Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Santer Naturstein As
Juridisk navn:  Santer Naturstein As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hanaveien 4 Hanaveien 4 Fax:
4327 Sandnes 4327 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 922936811
Aksjekapital: 30.100 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/1/2019 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
45.1%
Resultat  
  
145.26%
Egenkapital  
  
186.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.348.000 929.000 170.000
Resultat: 105.000 -232.000 5.000
Egenkapital: 130.000 -151.000 30.000
Regnskap for  Santer Naturstein As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.348.000 929.000 170.000
Driftskostnader -1.243.000 -1.161.000 -161.000
Driftsresultat 105.000 -232.000 9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 0 -4.000
Resultat før skatt 105.000 -232.000 5.000
Skattekostnad -23.000 51.000 0
Årsresultat 82.000 -181.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.266.000 1.139.000 840.000
Sum omløpsmidler 546.000 78.000 293.000
Sum eiendeler 1.812.000 1.217.000 1.133.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 -176.000 5.000
Sum egenkapital 130.000 -151.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.398.000 1.313.000 1.054.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 55.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 1.812.000 1.216.000 1.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.348.000 929.000 170.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.348.000 929.000 170.000
Varekostnad -663.000 -645.000 -69.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -165.000 -122.000 -11.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -665.000 -394.000 -81.000
Driftskostnader -1.243.000 -1.161.000 -161.000
Driftsresultat 105.000 -232.000 9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 82.000 -181.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 51.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 1.075.000 925.000 840.000
Driftsløsøre 163.000 164.000 0
Sum varige driftsmidler 1.238.000 1.088.000 840.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.266.000 1.139.000 840.000
Varebeholdning 250.000 0 0
Kundefordringer 148.000 19.000 11.000
Andre fordringer 130.000 11.000 177.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 19.000 48.000 105.000
Sum omløpsmidler 546.000 78.000 293.000
Sum eiendeler 1.812.000 1.217.000 1.133.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 -176.000 5.000
Sum egenkapital 130.000 -151.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.398.000 1.313.000 1.054.000
Leverandørgjeld 267.000 53.000 49.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 284.000 55.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 1.812.000 1.216.000 1.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 23.000 244.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 6
Likviditetsgrad 2 1.0 1.4 6
Soliditet 7.2 -12.4 2.6
Resultatgrad 7.8 5.3
Rentedekningsgrad 2.3
Gjeldsgrad 12.9 -9.1 36.8
Total kapitalrentabilitet 5.8 -19.1 0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex