Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sarpsborg Dental As
Juridisk navn:  Sarpsborg Dental As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69131597
St. Marie gate 61 St. Marie gate 61 Fax:
1706 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 917407878
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tune Regnskaps Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.59%
Resultat  
  
27.56%
Egenkapital  
  
13.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.848.000 5.242.000 4.748.000 4.875.000 4.957.000
Resultat: 162.000 127.000 264.000 291.000 665.000
Egenkapital: 1.011.000 890.000 998.000 801.000 583.000
Regnskap for  Sarpsborg Dental As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.848.000 5.242.000 4.748.000 4.875.000 4.957.000
Driftskostnader -3.687.000 -5.114.000 -4.484.000 -4.583.000 -4.291.000
Driftsresultat 162.000 129.000 264.000 292.000 665.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 0
Finans 1.000 -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 162.000 127.000 264.000 291.000 665.000
Skattekostnad -41.000 -35.000 -67.000 -73.000 -166.000
Årsresultat 122.000 92.000 197.000 218.000 499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 50.000 12.000 31.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.467.000 1.712.000 1.654.000 1.393.000 1.507.000
Sum eiendeler 1.505.000 1.762.000 1.666.000 1.424.000 1.532.000
Sum opptjent egenkapital 927.000 806.000 914.000 717.000 499.000
Sum egenkapital 1.011.000 890.000 998.000 801.000 583.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 493.000 873.000 669.000 624.000 949.000
Sum gjeld og egenkapital 1.504.000 1.763.000 1.667.000 1.425.000 1.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.804.000 5.242.000 4.748.000 4.875.000 4.886.000
Andre inntekter 44.000 0 0 0 71.000
Driftsinntekter 3.848.000 5.242.000 4.748.000 4.875.000 4.957.000
Varekostnad -678.000 -936.000 -774.000 -817.000 -898.000
Lønninger -2.478.000 -3.285.000 -3.005.000 -3.096.000 -2.960.000
Avskrivning -13.000 -25.000 -19.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -518.000 -868.000 -686.000 -659.000 -422.000
Driftskostnader -3.687.000 -5.114.000 -4.484.000 -4.583.000 -4.291.000
Driftsresultat 162.000 129.000 264.000 292.000 665.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 0
Finans 1.000 -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0
Årsresultat 122.000 92.000 197.000 218.000 499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 50.000 12.000 31.000 25.000
Sum varige driftsmidler 38.000 50.000 12.000 31.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 50.000 12.000 31.000 25.000
Varebeholdning 97.000 86.000 75.000 39.000 37.000
Kundefordringer 346.000 6.000 0 461.000 450.000
Andre fordringer 42.000 602.000 440.000 22.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 982.000 1.019.000 1.139.000 871.000 938.000
Sum omløpsmidler 1.467.000 1.712.000 1.654.000 1.393.000 1.507.000
Sum eiendeler 1.505.000 1.762.000 1.666.000 1.424.000 1.532.000
Sum opptjent egenkapital 927.000 806.000 914.000 717.000 499.000
Sum egenkapital 1.011.000 890.000 998.000 801.000 583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 63.000 69.000 40.000 68.000
Betalbar skatt 41.000 35.000 67.000 73.000 166.000
Skyldig offentlige avgifter 165.000 232.000 216.000 210.000 432.000
Utbytte -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 343.000 316.000 300.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 493.000 873.000 669.000 624.000 949.000
Sum gjeld og egenkapital 1.504.000 1.763.000 1.667.000 1.425.000 1.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 974.000 839.000 985.000 769.000 558.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2 2.5 2.2 1.6
Likviditetsgrad 2 2.8 1.9 2.4 2.2 1.5
Soliditet 67.2 50.5 59.9 56.2 38.1
Resultatgrad 4.2 2.5 5.6 6 13.4
Rentedekningsgrad 81.0 4 1 1
Gjeldsgrad 0.5 1 0.7 0.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 11.0 7.4 1 20.6 43.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex