Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sana AS
Juridisk navn:  Sana AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51938690
Nordbøgata 6 Nordbøgata 6 Fax: 51938691
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 942005342
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/30/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
154.55%
Resultat  
  
130.82%
Egenkapital  
  
161.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.163.000 2.814.000 2.343.000 2.945.000 4.403.000
Resultat: 1.288.000 558.000 372.000 488.000 721.000
Egenkapital: 1.628.000 623.000 588.000 603.000 630.000
Regnskap for  Sana AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.163.000 2.814.000 2.343.000 2.945.000 4.403.000
Driftskostnader -5.874.000 -2.234.000 -1.964.000 -2.459.000 -3.683.000
Driftsresultat 1.289.000 580.000 378.000 486.000 720.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -26.000 -8.000 0 -1.000
Finans -23.000 -7.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 1.288.000 558.000 372.000 488.000 721.000
Skattekostnad -283.000 -123.000 -87.000 -115.000 -177.000
Årsresultat 1.005.000 435.000 285.000 373.000 544.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 38.000 45.000 39.000 54.000
Sum omløpsmidler 2.095.000 2.074.000 1.543.000 1.266.000 2.082.000
Sum eiendeler 2.155.000 2.112.000 1.588.000 1.305.000 2.136.000
Sum opptjent egenkapital 1.478.000 473.000 438.000 453.000 480.000
Sum egenkapital 1.628.000 623.000 588.000 603.000 630.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 528.000 1.489.000 999.000 702.000 1.506.000
Sum gjeld og egenkapital 2.156.000 2.112.000 1.587.000 1.305.000 2.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.163.000 2.814.000 2.343.000 2.945.000 4.403.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 7.163.000 2.814.000 2.343.000 2.945.000 4.403.000
Varekostnad -3.556.000 -197.000 -146.000 -160.000 -362.000
Lønninger -1.131.000 -978.000 -735.000 -1.239.000 -2.012.000
Avskrivning -11.000 0 0 -134.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.176.000 -1.059.000 -1.083.000 -1.060.000 -1.175.000
Driftskostnader -5.874.000 -2.234.000 -1.964.000 -2.459.000 -3.683.000
Driftsresultat 1.289.000 580.000 378.000 486.000 720.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -26.000 -8.000 0 -1.000
Finans -23.000 -7.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -300.000 -400.000 -500.000
Årsresultat 1.005.000 435.000 285.000 373.000 544.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 38.000 45.000 39.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 38.000 45.000 39.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 250.000 234.000 356.000 213.000 616.000
Andre fordringer 94.000 35.000 47.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.752.000 1.805.000 1.140.000 1.052.000 1.466.000
Sum omløpsmidler 2.095.000 2.074.000 1.543.000 1.266.000 2.082.000
Sum eiendeler 2.155.000 2.112.000 1.588.000 1.305.000 2.136.000
Sum opptjent egenkapital 1.478.000 473.000 438.000 453.000 480.000
Sum egenkapital 1.628.000 623.000 588.000 603.000 630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 24.000 0 21.000 89.000
Betalbar skatt 278.000 116.000 92.000 100.000 193.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 48.000 42.000 42.000 125.000
Utbytte -400.000 -300.000 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 148.000 169.000 159.000 138.000 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 528.000 1.489.000 999.000 702.000 1.506.000
Sum gjeld og egenkapital 2.156.000 2.112.000 1.587.000 1.305.000 2.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.567.000 585.000 544.000 564.000 576.000
Likviditetsgrad 1 4.0 1.4 1.5 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 4.0 1.4 1.5 1.8 1.4
Soliditet 75.5 29.5 37.1 46.2 29.5
Resultatgrad 18.0 20.6 16.1 16.5 16.4
Rentedekningsgrad 1.289.0 22.3 47.3 7
Gjeldsgrad 0.3 2.4 1.7 1.2 2.4
Total kapitalrentabilitet 59.8 27.6 23.9 37.4 33.8
Signatur
12.07.2022
DAGLIG LEDER, SAMT STYREMEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex