Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Saturn Invest AS
Juridisk navn:  Saturn Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75018100
Sira Erlends Vei 27A Sira Erlends Vei 27A Fax:
8906 Brønnøysund 8906 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 989108719
Aksjekapital: 2.657.360 NOK
Etableringsdato: 12/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Kai Rande AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.93%
Resultat  
  
-16.23%
Egenkapital  
  
2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 288.000 871.000 20.898.000 6.745.000 -610.000
Resultat: 7.766.000 9.271.000 27.980.000 9.496.000 2.543.000
Egenkapital: 97.630.000 94.904.000 90.633.000 65.653.000 61.158.000
Regnskap for  Saturn Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 288.000 871.000 20.898.000 6.745.000 -610.000
Driftskostnader -5.996.000 -1.938.000 -131.000 -116.000 -81.000
Driftsresultat -5.708.000 -1.067.000 20.768.000 6.630.000 -691.000
Finansinntekter 14.750.000 11.247.000 8.321.000 3.557.000 6.142.000
Finanskostnader -1.275.000 -910.000 -1.109.000 -691.000 -2.909.000
Finans 13.475.000 10.337.000 7.212.000 2.866.000 3.233.000
Resultat før skatt 7.766.000 9.271.000 27.980.000 9.496.000 2.543.000
Skattekostnad -41.000 0 0 0 0
Årsresultat 7.725.000 9.271.000 27.980.000 9.496.000 2.543.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.196.000 115.618.000 103.331.000 88.262.000 83.417.000
Sum omløpsmidler 25.923.000 14.328.000 18.326.000 31.439.000 4.455.000
Sum eiendeler 163.119.000 129.946.000 121.657.000 119.701.000 87.872.000
Sum opptjent egenkapital 54.063.000 51.338.000 47.067.000 22.087.000 17.591.000
Sum egenkapital 97.630.000 94.904.000 90.633.000 65.653.000 61.158.000
Sum langsiktig gjeld 60.000.000 30.015.000 28.000.000 49.021.000 25.634.000
Sum kortsiktig gjeld 5.489.000 5.027.000 3.024.000 5.027.000 1.080.000
Sum gjeld og egenkapital 163.119.000 129.947.000 121.658.000 119.702.000 87.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 288.000 871.000 20.898.000 6.745.000 -610.000
Driftsinntekter 288.000 871.000 20.898.000 6.745.000 -610.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.996.000 -1.938.000 -131.000 -116.000 -81.000
Driftskostnader -5.996.000 -1.938.000 -131.000 -116.000 -81.000
Driftsresultat -5.708.000 -1.067.000 20.768.000 6.630.000 -691.000
Finansinntekter 14.750.000 11.247.000 8.321.000 3.557.000 6.142.000
Finanskostnader -1.275.000 -910.000 -1.109.000 -691.000 -2.909.000
Finans 13.475.000 10.337.000 7.212.000 2.866.000 3.233.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -1.075.000
Årsresultat 7.725.000 9.271.000 27.980.000 9.496.000 2.543.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 137.196.000 115.618.000 103.331.000 88.262.000 83.417.000
Sum anleggsmidler 137.196.000 115.618.000 103.331.000 88.262.000 83.417.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.158.000 0
Sum investeringer 7.040.000 12.451.000 13.675.000 22.507.000 956.000
Kasse, bank 18.883.000 1.877.000 4.651.000 7.774.000 3.498.000
Sum omløpsmidler 25.923.000 14.328.000 18.326.000 31.439.000 4.455.000
Sum eiendeler 163.119.000 129.946.000 121.657.000 119.701.000 87.872.000
Sum opptjent egenkapital 54.063.000 51.338.000 47.067.000 22.087.000 17.591.000
Sum egenkapital 97.630.000 94.904.000 90.633.000 65.653.000 61.158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000.000 30.015.000 28.000.000 49.021.000 25.634.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 41.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -1.075.000
Annen kortsiktig gjeld 447.000 27.000 24.000 27.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 5.489.000 5.027.000 3.024.000 5.027.000 1.080.000
Sum gjeld og egenkapital 163.119.000 129.947.000 121.658.000 119.702.000 87.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.434.000 9.301.000 15.302.000 26.412.000 3.375.000
Likviditetsgrad 1 4.7 2.9 6.1 6.3 4.1
Likviditetsgrad 2 4.7 2.9 6.1 6.3 4.2
Soliditet 59.9 7 74.5 54.8 69.6
Resultatgrad -1981.9 -122.5 99.4 98.3 113.3
Rentedekningsgrad -4.5 -1.2 18.7 9.6 1.9
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.3 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 5.5 7.8 23.9 8.5 6.2
Signatur
15.01.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex