Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandefjord Tannmakeri AS
Juridisk navn:  Sandefjord Tannmakeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33423160
Postboks 24 Aagaards Plass 1 Fax: 33423161
3201 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 990495432
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/31/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.74%
Resultat  
  
-139.36%
Egenkapital  
  
-62.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.478.000 2.629.000 2.604.000 2.927.000 2.317.000
Resultat: -74.000 188.000 100.000 369.000 -314.000
Egenkapital: 210.000 557.000 602.000 502.000 33.000
Regnskap for  Sandefjord Tannmakeri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.478.000 2.629.000 2.604.000 2.927.000 2.317.000
Driftskostnader -2.552.000 -2.440.000 -2.505.000 -2.557.000 -2.633.000
Driftsresultat -74.000 188.000 100.000 369.000 -316.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt -74.000 188.000 100.000 369.000 -314.000
Skattekostnad 18.000 -34.000 0 0 0
Årsresultat -56.000 154.000 100.000 369.000 -314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 47.000 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 721.000 827.000 927.000 791.000 517.000
Sum eiendeler 757.000 874.000 927.000 791.000 518.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 357.000 402.000 302.000 -67.000
Sum egenkapital 210.000 557.000 602.000 502.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 547.000 317.000 325.000 289.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 757.000 874.000 927.000 791.000 518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.449.000 2.580.000 2.580.000 2.927.000 2.317.000
Andre inntekter 29.000 49.000 24.000 0 0
Driftsinntekter 2.478.000 2.629.000 2.604.000 2.927.000 2.317.000
Varekostnad -393.000 -442.000 -418.000 -462.000 -270.000
Lønninger -1.503.000 -1.588.000 -1.645.000 -1.644.000 -1.866.000
Avskrivning -11.000 -3.000 0 -1.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -645.000 -407.000 -442.000 -450.000 -494.000
Driftskostnader -2.552.000 -2.440.000 -2.505.000 -2.557.000 -2.633.000
Driftsresultat -74.000 188.000 100.000 369.000 -316.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag -18.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat -56.000 154.000 100.000 369.000 -314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 36.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 47.000 0 0 1.000
Sum varige driftsmidler 36.000 47.000 0 0 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 47.000 0 0 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 194.000 147.000 83.000 154.000 126.000
Andre fordringer 23.000 8.000 4.000 4.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 420.000 671.000 841.000 633.000 353.000
Sum omløpsmidler 721.000 827.000 927.000 791.000 517.000
Sum eiendeler 757.000 874.000 927.000 791.000 518.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 357.000 402.000 302.000 -67.000
Sum egenkapital 210.000 557.000 602.000 502.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 250.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 20.000 49.000 39.000 89.000
Betalbar skatt 0 34.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 107.000 108.000 95.000 105.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 156.000 168.000 155.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 547.000 317.000 325.000 289.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 757.000 874.000 927.000 791.000 518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 510.000 602.000 502.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.6 2.9 2.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 2.6 2.9 2.7 1.1
Soliditet 27.7 63.7 64.9 63.5 6.4
Resultatgrad 7.2 3.8 12.6 -13.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 0.6 0.5 0.6 14.7
Total kapitalrentabilitet -9.8 21.5 10.8 46.6 -60.6
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex