Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samaco As
Juridisk navn:  Samaco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90656678
Ravnestølen 89 Ravnestølen 89 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980006077
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Athene Accounting Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 60.000 0 12.000 2.000
Resultat: 0 58.000 -10.000 2.000 -8.000
Egenkapital: 29.000 29.000 -29.000 -19.000 -21.000
Regnskap for  Samaco As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 60.000 0 12.000 2.000
Driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat 0 59.000 -3.000 10.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans 0 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 0 58.000 -10.000 2.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 58.000 -10.000 2.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 27.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 2.000 0 0 0
Sum eiendeler 29.000 29.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -121.000 -121.000 -179.000 -169.000 -171.000
Sum egenkapital 29.000 29.000 -29.000 -19.000 -21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 29.000 19.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 29.000 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 12.000 2.000
Andre inntekter 0 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 60.000 0 12.000 2.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat 0 59.000 -3.000 10.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans 0 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 58.000 -10.000 2.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 27.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 27.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 27.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 2.000 0 0 0
Sum eiendeler 29.000 29.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -121.000 -121.000 -179.000 -169.000 -171.000
Sum egenkapital 29.000 29.000 -29.000 -19.000 -21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 22.000 52.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 60.000 60.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -52.000 -93.000 -91.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 29.000 19.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 29.000 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 2.000 -29.000 -19.000 -21.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 1 1
Resultatgrad 98.3 83.3 -50.0
Rentedekningsgrad 5 -0.4 1.4 -0.1
Gjeldsgrad 0 0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0 203.4
Signatur
01.03.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex