Samtext Norway AS
Juridisk navn:  Samtext Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22805200
Brynsveien 5 Brynsveien 5 Fax:
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 866894302
Aksjekapital: 202.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 6/21/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Regnskapsfører: Numetric As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.44%
Resultat  
  
-342.32%
Egenkapital  
  
82.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 23.067.000 23.644.000 20.271.000 18.595.000 18.981.000
Resultat: -836.000 345.000 172.000 -969.000 -122.000
Egenkapital: -96.000 -561.000 -905.000 -1.078.000 -109.000
Regnskap for  Samtext Norway AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 23.067.000 23.644.000 20.271.000 18.595.000 18.981.000
Driftskostnader -23.765.000 -23.118.000 -20.075.000 -19.464.000 -19.016.000
Driftsresultat -698.000 526.000 195.000 -870.000 -35.000
Finansinntekter 120.000 -15.000 135.000 29.000 42.000
Finanskostnader -257.000 -166.000 -158.000 -128.000 -128.000
Finans -137.000 -181.000 -23.000 -99.000 -86.000
Resultat før skatt -836.000 345.000 172.000 -969.000 -122.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -836.000 345.000 172.000 -969.000 -122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 399.000 384.000 369.000 355.000 341.000
Sum omløpsmidler 6.173.000 5.956.000 4.680.000 4.259.000 3.706.000
Sum eiendeler 6.572.000 6.340.000 5.049.000 4.614.000 4.047.000
Sum opptjent egenkapital -1.498.000 -663.000 -1.007.000 -1.180.000 -211.000
Sum egenkapital -96.000 -561.000 -905.000 -1.078.000 -109.000
Sum langsiktig gjeld 510.000 496.000 494.000 490.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.158.000 6.404.000 5.460.000 5.201.000 4.156.000
Sum gjeld og egenkapital 6.572.000 6.339.000 5.049.000 4.613.000 4.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.067.000 23.644.000 20.271.000 18.595.000 18.975.000
Andre inntekter 0 6.000
Driftsinntekter 23.067.000 23.644.000 20.271.000 18.595.000 18.981.000
Varekostnad -8.578.000 -7.853.000 -6.435.000 -6.619.000
Lønninger -12.673.000 -11.289.000 -9.271.000 -10.218.000 -9.606.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.710.000 -3.251.000 -2.951.000 -2.811.000 -2.791.000
Driftskostnader -23.765.000 -23.118.000 -20.075.000 -19.464.000 -19.016.000
Driftsresultat -698.000 526.000 195.000 -870.000 -35.000
Finansinntekter 120.000 -15.000 135.000 29.000 42.000
Finanskostnader -257.000 -166.000 -158.000 -128.000 -128.000
Finans -137.000 -181.000 -23.000 -99.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -836.000 345.000 172.000 -969.000 -122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 399.000 384.000 369.000 355.000 341.000
Sum anleggsmidler 399.000 384.000 369.000 355.000 341.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 5.618.000 5.160.000 4.140.000 3.766.000 3.059.000
Andre fordringer 169.000 418.000 235.000 206.000 366.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 386.000 378.000 305.000 287.000 282.000
Sum omløpsmidler 6.173.000 5.956.000 4.680.000 4.259.000 3.706.000
Sum eiendeler 6.572.000 6.340.000 5.049.000 4.614.000 4.047.000
Sum opptjent egenkapital -1.498.000 -663.000 -1.007.000 -1.180.000 -211.000
Sum egenkapital -96.000 -561.000 -905.000 -1.078.000 -109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.177.000 667.000 410.000 512.000 477.000
Sum langsiktig gjeld 510.000 496.000 494.000 490.000 0
Leverandørgjeld 1.332.000 1.473.000 1.331.000 1.151.000 946.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.978.000 2.604.000 2.382.000 1.562.000 1.123.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.672.000 1.660.000 1.337.000 1.976.000 1.610.000
Sum kortsiktig gjeld 6.158.000 6.404.000 5.460.000 5.201.000 4.156.000
Sum gjeld og egenkapital 6.572.000 6.339.000 5.049.000 4.613.000 4.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 -448.000 -780.000 -942.000 -450.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9
Soliditet -1.5 -8.8 -17.9 -23.4 -2.7
Resultatgrad -3.0 2.2 1.0 -4.7 -0.2
Rentedekningsgrad -2.7 3.2 1.2 -6.8 -0.3
Gjeldsgrad -69.5 -12.3 -6.6 -5.3 -38.1
Total kapitalrentabilitet -8.8 8.1 6.5 -18.2 0.2
Signatur
25.10.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex