Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scan Coin AS
Juridisk navn:  Scan Coin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66813400
Rosenholmveien 20 Rosenholmveien 20 Fax: 66813410
1252 Oslo 1252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933515958
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.95%
Resultat  
  
150.47%
Egenkapital  
  
14.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.788.000 16.565.000 16.059.000 24.332.000 26.839.000
Resultat: 1.062.000 424.000 204.000 2.404.000 3.064.000
Egenkapital: 6.710.000 5.881.000 5.552.000 5.407.000 7.589.000
Regnskap for  Scan Coin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.788.000 16.565.000 16.059.000 24.332.000 26.839.000
Driftskostnader -7.791.000 -16.199.000 -15.856.000 -21.875.000 -23.981.000
Driftsresultat 996.000 365.000 203.000 2.457.000 2.859.000
Finansinntekter 114.000 139.000 44.000 279.000 425.000
Finanskostnader -48.000 -81.000 -42.000 -332.000 -220.000
Finans 66.000 58.000 2.000 -53.000 205.000
Resultat før skatt 1.062.000 424.000 204.000 2.404.000 3.064.000
Skattekostnad -234.000 -95.000 -59.000 -586.000 -780.000
Årsresultat 829.000 329.000 145.000 1.818.000 2.284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 962.000 341.000 627.000 963.000 4.975.000
Sum omløpsmidler 23.034.000 21.863.000 14.557.000 14.199.000 13.287.000
Sum eiendeler 23.996.000 22.204.000 15.184.000 15.162.000 18.262.000
Sum opptjent egenkapital 4.010.000 3.181.000 2.852.000 2.707.000 2.000.000
Sum egenkapital 6.710.000 5.881.000 5.552.000 5.407.000 7.589.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.630.000 3.200.000
Sum kortsiktig gjeld 17.286.000 16.322.000 9.632.000 7.125.000 7.473.000
Sum gjeld og egenkapital 23.996.000 22.203.000 15.184.000 15.162.000 18.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.788.000 16.565.000 16.059.000 24.332.000 26.839.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.788.000 16.565.000 16.059.000 24.332.000 26.839.000
Varekostnad -1.612.000 -5.562.000 -4.084.000 -7.835.000 -10.332.000
Lønninger -3.110.000 -4.476.000 -5.131.000 -5.498.000 -5.994.000
Avskrivning -355.000 -404.000 -2.095.000 -2.281.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.069.000 -5.806.000 -6.237.000 -6.447.000 -5.374.000
Driftskostnader -7.791.000 -16.199.000 -15.856.000 -21.875.000 -23.981.000
Driftsresultat 996.000 365.000 203.000 2.457.000 2.859.000
Finansinntekter 114.000 139.000 44.000 279.000 425.000
Finanskostnader -48.000 -81.000 -42.000 -332.000 -220.000
Finans 66.000 58.000 2.000 -53.000 205.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 829.000 329.000 145.000 1.818.000 2.284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 625.000 341.000 627.000 929.000 635.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 35.000 227.000
Sum varige driftsmidler 0 0 35.000 227.000
Sum finansielle anleggsmidler 338.000 0 0 0 4.113.000
Sum anleggsmidler 962.000 341.000 627.000 963.000 4.975.000
Varebeholdning 986.000 919.000 2.090.000 1.429.000 1.236.000
Kundefordringer 267.000 1.341.000 594.000 5.859.000 9.300.000
Andre fordringer 31.000 214.000 188.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 306.000 410.000 779.000 713.000 825.000
Sum omløpsmidler 23.034.000 21.863.000 14.557.000 14.199.000 13.287.000
Sum eiendeler 23.996.000 22.204.000 15.184.000 15.162.000 18.262.000
Sum opptjent egenkapital 4.010.000 3.181.000 2.852.000 2.707.000 2.000.000
Sum egenkapital 6.710.000 5.881.000 5.552.000 5.407.000 7.589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.802.000 10.669.000 5.468.000 613.000 3.602.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.630.000 3.200.000
Leverandørgjeld 50.000 1.152.000 183.000 180.000 154.000
Betalbar skatt 518.000 164.000 127.000 623.000 979.000
Skyldig offentlige avgifter 305.000 1.080.000 795.000 2.338.000 2.040.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.611.000 3.258.000 3.059.000 1.371.000 698.000
Sum kortsiktig gjeld 17.286.000 16.322.000 9.632.000 7.125.000 7.473.000
Sum gjeld og egenkapital 23.996.000 22.203.000 15.184.000 15.162.000 18.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.748.000 5.541.000 4.925.000 7.074.000 5.814.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.5 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.8 1.6
Soliditet 28.0 26.5 36.6 35.7 41.6
Resultatgrad 11.3 2.2 1.3 10.1 10.7
Rentedekningsgrad 20.8 4.5 4.8 7.4 1
Gjeldsgrad 2.6 2.8 1.7 1.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.6 2.3 1.6 1 1
Signatur
01.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2020
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex