Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saltstraumen Hotel AS
Juridisk navn:  Saltstraumen Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75506560
Knaplund Knaplund Fax: 75587570
8056 Saltstraumen 8056 Saltstraumen
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 952739700
Aksjekapital: 540.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.71%
Resultat  
  
17.88%
Egenkapital  
  
-1.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.243.000 1.056.000 1.243.000 1.243.000 1.370.000
Resultat: 613.000 520.000 542.000 769.000 -334.000
Egenkapital: 7.884.000 7.994.000 8.104.000 7.681.000 2.870.000
Regnskap for  Saltstraumen Hotel AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.243.000 1.056.000 1.243.000 1.243.000 1.370.000
Driftskostnader -556.000 -523.000 -491.000 -589.000 -1.653.000
Driftsresultat 686.000 533.000 752.000 653.000 -284.000
Finansinntekter 460.000 470.000 0 387.000 293.000
Finanskostnader -534.000 -483.000 -210.000 -271.000 -343.000
Finans -74.000 -13.000 -210.000 116.000 -50.000
Resultat før skatt 613.000 520.000 542.000 769.000 -334.000
Skattekostnad -135.000 31.000 -119.000 -176.000 80.000
Årsresultat 478.000 551.000 423.000 593.000 -254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.508.000 21.313.000 12.344.000 12.694.000 11.268.000
Sum omløpsmidler 3.796.000 2.840.000 1.056.000 1.123.000 202.000
Sum eiendeler 24.304.000 24.153.000 13.400.000 13.817.000 11.470.000
Sum opptjent egenkapital 2.406.000 2.517.000 2.626.000 2.203.000 1.610.000
Sum egenkapital 7.884.000 7.994.000 8.104.000 7.681.000 2.870.000
Sum langsiktig gjeld 14.600.000 14.600.000 4.800.000 5.617.000 6.400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 1.559.000 497.000 519.000 2.200.000
Sum gjeld og egenkapital 24.304.000 24.153.000 13.400.000 13.816.000 11.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.243.000 1.056.000 1.243.000 1.243.000 1.370.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.243.000 1.056.000 1.243.000 1.243.000 1.370.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -349.000 -360.000 -360.000 -360.000 -376.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -163.000 -131.000 -229.000 -1.277.000
Driftskostnader -556.000 -523.000 -491.000 -589.000 -1.653.000
Driftsresultat 686.000 533.000 752.000 653.000 -284.000
Finansinntekter 460.000 470.000 0 387.000 293.000
Finanskostnader -534.000 -483.000 -210.000 -271.000 -343.000
Finans -74.000 -13.000 -210.000 116.000 -50.000
Konsernbidrag -589.000 -661.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 478.000 551.000 423.000 593.000 -254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.000 42.000 11.000 0 8.000
Fast eiendom 3.967.000 4.316.000 4.676.000 5.036.000 5.397.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.967.000 4.316.000 4.676.000 5.036.000 5.397.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.468.000 16.955.000 7.657.000 7.657.000 5.863.000
Sum anleggsmidler 20.508.000 21.313.000 12.344.000 12.694.000 11.268.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 259.000 8.000 0 0
Andre fordringer 2.224.000 2.116.000 660.000 660.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.313.000 725.000 387.000 462.000 202.000
Sum omløpsmidler 3.796.000 2.840.000 1.056.000 1.123.000 202.000
Sum eiendeler 24.304.000 24.153.000 13.400.000 13.817.000 11.470.000
Sum opptjent egenkapital 2.406.000 2.517.000 2.626.000 2.203.000 1.610.000
Sum egenkapital 7.884.000 7.994.000 8.104.000 7.681.000 2.870.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.600.000 14.600.000 4.800.000 5.617.000 6.400.000
Leverandørgjeld 2.000 109.000 0 254.000 2.000
Betalbar skatt 147.000 151.000 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 51.000 51.000 45.000 56.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.768.000 1.399.000 299.000 69.000 2.142.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 1.559.000 497.000 519.000 2.200.000
Sum gjeld og egenkapital 24.304.000 24.153.000 13.400.000 13.816.000 11.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.975.000 1.281.000 559.000 604.000 -1.998.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.8 2.1 2.2 0.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.8 2.1 2.2 0.1
Soliditet 32.4 33.1 60.5 55.6 2
Resultatgrad 55.2 50.5 60.5 52.5 -20.7
Rentedekningsgrad 1.3 1.1 3.6 2.4 -0.8
Gjeldsgrad 2.1 2.0 0.7 0.8 3
Total kapitalrentabilitet 4.7 4.2 5.6 7.5 0.1
Signatur
13.08.2008
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex