Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samtalestedet Advokatfirma As
Juridisk navn:  Samtalestedet Advokatfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21043600
Meglingssenteret Tjernveien 29 Meglingssenteret Tjernveien 29 Fax: 21043611
0957 Oslo 957 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981699106
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/17/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Hk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.18%
Resultat  
  
-116.5%
Egenkapital  
  
-4.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 671.000 885.000 841.000 759.000 753.000
Resultat: -223.000 -103.000 283.000 243.000 240.000
Egenkapital: -5.619.000 -5.396.000 -5.316.000 -5.536.000 -5.725.000
Regnskap for  Samtalestedet Advokatfirma As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 671.000 885.000 841.000 759.000 753.000
Driftskostnader -893.000 -988.000 -558.000 -514.000 -513.000
Driftsresultat -223.000 -103.000 283.000 245.000 240.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt -223.000 -103.000 283.000 243.000 240.000
Skattekostnad 23.000 -62.000 -54.000 -63.000
Årsresultat -223.000 -80.000 221.000 189.000 177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 40.000 24.000 35.000 49.000
Sum omløpsmidler 284.000 746.000 405.000 741.000 379.000
Sum eiendeler 296.000 786.000 429.000 776.000 428.000
Sum opptjent egenkapital -9.719.000 -9.496.000 -9.416.000 -9.636.000 -9.825.000
Sum egenkapital -5.619.000 -5.396.000 -5.316.000 -5.536.000 -5.725.000
Sum langsiktig gjeld 5.726.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 6.181.000 5.745.000 6.312.000 6.153.000
Sum gjeld og egenkapital 296.000 785.000 429.000 776.000 428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 659.000 885.000 841.000 759.000 753.000
Andre inntekter 12.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 671.000 885.000 841.000 759.000 753.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -438.000 -433.000 0 0 0
Avskrivning -5.000 -7.000 -10.000 -15.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -450.000 -548.000 -548.000 -499.000 -492.000
Driftskostnader -893.000 -988.000 -558.000 -514.000 -513.000
Driftsresultat -223.000 -103.000 283.000 245.000 240.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -223.000 -80.000 221.000 189.000 177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 17.000 24.000 35.000 49.000
Sum varige driftsmidler 12.000 17.000 24.000 35.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 40.000 24.000 35.000 49.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 232.000 650.000 316.000 605.000 285.000
Andre fordringer 16.000 8.000 64.000 66.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 88.000 25.000 70.000 26.000
Sum omløpsmidler 284.000 746.000 405.000 741.000 379.000
Sum eiendeler 296.000 786.000 429.000 776.000 428.000
Sum opptjent egenkapital -9.719.000 -9.496.000 -9.416.000 -9.636.000 -9.825.000
Sum egenkapital -5.619.000 -5.396.000 -5.316.000 -5.536.000 -5.725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.726.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 31.000 2.000 12.000 2.000
Betalbar skatt 0 62.000 54.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 101.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 6.049.000 5.681.000 6.246.000 6.088.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 6.181.000 5.745.000 6.312.000 6.153.000
Sum gjeld og egenkapital 296.000 785.000 429.000 776.000 428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 -5.435.000 -5.340.000 -5.571.000 -5.774.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -1.898.3 -687.4 -1239.2 -713.4 -1337.6
Resultatgrad -33.2 -11.6 33.7 32.3 31.9
Rentedekningsgrad 122.5
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -75.3 -13.1 6 31.6 56.1
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex