Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandmark Bygdeutviklingsselskap AS
Juridisk navn:  Sandmark Bygdeutviklingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77087851
Blåfjellveien 10 Blåfjellveien 10 Fax: 77087851
9445 Tovik 9445 Tovik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 955445171
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/9/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Altipluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.17%
Resultat  
  
720%
Egenkapital  
  
68.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.461.000 1.291.000 1.430.000 810.000 440.000
Resultat: 310.000 -50.000 226.000 196.000 -31.000
Egenkapital: 628.000 373.000 423.000 250.000 68.000
Regnskap for  Sandmark Bygdeutviklingsselskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.461.000 1.291.000 1.430.000 810.000 440.000
Driftskostnader -1.155.000 -1.344.000 -1.204.000 -614.000 -469.000
Driftsresultat 306.000 -52.000 226.000 196.000 -30.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 4.000 2.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 310.000 -50.000 226.000 196.000 -31.000
Skattekostnad -55.000 0 -53.000 -14.000 0
Årsresultat 255.000 -50.000 173.000 182.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 18.000 10.000 19.000 28.000
Sum omløpsmidler 870.000 603.000 718.000 662.000 188.000
Sum eiendeler 914.000 621.000 728.000 681.000 216.000
Sum opptjent egenkapital 528.000 273.000 323.000 150.000 -32.000
Sum egenkapital 628.000 373.000 423.000 250.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 246.000 303.000 429.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 621.000 728.000 681.000 215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.345.000 1.173.000 1.290.000 731.000 413.000
Andre inntekter 117.000 118.000 139.000 80.000 28.000
Driftsinntekter 1.461.000 1.291.000 1.430.000 810.000 440.000
Varekostnad -68.000 -214.000 -330.000 -49.000 -12.000
Lønninger -460.000 -417.000 -358.000 -340.000 -274.000
Avskrivning -4.000 -8.000 -9.000 -9.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -623.000 -705.000 -507.000 -216.000 -172.000
Driftskostnader -1.155.000 -1.344.000 -1.204.000 -614.000 -469.000
Driftsresultat 306.000 -52.000 226.000 196.000 -30.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 4.000 2.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 255.000 -50.000 173.000 182.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 40.000 15.000 6.000 15.000 24.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.000 15.000 6.000 15.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 44.000 18.000 10.000 19.000 28.000
Varebeholdning 37.000 36.000 34.000 39.000 18.000
Kundefordringer 190.000 215.000 378.000 277.000 94.000
Andre fordringer 36.000 17.000 22.000 59.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 607.000 334.000 285.000 287.000 76.000
Sum omløpsmidler 870.000 603.000 718.000 662.000 188.000
Sum eiendeler 914.000 621.000 728.000 681.000 216.000
Sum opptjent egenkapital 528.000 273.000 323.000 150.000 -32.000
Sum egenkapital 628.000 373.000 423.000 250.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Leverandørgjeld 94.000 126.000 19.000 126.000 7.000
Betalbar skatt 55.000 0 53.000 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 24.000 98.000 62.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 96.000 134.000 228.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 246.000 303.000 429.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 621.000 728.000 681.000 215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 586.000 357.000 415.000 233.000 43.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.5 2.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 2.9 2.3 2.3 1.5 1.2
Soliditet 68.7 60.1 58.1 36.7 31.6
Resultatgrad 20.9 15.8 24.2 -6.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.7 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 33.9 -7.7 3 28.8
Signatur
13.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.04.2021
Daglig leder og styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex