Sauda Auto AS
Juridisk navn:  Sauda Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52782861
Postboks 31 Saunes Fax: 52782861
4201 Sauda 4200 Sauda
Fylke: Kommune:
Rogaland Sauda
Org.nr: 810584742
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
196.53%
Resultat  
  
3234.29%
Egenkapital  
  
46.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.797.000 606.000 582.000 313.000 342.000
Resultat: 1.167.000 35.000 103.000 -128.000 179.000
Egenkapital: 2.870.000 1.960.000 1.939.000 1.866.000 487.000
Regnskap for  Sauda Auto AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.797.000 606.000 582.000 313.000 342.000
Driftskostnader -463.000 -411.000 -335.000 -441.000 -160.000
Driftsresultat 1.334.000 195.000 247.000 -128.000 182.000
Finansinntekter 4.000 2.000 5.000 0 0
Finanskostnader -170.000 -162.000 -149.000 0 -3.000
Finans -166.000 -160.000 -144.000 0 -3.000
Resultat før skatt 1.167.000 35.000 103.000 -128.000 179.000
Skattekostnad -257.000 -14.000 -30.000 30.000 -49.000
Årsresultat 910.000 21.000 73.000 -98.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.847.000 6.013.000 6.158.000 6.169.000 244.000
Sum omløpsmidler 2.405.000 1.074.000 1.245.000 380.000 302.000
Sum eiendeler 8.252.000 7.087.000 7.403.000 6.549.000 546.000
Sum opptjent egenkapital 1.293.000 383.000 362.000 289.000 387.000
Sum egenkapital 2.870.000 1.960.000 1.939.000 1.866.000 487.000
Sum langsiktig gjeld 4.796.000 5.070.000 5.344.000 4.620.000 0
Sum kortsiktig gjeld 586.000 57.000 120.000 63.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 8.252.000 7.087.000 7.403.000 6.549.000 547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.000 606.000 582.000 313.000 342.000
Andre inntekter 1.665.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.797.000 606.000 582.000 313.000 342.000
Varekostnad -95.000 -65.000 -42.000 -89.000 -66.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -193.000 -159.000 -179.000 -240.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -187.000 -114.000 -112.000 -81.000
Driftskostnader -463.000 -411.000 -335.000 -441.000 -160.000
Driftsresultat 1.334.000 195.000 247.000 -128.000 182.000
Finansinntekter 4.000 2.000 5.000 0 0
Finanskostnader -170.000 -162.000 -149.000 0 -3.000
Finans -166.000 -160.000 -144.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 910.000 21.000 73.000 -98.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 155.000 128.000 114.000 46.000 8.000
Fast eiendom 5.692.000 5.885.000 6.044.000 6.123.000 236.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.692.000 5.885.000 6.044.000 6.123.000 236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.847.000 6.013.000 6.158.000 6.169.000 244.000
Varebeholdning 13.000 11.000 14.000 14.000 14.000
Kundefordringer 1.045.000 47.000 0 33.000 25.000
Andre fordringer 52.000 0 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.295.000 1.016.000 1.218.000 333.000 263.000
Sum omløpsmidler 2.405.000 1.074.000 1.245.000 380.000 302.000
Sum eiendeler 8.252.000 7.087.000 7.403.000 6.549.000 546.000
Sum opptjent egenkapital 1.293.000 383.000 362.000 289.000 387.000
Sum egenkapital 2.870.000 1.960.000 1.939.000 1.866.000 487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.796.000 5.070.000 5.344.000 4.620.000 0
Leverandørgjeld 51.000 3.000 0 18.000 5.000
Betalbar skatt 284.000 28.000 98.000 8.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 246.000 24.000 22.000 7.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 2.000 0 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 586.000 57.000 120.000 63.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 8.252.000 7.087.000 7.403.000 6.549.000 547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.819.000 1.017.000 1.125.000 317.000 242.000
Likviditetsgrad 1 4.1 18.8 10.4 6 5.0
Likviditetsgrad 2 4.1 18.6 10.3 5.8 4.9
Soliditet 34.8 27.7 26.2 28.5 89.0
Resultatgrad 74.2 32.2 42.4 -40.9 53.2
Rentedekningsgrad 7.8 1.2 1.7 60.7
Gjeldsgrad 1.9 2.6 2.8 2.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.2 2.8 3.4 33.3
Signatur
02.03.2021
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
02.03.2021
STYRETS MEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex