Scandinavia Online AS
Juridisk navn:  Scandinavia Online AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81544498
Postboks 1169 Sentrum Karvesvingen 1 Fax: 22171842
0107 Oslo 579 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988875740
Aksjekapital: 2.183.111 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/25/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: yelo as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Visma Enterprise As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.6%
Resultat  
  
-131.62%
Egenkapital  
  
-47.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.512.000 42.761.000 39.583.000 40.817.000 45.066.000
Resultat: -1.912.000 6.047.000 7.588.000 4.953.000 -10.040.000
Egenkapital: 2.053.000 3.893.000 8.568.000 8.767.000 2.540.000
Regnskap for  Scandinavia Online AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.512.000 42.761.000 39.583.000 40.817.000 45.066.000
Driftskostnader -41.489.000 -36.810.000 -31.990.000 -35.882.000 -55.231.000
Driftsresultat -1.977.000 5.951.000 7.592.000 4.936.000 -10.167.000
Finansinntekter 72.000 107.000 52.000 34.000 154.000
Finanskostnader -7.000 -10.000 -56.000 -18.000 -27.000
Finans 65.000 97.000 -4.000 16.000 127.000
Resultat før skatt -1.912.000 6.047.000 7.588.000 4.953.000 -10.040.000
Skattekostnad 318.000 -1.353.000 -1.787.000 -1.318.000 2.431.000
Årsresultat -1.594.000 4.694.000 5.801.000 3.635.000 -7.609.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 271.000 333.000 804.000 3.642.000 11.173.000
Sum omløpsmidler 5.996.000 17.178.000 16.662.000 18.514.000 5.735.000
Sum eiendeler 6.267.000 17.511.000 17.466.000 22.156.000 16.908.000
Sum opptjent egenkapital -6.603.000 -4.763.000 -1.581.000 -1.381.000 -7.609.000
Sum egenkapital 2.053.000 3.893.000 8.568.000 8.767.000 2.540.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.213.000 13.617.000 8.898.000 13.389.000 14.368.000
Sum gjeld og egenkapital 6.266.000 17.510.000 17.466.000 22.157.000 16.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.512.000 42.761.000 39.583.000 40.817.000 45.066.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 39.512.000 42.761.000 39.583.000 40.817.000 45.066.000
Varekostnad -2.314.000 -1.376.000 -561.000 -1.930.000 -3.026.000
Lønninger -14.383.000 -11.440.000 -8.078.000 -13.426.000 -28.696.000
Avskrivning -2.000 -456.000 -2.054.000 -5.394.000 -6.994.000
Nedskrivning 0 0 0 -3.750.000
Andre driftskostnader -24.790.000 -23.538.000 -21.297.000 -15.132.000 -12.765.000
Driftskostnader -41.489.000 -36.810.000 -31.990.000 -35.882.000 -55.231.000
Driftsresultat -1.977.000 5.951.000 7.592.000 4.936.000 -10.167.000
Finansinntekter 72.000 107.000 52.000 34.000 154.000
Finanskostnader -7.000 -10.000 -56.000 -18.000 -27.000
Finans 65.000 97.000 -4.000 16.000 127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -10.000.000 -6.000.000 0 0
Årsresultat -1.594.000 4.694.000 5.801.000 3.635.000 -7.609.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 2.426.000 0
Sum Immatrielle midler 126.000 186.000 643.000 3.411.000 9.144.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 147.000 161.000 231.000 2.028.000
Sum varige driftsmidler 145.000 147.000 161.000 231.000 2.028.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 271.000 333.000 804.000 3.642.000 11.173.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 94.000 2.954.000 4.308.000 3.192.000
Andre fordringer 1.817.000 13.426.000 129.000 7.060.000 319.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 341.000 0 256.000 296.000 809.000
Sum omløpsmidler 5.996.000 17.178.000 16.662.000 18.514.000 5.735.000
Sum eiendeler 6.267.000 17.511.000 17.466.000 22.156.000 16.908.000
Sum opptjent egenkapital -6.603.000 -4.763.000 -1.581.000 -1.381.000 -7.609.000
Sum egenkapital 2.053.000 3.893.000 8.568.000 8.767.000 2.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 56.000 414.000 259.000 600.000
Betalbar skatt 225.000 1.710.000 1.004.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 754.000 469.000 538.000 1.292.000 2.208.000
Utbytte -2.000.000 -10.000.000 -6.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.190.000 1.383.000 943.000 11.837.000 11.560.000
Sum kortsiktig gjeld 4.213.000 13.617.000 8.898.000 13.389.000 14.368.000
Sum gjeld og egenkapital 6.266.000 17.510.000 17.466.000 22.157.000 16.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.783.000 3.561.000 7.764.000 5.125.000 -8.633.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.9 1.4 0.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.9 1.4 0.4
Soliditet 32.8 22.2 49.1 39.6 1
Resultatgrad -5.0 13.9 19.2 12.1 -22.6
Rentedekningsgrad -282.4 595.1 135.6 274.2 -376.6
Gjeldsgrad 2.1 3.5 1 1.5 5.7
Total kapitalrentabilitet -30.4 34.6 43.8 22.4 -59.2
Signatur
19.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex