Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sannidal Bilverksted AS
Juridisk navn:  Sannidal Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35986500
Sannidalsveien 167 Sannidalsveien 167 Fax: 35986525
3766 Sannidal 3766 Sannidal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 915720234
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.93%
Resultat  
  
-32.26%
Egenkapital  
  
7.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.003.000 18.878.000 48.235.000 57.928.000 50.692.000
Resultat: 1.077.000 1.590.000 2.562.000 2.715.000 1.523.000
Egenkapital: 11.787.000 10.948.000 9.708.000 7.739.000 7.930.000
Regnskap for  Sannidal Bilverksted AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.003.000 18.878.000 48.235.000 57.928.000 50.692.000
Driftskostnader -15.336.000 -16.691.000 -44.983.000 -54.553.000 -48.466.000
Driftsresultat 1.666.000 2.187.000 3.251.000 3.376.000 2.227.000
Finansinntekter 93.000 104.000 76.000 73.000 82.000
Finanskostnader -683.000 -701.000 -764.000 -733.000 -786.000
Finans -590.000 -597.000 -688.000 -660.000 -704.000
Resultat før skatt 1.077.000 1.590.000 2.562.000 2.715.000 1.523.000
Skattekostnad -238.000 -350.000 -593.000 -656.000 -387.000
Årsresultat 839.000 1.240.000 1.969.000 2.059.000 1.136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.866.000 20.005.000 16.572.000 17.011.000 17.826.000
Sum omløpsmidler 5.522.000 6.653.000 7.417.000 8.507.000 6.432.000
Sum eiendeler 26.388.000 26.658.000 23.989.000 25.518.000 24.258.000
Sum opptjent egenkapital 11.687.000 10.848.000 9.608.000 7.639.000 7.830.000
Sum egenkapital 11.787.000 10.948.000 9.708.000 7.739.000 7.930.000
Sum langsiktig gjeld 12.383.000 13.190.000 11.372.000 12.245.000 13.153.000
Sum kortsiktig gjeld 2.218.000 2.520.000 2.909.000 5.535.000 3.175.000
Sum gjeld og egenkapital 26.388.000 26.658.000 23.989.000 25.519.000 24.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.003.000 18.834.000 47.912.000 57.623.000 50.123.000
Andre inntekter 44.000 323.000 305.000 569.000
Driftsinntekter 17.003.000 18.878.000 48.235.000 57.928.000 50.692.000
Varekostnad -4.515.000 -5.006.000 -31.044.000 -40.832.000 -34.327.000
Lønninger -6.044.000 -6.122.000 -8.053.000 -7.736.000 -8.104.000
Avskrivning -574.000 -673.000 -654.000 -830.000 -852.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.203.000 -4.890.000 -5.232.000 -5.155.000 -5.183.000
Driftskostnader -15.336.000 -16.691.000 -44.983.000 -54.553.000 -48.466.000
Driftsresultat 1.666.000 2.187.000 3.251.000 3.376.000 2.227.000
Finansinntekter 93.000 104.000 76.000 73.000 82.000
Finanskostnader -683.000 -701.000 -764.000 -733.000 -786.000
Finans -590.000 -597.000 -688.000 -660.000 -704.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.250.000 0
Årsresultat 839.000 1.240.000 1.969.000 2.059.000 1.136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 60.000 49.000 115.000 100.000
Fast eiendom 18.617.000 18.957.000 15.461.000 15.801.000 16.231.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 526.000 760.000 833.000 867.000 1.267.000
Sum varige driftsmidler 19.142.000 19.716.000 16.294.000 16.668.000 17.498.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.656.000 228.000 228.000 228.000 228.000
Sum anleggsmidler 20.866.000 20.005.000 16.572.000 17.011.000 17.826.000
Varebeholdning 1.100.000 1.078.000 1.119.000 2.086.000 1.695.000
Kundefordringer 704.000 1.946.000 2.528.000 1.222.000 1.228.000
Andre fordringer 309.000 288.000 289.000 184.000 368.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.409.000 3.341.000 3.480.000 5.015.000 3.140.000
Sum omløpsmidler 5.522.000 6.653.000 7.417.000 8.507.000 6.432.000
Sum eiendeler 26.388.000 26.658.000 23.989.000 25.518.000 24.258.000
Sum opptjent egenkapital 11.687.000 10.848.000 9.608.000 7.639.000 7.830.000
Sum egenkapital 11.787.000 10.948.000 9.708.000 7.739.000 7.930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 200.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.383.000 13.190.000 11.372.000 12.245.000 13.153.000
Leverandørgjeld 539.000 629.000 482.000 1.878.000 1.130.000
Betalbar skatt 246.000 361.000 527.000 671.000 392.000
Skyldig offentlige avgifter 699.000 762.000 766.000 852.000 741.000
Utbytte 0 0 -2.250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 734.000 768.000 934.000 883.000 912.000
Sum kortsiktig gjeld 2.218.000 2.520.000 2.909.000 5.535.000 3.175.000
Sum gjeld og egenkapital 26.388.000 26.658.000 23.989.000 25.519.000 24.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.304.000 4.133.000 4.508.000 2.972.000 3.257.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.6 2.5 1.5 2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.2 2.2 1.2 1.5
Soliditet 44.7 41.1 40.5 30.3 32.7
Resultatgrad 9.8 11.6 6.7 5.8 4.4
Rentedekningsgrad 2.4 3.1 4.3 4.6 2.8
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.5 2.3 2.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 8.6 13.9 13.5 9.5
Signatur
24.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.09.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex