Saxi Produkter AS
Juridisk navn:  Saxi Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99466510
Nannestadgata 3 Nannestadgata 3 Fax: 63813015
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 919840528
Aksjekapital: 581.350 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.99%
Resultat  
  
-37.76%
Egenkapital  
  
41.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 35.576.000 37.842.000 27.314.000 27.700.000 29.368.000
Resultat: 2.492.000 4.004.000 1.212.000 1.558.000 1.847.000
Egenkapital: 2.207.000 1.564.000 2.321.000 2.320.000 2.316.000
Regnskap for  Saxi Produkter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 35.576.000 37.842.000 27.314.000 27.700.000 29.368.000
Driftskostnader -32.921.000 -33.658.000 -26.023.000 -26.096.000 -27.586.000
Driftsresultat 2.656.000 4.184.000 1.291.000 1.604.000 1.781.000
Finansinntekter 207.000 34.000 56.000 90.000 163.000
Finanskostnader -370.000 -213.000 -135.000 -136.000 -98.000
Finans -163.000 -179.000 -79.000 -46.000 65.000
Resultat før skatt 2.492.000 4.004.000 1.212.000 1.558.000 1.847.000
Skattekostnad -549.000 -883.000 -281.000 -376.000 -464.000
Årsresultat 1.943.000 3.122.000 931.000 1.182.000 1.383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.022.000 976.000 837.000 880.000 847.000
Sum omløpsmidler 6.289.000 7.225.000 5.096.000 5.892.000 6.139.000
Sum eiendeler 7.311.000 8.201.000 5.933.000 6.772.000 6.986.000
Sum opptjent egenkapital 1.626.000 983.000 1.739.000 1.739.000 1.734.000
Sum egenkapital 2.207.000 1.564.000 2.321.000 2.320.000 2.316.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.104.000 6.636.000 3.612.000 4.451.000 4.670.000
Sum gjeld og egenkapital 7.311.000 8.200.000 5.932.000 6.771.000 6.985.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.709.000 37.661.000 27.336.000 27.814.000 29.413.000
Andre inntekter -132.000 181.000 -22.000 -114.000 -45.000
Driftsinntekter 35.576.000 37.842.000 27.314.000 27.700.000 29.368.000
Varekostnad -24.351.000 -24.642.000 -18.167.000 -18.338.000 -19.280.000
Lønninger -3.462.000 -3.671.000 -3.397.000 -3.636.000 -3.824.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.103.000 -5.340.000 -4.454.000 -4.117.000 -4.421.000
Driftskostnader -32.921.000 -33.658.000 -26.023.000 -26.096.000 -27.586.000
Driftsresultat 2.656.000 4.184.000 1.291.000 1.604.000 1.781.000
Finansinntekter 207.000 34.000 56.000 90.000 163.000
Finanskostnader -370.000 -213.000 -135.000 -136.000 -98.000
Finans -163.000 -179.000 -79.000 -46.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -3.878.000 -931.000 -1.178.000 -1.380.000
Årsresultat 1.943.000 3.122.000 931.000 1.182.000 1.383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 55.000 30.000 44.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 19.000 24.000 29.000 34.000
Sum varige driftsmidler 14.000 19.000 24.000 29.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 998.000 902.000 783.000 807.000 768.000
Sum anleggsmidler 1.022.000 976.000 837.000 880.000 847.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.872.000 5.480.000 2.659.000 4.747.000 3.954.000
Andre fordringer 163.000 156.000 389.000 320.000 329.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 1.589.000 2.048.000 825.000 1.856.000
Sum omløpsmidler 6.289.000 7.225.000 5.096.000 5.892.000 6.139.000
Sum eiendeler 7.311.000 8.201.000 5.933.000 6.772.000 6.986.000
Sum opptjent egenkapital 1.626.000 983.000 1.739.000 1.739.000 1.734.000
Sum egenkapital 2.207.000 1.564.000 2.321.000 2.320.000 2.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.391.000 696.000 692.000 1.015.000 1.360.000
Betalbar skatt 505.000 908.000 267.000 375.000 467.000
Skyldig offentlige avgifter 1.409.000 1.508.000 1.068.000 1.276.000 818.000
Utbytte -1.300.000 -3.878.000 -931.000 -1.178.000 -1.380.000
Annen kortsiktig gjeld 499.000 403.000 655.000 608.000 645.000
Sum kortsiktig gjeld 5.104.000 6.636.000 3.612.000 4.451.000 4.670.000
Sum gjeld og egenkapital 7.311.000 8.200.000 5.932.000 6.771.000 6.985.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.185.000 589.000 1.484.000 1.441.000 1.469.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.4 1.3 1.3
Soliditet 30.2 19.1 39.1 34.3 33.2
Resultatgrad 7.5 11.1 4.7 5.8 6.1
Rentedekningsgrad 7.2 19.6 9.6 11.8 18.2
Gjeldsgrad 2.3 4.2 1.6 1.9 2
Total kapitalrentabilitet 39.2 51.4 22.7 2 27.8
Signatur
09.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex