Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sandtangen Legesenter DA
Juridisk navn:  Sandtangen Legesenter DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51776666
Kirsten Brynes Veg 7 Kirsten Brynes Veg 7 Fax: 51776667
4344 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 987821477
Aksjekapital: 450 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/31/2005
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.74%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.524.000 6.170.000 6.631.000 6.073.000 6.269.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Regnskap for  Sandtangen Legesenter DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.524.000 6.170.000 6.631.000 6.073.000 6.269.000
Driftskostnader -6.465.000 -6.115.000 -6.578.000 -6.025.000 -6.266.000
Driftsresultat 59.000 54.000 53.000 48.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -58.000 -55.000 -53.000 -48.000 -3.000
Finans -58.000 -55.000 -53.000 -48.000 -3.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.686.000 1.469.000 1.723.000 1.465.000 1.468.000
Sum eiendeler 1.686.000 1.469.000 1.723.000 1.465.000 1.468.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.086.000 869.000 1.123.000 865.000 868.000
Sum gjeld og egenkapital 1.686.000 1.469.000 1.723.000 1.465.000 1.468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.524.000 6.170.000 6.631.000 6.073.000 6.269.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.524.000 6.170.000 6.631.000 6.073.000 6.269.000
Varekostnad -870.000 -814.000 -758.000 -778.000 -842.000
Lønninger -2.954.000 -2.935.000 -2.856.000 -2.860.000 -2.886.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.670.000 -2.454.000 -2.874.000 -2.417.000 -2.572.000
Driftskostnader -6.465.000 -6.115.000 -6.578.000 -6.025.000 -6.266.000
Driftsresultat 59.000 54.000 53.000 48.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -58.000 -55.000 -53.000 -48.000 -3.000
Finans -58.000 -55.000 -53.000 -48.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 219.000 190.000 102.000 192.000 162.000
Kundefordringer 624.000 403.000 819.000 602.000 275.000
Andre fordringer 110.000 116.000 14.000 8.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 733.000 760.000 789.000 663.000 1.018.000
Sum omløpsmidler 1.686.000 1.469.000 1.723.000 1.465.000 1.468.000
Sum eiendeler 1.686.000 1.469.000 1.723.000 1.465.000 1.468.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 656.000 400.000 632.000 441.000 423.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 180.000 192.000 183.000 162.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 250.000 278.000 308.000 262.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 1.086.000 869.000 1.123.000 865.000 868.000
Sum gjeld og egenkapital 1.686.000 1.469.000 1.723.000 1.465.000 1.468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.5 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6
Soliditet 35.6 40.8 34.8 4 40.9
Resultatgrad 0.9 0.9 0.8 0.8 0.0
Rentedekningsgrad 1 1 1 1 1.0
Gjeldsgrad 1.8 1.4 1.9 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 3.5 3.7 3.1 3.3 0.2
Signatur
12.05.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex