Sande Vannverk AS
Juridisk navn:  Sande Vannverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33785124
Revåveien 45 Fax: 33785120
3070 Sande I Vestfold 3070 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 925574686
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 5/12/1922
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vekstra Nordre Vestfold Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
23.52%
Resultat  
  
56.05%
Egenkapital  
  
15.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.266.000 2.644.000 2.625.000 2.846.000 2.454.000
Resultat: 1.946.000 1.247.000 1.163.000 1.319.000 1.567.000
Egenkapital: 6.245.000 5.386.000 5.083.000 4.730.000 4.270.000
Regnskap for  Sande Vannverk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.266.000 2.644.000 2.625.000 2.846.000 2.454.000
Driftskostnader -1.353.000 -1.430.000 -1.500.000 -1.551.000 -930.000
Driftsresultat 1.913.000 1.214.000 1.124.000 1.294.000 1.523.000
Finansinntekter 33.000 34.000 40.000 25.000 44.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 33.000 34.000 40.000 25.000 44.000
Resultat før skatt 1.946.000 1.247.000 1.163.000 1.319.000 1.567.000
Skattekostnad -437.000 -294.000 -290.000 -340.000 -439.000
Årsresultat 1.509.000 953.000 873.000 980.000 1.128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.059.000 1.072.000 1.118.000 1.145.000 1.205.000
Sum omløpsmidler 6.596.000 5.576.000 5.140.000 4.941.000 4.380.000
Sum eiendeler 7.655.000 6.648.000 6.258.000 6.086.000 5.585.000
Sum opptjent egenkapital 6.115.000 5.256.000 4.953.000 4.600.000 4.140.000
Sum egenkapital 6.245.000 5.386.000 5.083.000 4.730.000 4.270.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.410.000 1.261.000 1.175.000 1.356.000 1.315.000
Sum gjeld og egenkapital 7.655.000 6.647.000 6.258.000 6.086.000 5.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.262.000 2.642.000 2.623.000 2.846.000 2.454.000
Andre inntekter 3.000 2.000 3.000 0 0
Driftsinntekter 3.266.000 2.644.000 2.625.000 2.846.000 2.454.000
Varekostnad -39.000 -17.000 -19.000 -21.000 -21.000
Lønninger -530.000 -496.000 -474.000 -494.000 -395.000
Avskrivning -123.000 -116.000 -120.000 -150.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -661.000 -801.000 -887.000 -886.000 -353.000
Driftskostnader -1.353.000 -1.430.000 -1.500.000 -1.551.000 -930.000
Driftsresultat 1.913.000 1.214.000 1.124.000 1.294.000 1.523.000
Finansinntekter 33.000 34.000 40.000 25.000 44.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 33.000 34.000 40.000 25.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -650.000 -650.000 -520.000 -520.000 -520.000
Årsresultat 1.509.000 953.000 873.000 980.000 1.128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 809.000 880.000 881.000 863.000 875.000
Maskiner anlegg 247.000 189.000 234.000 278.000 327.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.056.000 1.069.000 1.115.000 1.142.000 1.202.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.059.000 1.072.000 1.118.000 1.145.000 1.205.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 30.000 102.000 79.000 71.000
Andre fordringer 2.000 10.000 10.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.558.000 5.535.000 5.027.000 4.860.000 4.309.000
Sum omløpsmidler 6.596.000 5.576.000 5.140.000 4.941.000 4.380.000
Sum eiendeler 7.655.000 6.648.000 6.258.000 6.086.000 5.585.000
Sum opptjent egenkapital 6.115.000 5.256.000 4.953.000 4.600.000 4.140.000
Sum egenkapital 6.245.000 5.386.000 5.083.000 4.730.000 4.270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 21.000 71.000 197.000 27.000
Betalbar skatt 437.000 294.000 290.000 340.000 439.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 32.000 37.000 51.000 99.000
Utbytte -650.000 -650.000 -520.000 -520.000 -520.000
Annen kortsiktig gjeld 260.000 264.000 258.000 249.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 1.410.000 1.261.000 1.175.000 1.356.000 1.315.000
Sum gjeld og egenkapital 7.655.000 6.647.000 6.258.000 6.086.000 5.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.186.000 4.315.000 3.965.000 3.585.000 3.065.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.4 4.4 3.6 3.3
Likviditetsgrad 2 4.7 4.4 4.4 3.6 3.4
Soliditet 81.6 8 81.2 77.7 76.5
Resultatgrad 58.6 45.9 42.8 45.5 62.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 25.4 18.8 18.6 21.7 28.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex