Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samfundets Skole Dvergsnes AS
Juridisk navn:  Samfundets Skole Dvergsnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38125750
Kristian Ivs Gate 65 Dvergsnesveien 145 Fax: 38125759
4614 Kristiansand S 4639 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987649275
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.76%
Resultat  
  
-6.41%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.251.000 4.965.000 5.035.000 4.415.000 4.556.000
Resultat: -2.076.000 -1.951.000 -2.118.000 -1.959.000 -2.069.000
Egenkapital: 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Regnskap for  Samfundets Skole Dvergsnes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.251.000 4.965.000 5.035.000 4.415.000 4.556.000
Driftskostnader -7.327.000 -6.917.000 -7.153.000 -6.374.000 -6.625.000
Driftsresultat -2.077.000 -1.953.000 -2.118.000 -1.959.000 -2.069.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 0 0 0
Resultat før skatt -2.076.000 -1.951.000 -2.118.000 -1.959.000 -2.069.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.076.000 -1.951.000 -2.118.000 -1.959.000 -2.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 511.000 587.000 539.000 560.000 269.000
Sum omløpsmidler 278.000 798.000 791.000 407.000 291.000
Sum eiendeler 789.000 1.385.000 1.330.000 967.000 560.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 687.000 1.282.000 1.227.000 865.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 789.000 1.384.000 1.329.000 967.000 560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.251.000 4.965.000 5.035.000 4.415.000 4.556.000
Driftsinntekter 5.251.000 4.965.000 5.035.000 4.415.000 4.556.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.000.000 -5.475.000 -5.396.000 -5.292.000 -5.232.000
Avskrivning -76.000 -106.000 -68.000 -187.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.251.000 -1.336.000 -1.689.000 -895.000 -1.124.000
Driftskostnader -7.327.000 -6.917.000 -7.153.000 -6.374.000 -6.625.000
Driftsresultat -2.077.000 -1.953.000 -2.118.000 -1.959.000 -2.069.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 0 0 0
Konsernbidrag 2.076.000 1.951.000 2.118.000 1.959.000 2.069.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.076.000 -1.951.000 -2.118.000 -1.959.000 -2.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 511.000 587.000 539.000 560.000 269.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 511.000 587.000 539.000 560.000 269.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 511.000 587.000 539.000 560.000 269.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 570.000 0 0 0
Andre fordringer 88.000 92.000 220.000 41.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 189.000 136.000 571.000 366.000 262.000
Sum omløpsmidler 278.000 798.000 791.000 407.000 291.000
Sum eiendeler 789.000 1.385.000 1.330.000 967.000 560.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 687.000 1.282.000 1.227.000 865.000 458.000
Sum kortsiktig gjeld 687.000 1.282.000 1.227.000 865.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 789.000 1.384.000 1.329.000 967.000 560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -409.000 -484.000 -436.000 -458.000 -167.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
Soliditet 12.9 7.4 7.7 10.5 18.2
Resultatgrad -39.6 -39.3 -42.1 -44.4 -45.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.7 12.6 1 8.5 4.5
Total kapitalrentabilitet -263.2 - -159.4 -202.6 -369.5
Signatur
31.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex