Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sara Karin AS
Juridisk navn:  Sara Karin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77713104
Liveien 31 Fax:
9068 Nord-Lenangen 9068 Nord-Lenangen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 953304759
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 9/22/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Regnskapsfører: Nor Regnskap Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.17%
Resultat  
  
138.49%
Egenkapital  
  
14.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.667.000 21.009.000 22.467.000 18.081.000 11.966.000
Resultat: 652.000 -1.694.000 1.611.000 1.121.000 -786.000
Egenkapital: 4.037.000 3.530.000 4.852.000 4.086.000 3.239.000
Regnskap for  Sara Karin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.667.000 21.009.000 22.467.000 18.081.000 11.966.000
Driftskostnader -23.285.000 -20.204.000 -20.163.000 -14.319.000 -11.107.000
Driftsresultat 2.382.000 805.000 2.304.000 3.762.000 858.000
Finansinntekter 92.000 83.000 71.000 54.000 51.000
Finanskostnader -1.823.000 -2.583.000 -765.000 -2.696.000 -1.695.000
Finans -1.731.000 -2.500.000 -694.000 -2.642.000 -1.644.000
Resultat før skatt 652.000 -1.694.000 1.611.000 1.121.000 -786.000
Skattekostnad -145.000 373.000 -346.000 -274.000 189.000
Årsresultat 506.000 -1.321.000 1.266.000 847.000 -597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.846.000 64.226.000 65.562.000 65.739.000 18.804.000
Sum omløpsmidler 2.690.000 1.219.000 589.000 1.772.000 34.688.000
Sum eiendeler 65.536.000 65.445.000 66.151.000 67.511.000 53.492.000
Sum opptjent egenkapital 3.937.000 3.430.000 4.752.000 3.986.000 3.139.000
Sum egenkapital 4.037.000 3.530.000 4.852.000 4.086.000 3.239.000
Sum langsiktig gjeld 55.477.000 57.611.000 58.848.000 59.559.000 15.229.000
Sum kortsiktig gjeld 6.021.000 4.304.000 2.450.000 3.866.000 35.023.000
Sum gjeld og egenkapital 65.535.000 65.445.000 66.150.000 67.511.000 53.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.667.000 21.009.000 19.490.000 14.380.000 11.554.000
Andre inntekter 0 2.977.000 3.701.000 412.000
Driftsinntekter 25.667.000 21.009.000 22.467.000 18.081.000 11.966.000
Varekostnad 0 -7.000 -68.000 -1.000
Lønninger -10.163.000 -8.654.000 -8.030.000 -6.437.000 -5.120.000
Avskrivning -1.754.000 -1.842.000 -1.767.000 -894.000 -977.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.368.000 -9.708.000 -10.359.000 -6.920.000 -5.009.000
Driftskostnader -23.285.000 -20.204.000 -20.163.000 -14.319.000 -11.107.000
Driftsresultat 2.382.000 805.000 2.304.000 3.762.000 858.000
Finansinntekter 92.000 83.000 71.000 54.000 51.000
Finanskostnader -1.823.000 -2.583.000 -765.000 -2.696.000 -1.695.000
Finans -1.731.000 -2.500.000 -694.000 -2.642.000 -1.644.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 506.000 -1.321.000 1.266.000 847.000 -597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.106.000 15.297.000 15.488.000 15.679.000 16.022.000
Fast eiendom 0 0 48.607.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.686.000 1.787.000 1.806.000 1.019.000 458.000
Sum varige driftsmidler 47.739.000 48.929.000 50.073.000 50.060.000 2.781.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.846.000 64.226.000 65.562.000 65.739.000 18.804.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.714.000 123.000 0 1.372.000 0
Andre fordringer 952.000 304.000 428.000 153.000 34.047.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 791.000 160.000 247.000 640.000
Sum omløpsmidler 2.690.000 1.219.000 589.000 1.772.000 34.688.000
Sum eiendeler 65.536.000 65.445.000 66.151.000 67.511.000 53.492.000
Sum opptjent egenkapital 3.937.000 3.430.000 4.752.000 3.986.000 3.139.000
Sum egenkapital 4.037.000 3.530.000 4.852.000 4.086.000 3.239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 240.000 95.000 467.000 122.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 460.000 0 95.000 0 33.835.000
Sum langsiktig gjeld 55.477.000 57.611.000 58.848.000 59.559.000 15.229.000
Leverandørgjeld 1.265.000 709.000 1.106.000 2.146.000 98.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.441.000 1.215.000 298.000 820.000 781.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.855.000 2.381.000 951.000 900.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 6.021.000 4.304.000 2.450.000 3.866.000 35.023.000
Sum gjeld og egenkapital 65.535.000 65.445.000 66.150.000 67.511.000 53.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.331.000 -3.085.000 -1.861.000 -2.094.000 -335.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2 0.5 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2 0.5 1
Soliditet 6.2 5.4 7.3 6.1 6.1
Resultatgrad 9.3 3.8 10.3 20.8 7.2
Rentedekningsgrad 1.3 0.3 3 1.4 0.5
Gjeldsgrad 15.2 17.5 12.6 15.5 15.5
Total kapitalrentabilitet 3.8 1.4 3.6 5.7 1.7
Signatur
27.06.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.06.2022
Prokura hver for seg
Krag Oddgeir
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex