42.358.000 46.136.000
Sum kortsiktig gjeld 24.940.000 49.174.000 55.182.000 20.235.000 22.001.000
Sum gjeld og egenkapital 647.076.000 455.831.000 171.593.000 102.306.000 97.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.968.000 38.014.000 45.744.000 31.783.000 39.967.000
Andre inntekter 2.808.000 130.000 84.000 34.000 365.000
Driftsinntekter 57.776.000 38.144.000 45.827.000 31.816.000 40.331.000
Varekostnad -32.592.000 -21.748.000 -24.095.000 -17.078.000 -19.166.000
Lønninger -12.165.000 -11.198.000 -10.682.000 -11.291.000 -10.984.000
Avskrivning -5.589.000 -5.699.000 -5.263.000 -5.459.000 -5.471.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.247.000 -9.746.000 -9.770.000 -10.052.000 -8.037.000
Driftskostnader -52.876.000 -48.597.000 -42.803.000 -39.429.000 -45.040.000
Driftsresultat 4.901.000 -10.454.000 3.024.000 -7.613.000 -4.708.000
Finansinntekter 4.000 6.000 25.000 16.000 4.000
Finanskostnader -1.279.000 -1.678.000 -1.869.000 -1.787.000 -1.671.000
Finans -1.275.000 -1.672.000 -1.844.000 -1.771.000 -1.667.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.810.000 -9.476.000 914.000 -7.255.000 -4.782.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.578.000 6.394.000 3.744.000 4.009.000 3.400.000
Fast eiendom 567.043.000 386.634.000 111.157.000 59.055.000 58.564.000
Maskiner anlegg 7.663.000 8.196.000 9.489.000 12.033.000 12.848.000
Driftsløsøre 1.487.000 452.000 345.000 161.000 206.000
Sum varige driftsmidler 586.872.000 406.838.000 120.990.000 71.249.000 71.618.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.120.000 1.620.000 1.020.000 1.020.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 594.571.000 414.852.000 125.754.000 76.277.000 76.018.000
Varebeholdning 38.848.000 30.130.000 30.336.000 23.330.000 18.878.000
Kundefordringer 1.265.000 0 0 0
Andre fordringer 11.442.000 10.287.000 13.486.000 2.300.000 1.637.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 951.000 561.000 2.018.000 398.000 573.000
Sum omløpsmidler 52.505.000 40.979.000 45.839.000 26.028.000 21.088.000
Sum eiendeler 647.076.000 455.831.000 171.593.000 102.305.000 97.106.000
Sum opptjent egenkapital 2.810.000 2.426.000 1.512.000 8.767.000
Sum egenkapital 225.963.000 223.154.000 40.627.000 39.713.000 28.968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.521.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.135.000 13.165.000 9.351.000 6.089.000 15.924.000
Sum langsiktig gjeld 396.172.000 183.503.000 75.784.000 42.358.000 46.136.000
Leverandørgjeld 6.182.000 5.194.000 36.863.000 4.673.000 1.191.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.607.000 700.000 553.000 523.000 710.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.016.000 30.114.000 8.415.000 8.950.000 4.176.000
Sum kortsiktig gjeld 24.940.000 49.174.000 55.182.000 20.235.000 22.001.000
Sum gjeld og egenkapital 647.076.000 455.831.000 171.593.000 102.306.000 97.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.565.000 -8.195.000 -9.343.000 5.793.000 -913.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.8 0.8 1.3 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1
Soliditet 34.9 49.0 23.7 38.8 29.8
Resultatgrad 8.5 -27.4 6.6 -23.9 -11.7
Rentedekningsgrad 3.8 -6.2 1.6 -4.3 -2.8
Gjeldsgrad 1.9 1.0 3.2 1.6 2.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 -2.3 1.8 -7.4 -4.8
Signatur
17.08.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex