Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandnes Kiropraktor Klinikk As
Juridisk navn:  Sandnes Kiropraktor Klinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90799706
Larsamyrå 18 Larsamyrå 18 Fax:
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 993454656
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/21/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Numbers As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.54%
Resultat  
  
-230.77%
Egenkapital  
  
-81.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.222.000 6.068.000 6.806.000 6.472.000 6.486.000
Resultat: -323.000 247.000 184.000 367.000 -11.000
Egenkapital: 71.000 394.000 200.000 56.000 -274.000
Regnskap for  Sandnes Kiropraktor Klinikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.222.000 6.068.000 6.806.000 6.472.000 6.486.000
Driftskostnader -6.538.000 -5.820.000 -6.613.000 -6.099.000 -6.483.000
Driftsresultat -317.000 248.000 194.000 372.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 -11.000 -5.000 -13.000
Finans -6.000 -1.000 -11.000 -5.000 -13.000
Resultat før skatt -323.000 247.000 184.000 367.000 -11.000
Skattekostnad -53.000 -39.000 -38.000 0
Årsresultat -323.000 194.000 144.000 329.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 31.000 67.000
Sum omløpsmidler 797.000 1.012.000 990.000 772.000 278.000
Sum eiendeler 797.000 1.012.000 1.000.000 803.000 345.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 290.000 96.000 -48.000 -378.000
Sum egenkapital 71.000 394.000 200.000 56.000 -274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 726.000 618.000 800.000 747.000 619.000
Sum gjeld og egenkapital 797.000 1.012.000 1.000.000 803.000 345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.222.000 5.983.000 6.806.000 6.471.000 6.483.000
Andre inntekter 85.000 0 1.000 3.000
Driftsinntekter 6.222.000 6.068.000 6.806.000 6.472.000 6.486.000
Varekostnad -96.000 -99.000 -149.000 -59.000 -64.000
Lønninger -4.640.000 -4.188.000 -4.654.000 -2.181.000 -2.482.000
Avskrivning -10.000 -21.000 -36.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.802.000 -1.523.000 -1.789.000 -3.823.000 -3.856.000
Driftskostnader -6.538.000 -5.820.000 -6.613.000 -6.099.000 -6.483.000
Driftsresultat -317.000 248.000 194.000 372.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 -11.000 -5.000 -13.000
Finans -6.000 -1.000 -11.000 -5.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -323.000 194.000 144.000 329.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 17.000 37.000
Sum Immatrielle midler 0 17.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 14.000 30.000
Sum varige driftsmidler 10.000 14.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 31.000 67.000
Varebeholdning 35.000 21.000 17.000 34.000 25.000
Kundefordringer 99.000 154.000 93.000 277.000 219.000
Andre fordringer 651.000 487.000 492.000 138.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 350.000 388.000 324.000 25.000
Sum omløpsmidler 797.000 1.012.000 990.000 772.000 278.000
Sum eiendeler 797.000 1.012.000 1.000.000 803.000 345.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 290.000 96.000 -48.000 -378.000
Sum egenkapital 71.000 394.000 200.000 56.000 -274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 84.000 0 0 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 545.000 497.000 532.000 377.000 240.000
Betalbar skatt 53.000 39.000 38.000 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 9.000 57.000 50.000 45.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 59.000 173.000 283.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 726.000 618.000 800.000 747.000 619.000
Sum gjeld og egenkapital 797.000 1.012.000 1.000.000 803.000 345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 394.000 190.000 25.000 -341.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.2 1 0.4
Likviditetsgrad 2 1.0 1.6 1.2 1 0.4
Soliditet 8.9 38.9 2 7 -79.4
Resultatgrad -5.1 4.1 2.9 5.7 0
Rentedekningsgrad -45.3 124.0 17.6 74.4 0.2
Gjeldsgrad 10.2 1.6 4 13.3 -2.3
Total kapitalrentabilitet -39.6 24.6 19.4 46.3 0.6
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex