Sbanken Asa
Juridisk navn:  Sbanken Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55260000
Postboks 7077 Folke Bernadottes Vei 38 Fax:
5020 Bergen 5147 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915287700
Aksjekapital: 1.068.693.330 NOK
Antall ansatte: 346
Etableringsdato: 4/17/2015
Foretakstype: ASA
Tidligere navn: skandiabanken asa
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.72%
Resultat  
  
-1.85%
Egenkapital  
  
-2.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.663.691.000 1.783.560.000 1.586.920.000 1.407.990.000 1.290.003.000
Resultat: 926.902.000 944.366.000 711.188.000 695.577.000 681.369.000
Egenkapital: 6.940.438.000 7.084.526.000 6.323.989.000 5.800.997.000 5.372.267.000
Regnskap for  Sbanken Asa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.663.691.000 1.783.560.000 1.586.920.000 1.407.990.000 1.290.003.000
Driftskostnader -739.498.000 -357.706.000 -724.787.000 -638.354.000 -609.569.000
Driftsresultat 924.193.000 818.410.000 862.133.000 769.636.000 680.434.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 2.709.000 -133.296.000 -150.945.000 -74.059.000 935.000
Finans 2.709.000 -133.296.000 -150.945.000 -74.059.000 935.000
Resultat før skatt 926.902.000 944.366.000 711.188.000 695.577.000 681.369.000
Skattekostnad -159.672.000 -159.763.000 -163.408.000 -152.250.000 -163.081.000
Årsresultat 688.366.000 804.978.000 547.780.000 543.327.000 518.288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.881.656.000 2.738.062.000 2.536.075.000 2.344.293.000 1.751.037.000
Sum omløpsmidler 76.229.204.000 72.750.917.000 62.973.031.000 59.600.117.000 56.628.578.000
Sum eiendeler 79.110.860.000 75.488.979.000 65.509.106.000 61.944.410.000 58.379.615.000
Sum opptjent egenkapital 2.544.461.000 2.688.715.000 2.178.807.000 1.789.854.000 1.306.287.000
Sum egenkapital 6.940.438.000 7.084.526.000 6.323.989.000 5.800.997.000 5.372.267.000
Sum langsiktig gjeld 1.081.890.000 1.097.472.000 1.089.237.000 836.489.000 850.083.000
Sum kortsiktig gjeld 71.088.532.000 67.306.981.000 58.095.880.000 55.306.924.000 52.157.265.000
Sum gjeld og egenkapital 79.110.860.000 75.488.979.000 65.058.512.000 61.627.855.000 58.008.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.663.691.000 1.783.560.000 1.586.920.000 1.407.990.000 1.290.003.000
Driftsinntekter 1.663.691.000 1.783.560.000 1.586.920.000 1.407.990.000 1.290.003.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -336.357.000 -342.504.000 -281.666.000 -247.385.000
Avskrivning -62.268.000 -65.760.000 -54.715.000 -14.031.000 -8.434.000
Nedskrivning -10.050.000 -26.534.000 0 -368.000
Andre driftskostnader -330.823.000 -291.946.000 -301.034.000 -342.657.000 -353.382.000
Driftskostnader -739.498.000 -357.706.000 -724.787.000 -638.354.000 -609.569.000
Driftsresultat 924.193.000 818.410.000 862.133.000 769.636.000 680.434.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 2.709.000 -133.296.000 -150.945.000 -74.059.000 935.000
Finans 2.709.000 -133.296.000 -150.945.000 -74.059.000 935.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 688.366.000 804.978.000 547.780.000 543.327.000 518.288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.350.000 114.645.000 147.785.000 122.090.000 52.062.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 86.411.000 127.755.000 164.782.000 18.607.000 8.232.000
Sum varige driftsmidler 86.411.000 127.755.000 164.782.000 18.607.000 8.232.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.691.895.000 2.495.662.000 2.223.508.000 2.203.596.000 1.690.743.000
Sum anleggsmidler 2.881.656.000 2.738.062.000 2.536.075.000 2.344.293.000 1.751.037.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 46.867.863.000 44.622.110.000 43.674.567.000
Andre fordringer 52.728.856.000 50.863.144.000 3.184.035.000 2.183.558.000 2.090.294.000
Sum investeringer 22.989.672.000 20.464.505.000 11.333.527.000 12.401.301.000 10.141.174.000
Kasse, bank 510.676.000 1.423.268.000 1.587.606.000 393.148.000 722.543.000
Sum omløpsmidler 76.229.204.000 72.750.917.000 62.973.031.000 59.600.117.000 56.628.578.000
Sum eiendeler 79.110.860.000 75.488.979.000 65.509.106.000 61.944.410.000 58.379.615.000
Sum opptjent egenkapital 2.544.461.000 2.688.715.000 2.178.807.000 1.789.854.000 1.306.287.000
Sum egenkapital 6.940.438.000 7.084.526.000 6.323.989.000 5.800.997.000 5.372.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 182.739.000 198.641.000 189.799.000 187.195.000 201.121.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.109.560.000 3.852.243.000 1.701.739.000 1.002.104.000 8.265.000
Sum langsiktig gjeld 1.081.890.000 1.097.472.000 1.089.237.000 836.489.000 850.083.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.978.972.000 63.454.738.000 56.394.141.000 54.304.820.000 52.149.000.000
Sum kortsiktig gjeld 71.088.532.000 67.306.981.000 58.095.880.000 55.306.924.000 52.157.265.000
Sum gjeld og egenkapital 79.110.860.000 75.488.979.000 65.058.512.000 61.627.855.000 58.008.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.140.672.000 5.443.936.000 4.877.151.000 4.293.193.000 4.471.313.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 8.8 9.4 9.7 9.4 9.2
Resultatgrad 55.6 45.9 54.3 54.7 52.7
Rentedekningsgrad -341.2 6.1 5.7 10.4 -727.7
Gjeldsgrad 10.4 9.7 9.4 9.7 9.9
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2
Signatur
05.05.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2022
Prokura i fellesskap
Dahn Thomas Ingvald
Prokura i fellesskap
Urdal Harald
Prokura hver for seg
Nordgulen Henning
Prokura hver for seg
Thomassen Øyvind
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex