Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandnes Dental AS
Juridisk navn:  Sandnes Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51663173
Jærveien 84 Jærveien 84 Fax: 51623423
4319 Sandnes 4319 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 963072309
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.54%
Resultat  
  
21.08%
Egenkapital  
  
-25.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.183.000 2.361.000 2.180.000 2.471.000 2.578.000
Resultat: 201.000 166.000 167.000 615.000 528.000
Egenkapital: 2.115.000 2.834.000 2.706.000 2.578.000 2.212.000
Regnskap for  Sandnes Dental AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.183.000 2.361.000 2.180.000 2.471.000 2.578.000
Driftskostnader -1.991.000 -2.212.000 -2.031.000 -1.868.000 -2.059.000
Driftsresultat 192.000 149.000 149.000 604.000 519.000
Finansinntekter 9.000 16.000 18.000 11.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 9.000 16.000 18.000 11.000 9.000
Resultat før skatt 201.000 166.000 167.000 615.000 528.000
Skattekostnad -45.000 -37.000 -40.000 -149.000 -133.000
Årsresultat 156.000 128.000 128.000 466.000 395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 44.000 62.000 89.000 22.000
Sum omløpsmidler 3.206.000 3.125.000 2.941.000 2.987.000 2.679.000
Sum eiendeler 3.339.000 3.169.000 3.003.000 3.076.000 2.701.000
Sum opptjent egenkapital 2.085.000 2.804.000 2.676.000 2.548.000 2.182.000
Sum egenkapital 2.115.000 2.834.000 2.706.000 2.578.000 2.212.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.223.000 335.000 297.000 498.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 3.338.000 3.169.000 3.003.000 3.076.000 2.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.175.000 2.361.000 2.180.000 2.471.000 2.578.000
Andre inntekter 8.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.183.000 2.361.000 2.180.000 2.471.000 2.578.000
Varekostnad -476.000 -504.000 -497.000 -586.000 -526.000
Lønninger -1.117.000 -1.307.000 -1.144.000 -919.000 -1.195.000
Avskrivning -54.000 -18.000 -28.000 -22.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -344.000 -383.000 -362.000 -341.000 -330.000
Driftskostnader -1.991.000 -2.212.000 -2.031.000 -1.868.000 -2.059.000
Driftsresultat 192.000 149.000 149.000 604.000 519.000
Finansinntekter 9.000 16.000 18.000 11.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 9.000 16.000 18.000 11.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -875.000 0 0 -100.000 -100.000
Årsresultat 156.000 128.000 128.000 466.000 395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 129.000 41.000 59.000 87.000 18.000
Sum varige driftsmidler 129.000 41.000 59.000 87.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 133.000 44.000 62.000 89.000 22.000
Varebeholdning 93.000 80.000 75.000 80.000 69.000
Kundefordringer 236.000 228.000 300.000 304.000 283.000
Andre fordringer 36.000 27.000 24.000 25.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.841.000 2.790.000 2.542.000 2.578.000 2.314.000
Sum omløpsmidler 3.206.000 3.125.000 2.941.000 2.987.000 2.679.000
Sum eiendeler 3.339.000 3.169.000 3.003.000 3.076.000 2.701.000
Sum opptjent egenkapital 2.085.000 2.804.000 2.676.000 2.548.000 2.182.000
Sum egenkapital 2.115.000 2.834.000 2.706.000 2.578.000 2.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 63.000 39.000 69.000 52.000
Betalbar skatt 44.000 38.000 41.000 147.000 133.000
Skyldig offentlige avgifter 124.000 102.000 113.000 95.000 95.000
Utbytte -875.000 0 0 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 113.000 133.000 104.000 86.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 1.223.000 335.000 297.000 498.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 3.338.000 3.169.000 3.003.000 3.076.000 2.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.983.000 2.790.000 2.644.000 2.489.000 2.189.000
Likviditetsgrad 1 2.6 9.3 9.9 6 5.5
Likviditetsgrad 2 2.5 9.1 9.6 5.8 5.3
Soliditet 63.4 89.4 90.1 83.8 81.9
Resultatgrad 8.8 6.3 6.8 24.4 20.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.0 5.2 5.6 2 19.5
Signatur
20.07.2012
STYRETS FORMANN.
Prokurister
20.07.2012
PROKURA HVER FOR SEG
TORSTEIN ØGLÆND OGNEDAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex