Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandnes Klinikken As
Juridisk navn:  Sandnes Klinikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51685500
Solaveien 88 Solaveien 88 Fax:
4316 Sandnes 4316 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 995412403
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/16/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.12%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.212.000 3.932.000 3.816.000 3.996.000 3.766.000
Resultat: 0 0 0 4.000 -22.000
Egenkapital: 66.000 66.000 73.000 74.000 76.000
Regnskap for  Sandnes Klinikken As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.212.000 3.932.000 3.816.000 3.996.000 3.766.000
Driftskostnader -4.212.000 -3.931.000 -3.813.000 -3.985.000 -3.780.000
Driftsresultat 1.000 3.000 10.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -7.000 -7.000
Finans -1.000 -4.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 0 4.000 -22.000
Skattekostnad -7.000 -1.000 -6.000 -2.000
Årsresultat -7.000 -1.000 -2.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 84.000 59.000 44.000 92.000
Sum omløpsmidler 725.000 550.000 452.000 567.000 620.000
Sum eiendeler 822.000 634.000 511.000 611.000 712.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -34.000 -27.000 -26.000 -24.000
Sum egenkapital 66.000 66.000 73.000 74.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 756.000 568.000 437.000 538.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 822.000 634.000 510.000 612.000 711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.212.000 3.932.000 3.816.000 3.996.000 3.766.000
Driftsinntekter 4.212.000 3.932.000 3.816.000 3.996.000 3.766.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.327.000 -2.122.000 -1.919.000 -2.106.000 -1.828.000
Avskrivning -11.000 -63.000 -20.000 -47.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.874.000 -1.746.000 -1.874.000 -1.832.000 -1.901.000
Driftskostnader -4.212.000 -3.931.000 -3.813.000 -3.985.000 -3.780.000
Driftsresultat 1.000 3.000 10.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -7.000 -7.000
Finans -1.000 -4.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -7.000 -1.000 -2.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 81.000 57.000 44.000 92.000
Sum varige driftsmidler 92.000 81.000 57.000 44.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 3.000 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 97.000 84.000 59.000 44.000 92.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 566.000 404.000 238.000 489.000 542.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 160.000 146.000 214.000 78.000 78.000
Sum omløpsmidler 725.000 550.000 452.000 567.000 620.000
Sum eiendeler 822.000 634.000 511.000 611.000 712.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -34.000 -27.000 -26.000 -24.000
Sum egenkapital 66.000 66.000 73.000 74.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 22.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 107.000 24.000 112.000 135.000 314.000
Betalbar skatt 7.000 1.000 6.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 113.000 98.000 104.000 96.000 92.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 536.000 439.000 220.000 278.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 756.000 568.000 437.000 538.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 822.000 634.000 510.000 612.000 711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -18.000 15.000 29.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1 1.1 1
Soliditet 8.0 10.4 14.3 12.1 10.7
Resultatgrad 0.1 0.3 -0.4
Rentedekningsgrad 1.0 0.8 1.4 -2.1
Gjeldsgrad 11.5 8.6 6 7.3 8.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.6 1.6 -2.1
Signatur
25.04.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex