Sandøy Handelslag As
Juridisk navn:  Sandøy Handelslag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71277914
Postboks 29 Hamnevågen 41 Fax: 71277914
6484 Sandøy 6484 Sandøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 815711432
Aksjekapital: 248.500 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/15/1919
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.87%
Resultat  
  
41.13%
Egenkapital  
  
-373.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.388.000 1.540.000 1.982.000 1.504.000 1.349.000
Resultat: -83.000 -141.000 160.000 -99.000 -69.000
Egenkapital: -145.000 53.000 79.000 -81.000 19.000
Regnskap for  Sandøy Handelslag As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.388.000 1.540.000 1.982.000 1.504.000 1.349.000
Driftskostnader -1.470.000 -1.615.000 -1.814.000 -1.600.000 -1.415.000
Driftsresultat -82.000 -76.000 169.000 -96.000 -65.000
Finansinntekter 11.000 10.000 10.000 9.000 8.000
Finanskostnader -12.000 -76.000 -19.000 -12.000 -12.000
Finans -1.000 -66.000 -9.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt -83.000 -141.000 160.000 -99.000 -69.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -141.000 160.000 -99.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 42.000 20.000 21.000 22.000
Sum omløpsmidler 242.000 263.000 340.000 254.000 334.000
Sum eiendeler 286.000 305.000 360.000 275.000 356.000
Sum opptjent egenkapital -278.000 -195.000 -54.000 -214.000 -115.000
Sum egenkapital -145.000 53.000 79.000 -81.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 431.000 252.000 281.000 356.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 306.000 361.000 276.000 356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.098.000 1.356.000 1.568.000 1.363.000 1.227.000
Andre inntekter 290.000 184.000 414.000 140.000 122.000
Driftsinntekter 1.388.000 1.540.000 1.982.000 1.504.000 1.349.000
Varekostnad -791.000 -948.000 -1.222.000 -1.198.000 -1.054.000
Lønninger -347.000 -382.000 -416.000 -255.000 -207.000
Avskrivning -6.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -326.000 -281.000 -175.000 -146.000 -153.000
Driftskostnader -1.470.000 -1.615.000 -1.814.000 -1.600.000 -1.415.000
Driftsresultat -82.000 -76.000 169.000 -96.000 -65.000
Finansinntekter 11.000 10.000 10.000 9.000 8.000
Finanskostnader -12.000 -76.000 -19.000 -12.000 -12.000
Finans -1.000 -66.000 -9.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -141.000 160.000 -99.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Maskiner anlegg 14.000 15.000 16.000 17.000 19.000
Driftsløsøre 18.000 23.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 36.000 42.000 20.000 21.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 42.000 20.000 21.000 22.000
Varebeholdning 150.000 140.000 122.000 122.000 211.000
Kundefordringer 48.000 72.000 64.000 88.000 62.000
Andre fordringer 2.000 21.000 3.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 29.000 151.000 40.000 61.000
Sum omløpsmidler 242.000 263.000 340.000 254.000 334.000
Sum eiendeler 286.000 305.000 360.000 275.000 356.000
Sum opptjent egenkapital -278.000 -195.000 -54.000 -214.000 -115.000
Sum egenkapital -145.000 53.000 79.000 -81.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 41.000 34.000 6.000 10.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 103.000 146.000 196.000 309.000 177.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 24.000 24.000 5.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 277.000 48.000 55.000 31.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 431.000 252.000 281.000 356.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 306.000 361.000 276.000 356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -189.000 11.000 59.000 -102.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 1.2 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.8 0.4 0.4
Soliditet -50.7 17.4 21.9 -29.5 5.3
Resultatgrad -5.9 -4.9 8.5 -6.4 -4.8
Rentedekningsgrad -6.8 8.9 -4.8
Gjeldsgrad 4.8 3.6 -4.4 17.7
Total kapitalrentabilitet -24.8 -21.6 49.7 -31.6 -16.0
Signatur
24.01.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
24.01.2020
DAGLIG LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex