Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandhornøy Gård As
Juridisk navn:  Sandhornøy Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Elias Blix' Vei 202 Elias Blix' Vei 202 Fax:
8130 Sandhornøy 8130 Sandhornøy
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 992707410
Aksjekapital: 3.021.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/21/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.43%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
25050%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.212.000 2.667.000 2.996.000 2.931.000 2.939.000
Resultat: 0 -554.000 399.000 -28.000 -1.227.000
Egenkapital: 499.000 -2.000 552.000 153.000 181.000
Regnskap for  Sandhornøy Gård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.212.000 2.667.000 2.996.000 2.931.000 2.939.000
Driftskostnader -2.858.000 -2.916.000 -2.290.000 -2.613.000 -3.747.000
Driftsresultat 353.000 -251.000 706.000 318.000 -808.000
Finansinntekter 8.000 10.000 8.000 9.000 13.000
Finanskostnader -361.000 -313.000 -314.000 -355.000 -431.000
Finans -353.000 -303.000 -306.000 -346.000 -418.000
Resultat før skatt -554.000 399.000 -28.000 -1.227.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -554.000 399.000 -28.000 -1.227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.634.000 5.006.000 5.416.000 5.793.000 6.206.000
Sum omløpsmidler 3.752.000 3.427.000 3.473.000 3.576.000 3.083.000
Sum eiendeler 8.386.000 8.433.000 8.889.000 9.369.000 9.289.000
Sum opptjent egenkapital -2.522.000 -2.523.000 -1.969.000 -2.368.000 -2.340.000
Sum egenkapital 499.000 -2.000 552.000 153.000 181.000
Sum langsiktig gjeld 6.108.000 6.762.000 6.621.000 6.933.000 6.983.000
Sum kortsiktig gjeld 1.780.000 1.673.000 1.716.000 2.283.000 2.125.000
Sum gjeld og egenkapital 8.387.000 8.433.000 8.889.000 9.369.000 9.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.212.000 2.667.000 2.996.000 2.931.000 2.939.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.212.000 2.667.000 2.996.000 2.931.000 2.939.000
Varekostnad -797.000 -1.051.000 -691.000 -753.000 -1.637.000
Lønninger -698.000 -606.000 -588.000 -651.000 -809.000
Avskrivning -400.000 -409.000 -418.000 -413.000 -407.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -963.000 -850.000 -593.000 -796.000 -894.000
Driftskostnader -2.858.000 -2.916.000 -2.290.000 -2.613.000 -3.747.000
Driftsresultat 353.000 -251.000 706.000 318.000 -808.000
Finansinntekter 8.000 10.000 8.000 9.000 13.000
Finanskostnader -361.000 -313.000 -314.000 -355.000 -431.000
Finans -353.000 -303.000 -306.000 -346.000 -418.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -554.000 399.000 -28.000 -1.227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.371.000 4.596.000 4.848.000 5.100.000 5.352.000
Maskiner anlegg 251.000 399.000 0 0 826.000
Driftsløsøre 0 556.000 681.000 17.000
Sum varige driftsmidler 4.622.000 4.994.000 5.404.000 5.781.000 6.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 4.634.000 5.006.000 5.416.000 5.793.000 6.206.000
Varebeholdning 2.404.000 2.089.000 2.212.000 2.273.000 2.243.000
Kundefordringer 19.000 1.211.000 1.235.000 1.283.000 0
Andre fordringer 1.304.000 112.000 9.000 8.000 810.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 15.000 17.000 12.000 30.000
Sum omløpsmidler 3.752.000 3.427.000 3.473.000 3.576.000 3.083.000
Sum eiendeler 8.386.000 8.433.000 8.889.000 9.369.000 9.289.000
Sum opptjent egenkapital -2.522.000 -2.523.000 -1.969.000 -2.368.000 -2.340.000
Sum egenkapital 499.000 -2.000 552.000 153.000 181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 811.000 765.000 1.118.000 1.161.000 678.000
Sum langsiktig gjeld 6.108.000 6.762.000 6.621.000 6.933.000 6.983.000
Leverandørgjeld 845.000 787.000 474.000 901.000 1.283.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 28.000 34.000 66.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 93.000 90.000 154.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 1.780.000 1.673.000 1.716.000 2.283.000 2.125.000
Sum gjeld og egenkapital 8.387.000 8.433.000 8.889.000 9.369.000 9.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.972.000 1.754.000 1.757.000 1.293.000 958.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 2 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 0.6 0.4
Soliditet 5.9 6.2 1.6 1.9
Resultatgrad 11.0 -9.4 23.6 10.8 -27.5
Rentedekningsgrad 1.0 -0.8 2.2 0.9 -1.9
Gjeldsgrad 15.8 -4217.5 15.1 60.2 50.3
Total kapitalrentabilitet 4.3 -2.9 8 3.5 -8.6
Signatur
17.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex