Sanitetsforeningas Boligstiftelse
Juridisk navn:  Sanitetsforeningas Boligstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72479980
Orkdalsveien 31 Orkdalsveien 31 Fax: 72479981
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 950340452
Aksjekapital: 1.752.862 NOK
Etableringsdato: 11/29/1966
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.04%
Resultat  
  
196.67%
Egenkapital  
  
5.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.299.000 3.111.000 2.751.000 2.769.000 2.769.000
Resultat: 667.000 -690.000 376.000 -220.000 267.000
Egenkapital: 5.618.000 5.333.000 5.960.000 5.744.000 5.984.000
Regnskap for  Sanitetsforeningas Boligstiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.299.000 3.111.000 2.751.000 2.769.000 2.769.000
Driftskostnader -2.409.000 -3.492.000 -2.199.000 -2.810.000 -2.307.000
Driftsresultat 889.000 -381.000 551.000 -41.000 463.000
Finansinntekter 21.000 20.000 18.000 17.000 24.000
Finanskostnader -244.000 -328.000 -193.000 -196.000 -219.000
Finans -223.000 -308.000 -175.000 -179.000 -195.000
Resultat før skatt 667.000 -690.000 376.000 -220.000 267.000
Skattekostnad -382.000 63.000 -161.000 -20.000 -141.000
Årsresultat 285.000 -626.000 216.000 -240.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.585.000 16.907.000 14.221.000 13.075.000 13.220.000
Sum omløpsmidler 2.151.000 1.490.000 1.752.000 542.000 955.000
Sum eiendeler 18.736.000 18.397.000 15.973.000 13.617.000 14.175.000
Sum opptjent egenkapital 3.866.000 3.581.000 4.207.000 3.991.000 4.231.000
Sum egenkapital 5.618.000 5.333.000 5.960.000 5.744.000 5.984.000
Sum langsiktig gjeld 12.526.000 12.526.000 9.526.000 7.526.000 7.526.000
Sum kortsiktig gjeld 591.000 538.000 487.000 347.000 665.000
Sum gjeld og egenkapital 18.736.000 18.398.000 15.973.000 13.617.000 14.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.299.000 3.111.000 2.751.000 2.769.000 2.769.000
Driftsinntekter 3.299.000 3.111.000 2.751.000 2.769.000 2.769.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -27.000 -31.000 -27.000 -27.000 -28.000
Avskrivning -415.000 -393.000 -275.000 -336.000 -334.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.967.000 -3.068.000 -1.897.000 -2.447.000 -1.945.000
Driftskostnader -2.409.000 -3.492.000 -2.199.000 -2.810.000 -2.307.000
Driftsresultat 889.000 -381.000 551.000 -41.000 463.000
Finansinntekter 21.000 20.000 18.000 17.000 24.000
Finanskostnader -244.000 -328.000 -193.000 -196.000 -219.000
Finans -223.000 -308.000 -175.000 -179.000 -195.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 285.000 -626.000 216.000 -240.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 208.000 132.000 136.000 129.000
Fast eiendom 16.585.000 16.647.000 14.027.000 12.868.000 13.012.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 61.000 70.000 79.000
Sum varige driftsmidler 16.585.000 16.699.000 14.088.000 12.938.000 13.091.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.585.000 16.907.000 14.221.000 13.075.000 13.220.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 22.000 81.000 7.000
Andre fordringer 213.000 197.000 174.000 178.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.937.000 1.291.000 1.556.000 283.000 786.000
Sum omløpsmidler 2.151.000 1.490.000 1.752.000 542.000 955.000
Sum eiendeler 18.736.000 18.397.000 15.973.000 13.617.000 14.175.000
Sum opptjent egenkapital 3.866.000 3.581.000 4.207.000 3.991.000 4.231.000
Sum egenkapital 5.618.000 5.333.000 5.960.000 5.744.000 5.984.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.526.000 12.526.000 9.526.000 7.526.000 7.526.000
Leverandørgjeld 157.000 133.000 162.000 148.000 302.000
Betalbar skatt 174.000 11.000 157.000 27.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 15.000 11.000 11.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 380.000 158.000 161.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 591.000 538.000 487.000 347.000 665.000
Sum gjeld og egenkapital 18.736.000 18.398.000 15.973.000 13.617.000 14.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.560.000 952.000 1.265.000 195.000 290.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2.8 3.6 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 3.6 2.8 3.6 1.6 1.4
Soliditet 30.0 2 37.3 42.2 42.2
Resultatgrad 26.9 -12.2 2 -1.5 16.7
Rentedekningsgrad 3.6 -1.2 2.9 -0.2 2.1
Gjeldsgrad 2.3 2.4 1.7 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.9 3.6 -0.2 3.4
Signatur
15.12.2020
STIFTELSEN FORPLIKTES AV STYREFORMANN OG FORRETNINGSFØRER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex