Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandnes Klinikken As
Juridisk navn:  Sandnes Klinikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51685500
Solaveien 95 Solaveien 95 Fax:
4316 Sandnes 4316 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 995412403
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/16/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.5%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.816.000 3.996.000 3.766.000 3.162.000 3.237.000
Resultat: 0 4.000 -22.000 0 2.000
Egenkapital: 73.000 74.000 76.000 100.000 100.000
Regnskap for  Sandnes Klinikken As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.816.000 3.996.000 3.766.000 3.162.000 3.237.000
Driftskostnader -3.813.000 -3.985.000 -3.780.000 -3.162.000 -3.233.000
Driftsresultat 3.000 10.000 -15.000 0 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -7.000 -7.000 0 -2.000
Finans -4.000 -7.000 -7.000 0 -2.000
Resultat før skatt 0 4.000 -22.000 0 2.000
Skattekostnad -1.000 -6.000 -2.000 0 -2.000
Årsresultat -1.000 -2.000 -24.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 44.000 92.000 62.000 85.000
Sum omløpsmidler 452.000 567.000 620.000 435.000 404.000
Sum eiendeler 511.000 611.000 712.000 497.000 489.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -26.000 -24.000 0 0
Sum egenkapital 73.000 74.000 76.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 437.000 538.000 635.000 397.000 388.000
Sum gjeld og egenkapital 510.000 612.000 711.000 497.000 488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.816.000 3.996.000 3.766.000 3.162.000 3.237.000
Driftsinntekter 3.816.000 3.996.000 3.766.000 3.162.000 3.237.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.919.000 -2.106.000 -1.828.000 -1.710.000 -1.636.000
Avskrivning -20.000 -47.000 -51.000 -23.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.874.000 -1.832.000 -1.901.000 -1.429.000 -1.556.000
Driftskostnader -3.813.000 -3.985.000 -3.780.000 -3.162.000 -3.233.000
Driftsresultat 3.000 10.000 -15.000 0 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -7.000 -7.000 0 -2.000
Finans -4.000 -7.000 -7.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 -24.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 20.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 44.000 92.000 62.000 65.000
Sum varige driftsmidler 57.000 44.000 92.000 62.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 44.000 92.000 62.000 85.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 238.000 489.000 542.000 375.000 266.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 78.000 78.000 59.000 138.000
Sum omløpsmidler 452.000 567.000 620.000 435.000 404.000
Sum eiendeler 511.000 611.000 712.000 497.000 489.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -26.000 -24.000 0 0
Sum egenkapital 73.000 74.000 76.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 22.000 32.000 93.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 135.000 314.000 7.000 62.000
Betalbar skatt 1.000 6.000 2.000 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 96.000 92.000 31.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.000 278.000 196.000 266.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 437.000 538.000 635.000 397.000 388.000
Sum gjeld og egenkapital 510.000 612.000 711.000 497.000 488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 29.000 -15.000 38.000 16.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1.1 1.1
Soliditet 14.3 12.1 10.7 20.1 20.5
Resultatgrad 0.1 0.3 -0.4 0 0.1
Rentedekningsgrad 0.8 1.4 -2.1 2.0
Gjeldsgrad 6 7.3 8.4 4 3.9
Total kapitalrentabilitet 0.6 1.6 -2.1 0 0.8
Signatur
05.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex