Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sameiet Haanesgården
Juridisk navn:  Sameiet Haanesgården
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66984200
Postboks 690 Vestre Strandgate 42 Fax: 38127419
4666 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 983449689
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/26/1983
Foretakstype: ESEK
Revisor: Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen As
Regnskapsfører: Enge Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.24%
Resultat  
  
-543.11%
Egenkapital  
  
-42.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.925.000 1.601.000 1.798.000 1.832.000 1.965.000
Resultat: -997.000 225.000 285.000 596.000 526.000
Egenkapital: 1.355.000 2.352.000 2.127.000 1.842.000 1.246.000
Regnskap for  Sameiet Haanesgården
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.925.000 1.601.000 1.798.000 1.832.000 1.965.000
Driftskostnader -2.921.000 -1.386.000 -1.519.000 -1.242.000 -1.443.000
Driftsresultat -996.000 215.000 280.000 591.000 522.000
Finansinntekter 10.000 6.000 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 10.000 6.000 6.000 4.000
Resultat før skatt -997.000 225.000 285.000 596.000 526.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -997.000 225.000 285.000 596.000 526.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.583.000 2.594.000 2.339.000 1.937.000 1.585.000
Sum eiendeler 1.583.000 2.594.000 2.339.000 1.937.000 1.585.000
Sum opptjent egenkapital 1.355.000 2.352.000 2.127.000 1.842.000 1.246.000
Sum egenkapital 1.355.000 2.352.000 2.127.000 1.842.000 1.246.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 228.000 242.000 211.000 95.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 1.583.000 2.594.000 2.338.000 1.937.000 1.586.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.925.000 1.601.000 1.798.000 1.832.000 1.965.000
Driftsinntekter 1.925.000 1.601.000 1.798.000 1.832.000 1.965.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -63.000 -46.000 -46.000 -46.000 -40.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.858.000 -1.340.000 -1.473.000 -1.196.000 -1.403.000
Driftskostnader -2.921.000 -1.386.000 -1.519.000 -1.242.000 -1.443.000
Driftsresultat -996.000 215.000 280.000 591.000 522.000
Finansinntekter 10.000 6.000 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 10.000 6.000 6.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -997.000 225.000 285.000 596.000 526.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 205.000 96.000 266.000 249.000 252.000
Andre fordringer 175.000 163.000 176.000 52.000 140.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.204.000 2.335.000 1.897.000 1.636.000 1.193.000
Sum omløpsmidler 1.583.000 2.594.000 2.339.000 1.937.000 1.585.000
Sum eiendeler 1.583.000 2.594.000 2.339.000 1.937.000 1.585.000
Sum opptjent egenkapital 1.355.000 2.352.000 2.127.000 1.842.000 1.246.000
Sum egenkapital 1.355.000 2.352.000 2.127.000 1.842.000 1.246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 169.000 168.000 160.000 40.000 138.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 0 43.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 50.000 52.000 12.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 242.000 211.000 95.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 1.583.000 2.594.000 2.338.000 1.937.000 1.586.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.355.000 2.352.000 2.128.000 1.842.000 1.245.000
Likviditetsgrad 1 6.9 10.7 11.1 20.4 4.7
Likviditetsgrad 2 6.9 10.7 11.1 20.4 4.7
Soliditet 85.6 90.7 9 95.1 78.6
Resultatgrad -51.7 13.4 15.6 32.3 26.6
Rentedekningsgrad -996.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -62.9 8.7 12.2 30.8 33.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex