Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sauar Friskole
Juridisk navn:  Sauar Friskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35955500
Sauarberga 9 Sauarberga 9 Fax: 35955501
3812 Akkerhaugen 3812 Akkerhaugen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 977090547
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/1/1996 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.16%
Resultat  
  
-34.33%
Egenkapital  
  
21.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.702.000 10.374.000 7.802.000 7.740.000 7.595.000
Resultat: 1.079.000 1.643.000 -28.000 -264.000 487.000
Egenkapital: 6.123.000 5.044.000 3.401.000 3.429.000 3.693.000
Regnskap for  Sauar Friskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.702.000 10.374.000 7.802.000 7.740.000 7.595.000
Driftskostnader -9.583.000 -8.678.000 -7.771.000 -7.949.000 -7.048.000
Driftsresultat 1.119.000 1.696.000 31.000 -209.000 547.000
Finansinntekter 14.000 6.000 4.000 5.000 11.000
Finanskostnader -53.000 -59.000 -63.000 -60.000 -70.000
Finans -39.000 -53.000 -59.000 -55.000 -59.000
Resultat før skatt 1.079.000 1.643.000 -28.000 -264.000 487.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.079.000 1.643.000 -28.000 -264.000 487.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.001.000 4.091.000 4.488.000 4.477.000 4.518.000
Sum omløpsmidler 4.894.000 3.617.000 2.222.000 1.589.000 2.352.000
Sum eiendeler 8.895.000 7.708.000 6.710.000 6.066.000 6.870.000
Sum opptjent egenkapital 6.123.000 5.044.000 3.401.000 3.429.000 3.693.000
Sum egenkapital 6.123.000 5.044.000 3.401.000 3.429.000 3.693.000
Sum langsiktig gjeld 1.184.000 1.260.000 1.333.000 1.403.000 1.472.000
Sum kortsiktig gjeld 1.588.000 1.404.000 1.976.000 1.235.000 1.705.000
Sum gjeld og egenkapital 8.895.000 7.708.000 6.710.000 6.067.000 6.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 9.000 0 0 0
Andre inntekter 10.692.000 10.365.000 7.802.000 7.740.000 7.595.000
Driftsinntekter 10.702.000 10.374.000 7.802.000 7.740.000 7.595.000
Varekostnad -228.000 -167.000 -201.000 -186.000 -175.000
Lønninger -7.548.000 -6.676.000 -5.961.000 -5.933.000 -5.050.000
Avskrivning -413.000 -430.000 -398.000 -382.000 -354.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.394.000 -1.405.000 -1.211.000 -1.448.000 -1.469.000
Driftskostnader -9.583.000 -8.678.000 -7.771.000 -7.949.000 -7.048.000
Driftsresultat 1.119.000 1.696.000 31.000 -209.000 547.000
Finansinntekter 14.000 6.000 4.000 5.000 11.000
Finanskostnader -53.000 -59.000 -63.000 -60.000 -70.000
Finans -39.000 -53.000 -59.000 -55.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.079.000 1.643.000 -28.000 -264.000 487.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.001.000 3.762.000 4.044.000 4.196.000 4.134.000
Maskiner anlegg 0 264.000 369.000 161.000 209.000
Driftsløsøre 0 65.000 75.000 120.000 175.000
Sum varige driftsmidler 4.001.000 4.091.000 4.488.000 4.477.000 4.518.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.001.000 4.091.000 4.488.000 4.477.000 4.518.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 8.000 33.000 25.000 4.000
Andre fordringer 108.000 91.000 95.000 70.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.779.000 3.518.000 2.093.000 1.495.000 2.296.000
Sum omløpsmidler 4.894.000 3.617.000 2.222.000 1.589.000 2.352.000
Sum eiendeler 8.895.000 7.708.000 6.710.000 6.066.000 6.870.000
Sum opptjent egenkapital 6.123.000 5.044.000 3.401.000 3.429.000 3.693.000
Sum egenkapital 6.123.000 5.044.000 3.401.000 3.429.000 3.693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.184.000 1.260.000 1.333.000 1.403.000 1.472.000
Leverandørgjeld 345.000 378.000 387.000 364.000 217.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 537.000 431.000 407.000 323.000 484.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 706.000 594.000 1.181.000 548.000 1.004.000
Sum kortsiktig gjeld 1.588.000 1.404.000 1.976.000 1.235.000 1.705.000
Sum gjeld og egenkapital 8.895.000 7.708.000 6.710.000 6.067.000 6.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.306.000 2.213.000 246.000 354.000 647.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.6 1.1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 3.1 2.6 1.1 1.3 1.4
Soliditet 68.8 65.4 50.7 56.5 53.8
Resultatgrad 10.5 16.3 0.4 -2.7 7.2
Rentedekningsgrad 21.1 28.7 0.5 -3.5 8.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 12.7 22.1 0.5 -3.4 8.1
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex