Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandtangen Legesenter DA
Juridisk navn:  Sandtangen Legesenter DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51776666
Kirsten Brynes Veg 7 Kirsten Brynes Veg 7 Fax: 51776667
4344 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 987821477
Aksjekapital: 450 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/31/2005
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.83%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.652.000 6.597.000 6.524.000 6.170.000 6.631.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Regnskap for  Sandtangen Legesenter DA
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.652.000 6.597.000 6.524.000 6.170.000 6.631.000
Driftskostnader -6.652.000 -6.537.000 -6.465.000 -6.115.000 -6.578.000
Driftsresultat 60.000 59.000 54.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -58.000 -55.000 -53.000
Finans -60.000 -58.000 -55.000 -53.000
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.447.000 1.707.000 1.686.000 1.469.000 1.723.000
Sum eiendeler 1.447.000 1.707.000 1.686.000 1.469.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 847.000 1.107.000 1.086.000 869.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 1.447.000 1.707.000 1.686.000 1.469.000 1.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.652.000 6.597.000 6.524.000 6.170.000 6.631.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.652.000 6.597.000 6.524.000 6.170.000 6.631.000
Varekostnad -818.000 -927.000 -870.000 -814.000 -758.000
Lønninger -3.015.000 -2.749.000 -2.954.000 -2.935.000 -2.856.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.819.000 -2.822.000 -2.670.000 -2.454.000 -2.874.000
Driftskostnader -6.652.000 -6.537.000 -6.465.000 -6.115.000 -6.578.000
Driftsresultat 60.000 59.000 54.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -58.000 -55.000 -53.000
Finans -60.000 -58.000 -55.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 108.000 180.000 219.000 190.000 102.000
Kundefordringer 670.000 843.000 624.000 403.000 819.000
Andre fordringer 7.000 30.000 110.000 116.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 662.000 654.000 733.000 760.000 789.000
Sum omløpsmidler 1.447.000 1.707.000 1.686.000 1.469.000 1.723.000
Sum eiendeler 1.447.000 1.707.000 1.686.000 1.469.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 405.000 674.000 656.000 400.000 632.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 176.000 180.000 192.000 183.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 274.000 257.000 250.000 278.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 847.000 1.107.000 1.086.000 869.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 1.447.000 1.707.000 1.686.000 1.469.000 1.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.6 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4
Soliditet 41.5 35.1 35.6 40.8 34.8
Resultatgrad 0.9 0.9 0.9 0.8
Rentedekningsgrad 1.0 1 1 1
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1.8 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 3.5 3.5 3.7 3.1
Signatur
12.05.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex