Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Samtext Norway AS
Juridisk navn:  Samtext Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22805200
Brynsveien 5 Brynsveien 5 Fax:
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 866894302
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/21/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.64%
Resultat  
  
100.58%
Egenkapital  
  
38.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.644.000 20.271.000 18.595.000 18.981.000 18.544.000
Resultat: 345.000 172.000 -969.000 -122.000 1.113.000
Egenkapital: -561.000 -905.000 -1.078.000 -109.000 13.000
Regnskap for  Samtext Norway AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.644.000 20.271.000 18.595.000 18.981.000 18.544.000
Driftskostnader -23.118.000 -20.075.000 -19.464.000 -19.016.000 -17.371.000
Driftsresultat 526.000 195.000 -870.000 -35.000 1.172.000
Finansinntekter -15.000 135.000 29.000 42.000 92.000
Finanskostnader -166.000 -158.000 -128.000 -128.000 -152.000
Finans -181.000 -23.000 -99.000 -86.000 -60.000
Resultat før skatt 345.000 172.000 -969.000 -122.000 1.113.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 345.000 172.000 -969.000 -122.000 1.113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 384.000 369.000 355.000 341.000 288.000
Sum omløpsmidler 5.956.000 4.680.000 4.259.000 3.706.000 3.952.000
Sum eiendeler 6.340.000 5.049.000 4.614.000 4.047.000 4.240.000
Sum opptjent egenkapital -663.000 -1.007.000 -1.180.000 -211.000 -89.000
Sum egenkapital -561.000 -905.000 -1.078.000 -109.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 496.000 494.000 490.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.404.000 5.460.000 5.201.000 4.156.000 4.227.000
Sum gjeld og egenkapital 6.339.000 5.049.000 4.613.000 4.047.000 4.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.644.000 20.271.000 18.595.000 18.975.000 18.544.000
Andre inntekter 0 6.000 0
Driftsinntekter 23.644.000 20.271.000 18.595.000 18.981.000 18.544.000
Varekostnad -8.578.000 -7.853.000 -6.435.000 -6.619.000 -6.946.000
Lønninger -11.289.000 -9.271.000 -10.218.000 -9.606.000 -7.982.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.251.000 -2.951.000 -2.811.000 -2.791.000 -2.443.000
Driftskostnader -23.118.000 -20.075.000 -19.464.000 -19.016.000 -17.371.000
Driftsresultat 526.000 195.000 -870.000 -35.000 1.172.000
Finansinntekter -15.000 135.000 29.000 42.000 92.000
Finanskostnader -166.000 -158.000 -128.000 -128.000 -152.000
Finans -181.000 -23.000 -99.000 -86.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 345.000 172.000 -969.000 -122.000 1.113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 384.000 369.000 355.000 341.000 288.000
Sum anleggsmidler 384.000 369.000 355.000 341.000 288.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.160.000 4.140.000 3.766.000 3.059.000 3.463.000
Andre fordringer 418.000 235.000 206.000 366.000 227.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 378.000 305.000 287.000 282.000 262.000
Sum omløpsmidler 5.956.000 4.680.000 4.259.000 3.706.000 3.952.000
Sum eiendeler 6.340.000 5.049.000 4.614.000 4.047.000 4.240.000
Sum opptjent egenkapital -663.000 -1.007.000 -1.180.000 -211.000 -89.000
Sum egenkapital -561.000 -905.000 -1.078.000 -109.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 667.000 410.000 512.000 477.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 496.000 494.000 490.000 0 0
Leverandørgjeld 1.473.000 1.331.000 1.151.000 946.000 1.142.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.604.000 2.382.000 1.562.000 1.123.000 1.567.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.660.000 1.337.000 1.976.000 1.610.000 1.342.000
Sum kortsiktig gjeld 6.404.000 5.460.000 5.201.000 4.156.000 4.227.000
Sum gjeld og egenkapital 6.339.000 5.049.000 4.613.000 4.047.000 4.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -448.000 -780.000 -942.000 -450.000 -275.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9
Soliditet -8.8 -17.9 -23.4 -2.7 0.3
Resultatgrad 2.2 1.0 -4.7 -0.2 6.3
Rentedekningsgrad 3.2 1.2 -6.8 -0.3 7.7
Gjeldsgrad -12.3 -6.6 -5.3 -38.1 325.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 6.5 -18.2 0.2 29.8
Signatur
13.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.07.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex