Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scandinavian House AS
Juridisk navn:  Scandinavian House AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69278900
Henrich Gerners gate 8 Henrich Gerners gate 8 Fax: 69278901
1530 Moss 1530 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 888279202
Aksjekapital: 151.111 NOK
Etableringsdato: 4/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Active Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.57%
Resultat  
  
2767.74%
Egenkapital  
  
501.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.458.000 2.420.000 3.271.000 3.992.000 5.255.000
Resultat: 889.000 31.000 351.000 1.583.000 1.609.000
Egenkapital: 914.000 152.000 154.000 151.000 151.000
Regnskap for  Scandinavian House AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.458.000 2.420.000 3.271.000 3.992.000 5.255.000
Driftskostnader -1.807.000 -2.394.000 -2.954.000 -2.419.000 -3.704.000
Driftsresultat 651.000 26.000 317.000 1.573.000 1.551.000
Finansinntekter 393.000 154.000 123.000 162.000 157.000
Finanskostnader -155.000 -150.000 -89.000 -153.000 -98.000
Finans 238.000 4.000 34.000 9.000 59.000
Resultat før skatt 889.000 31.000 351.000 1.583.000 1.609.000
Skattekostnad -28.000 -123.000 -77.000 -478.000 -394.000
Årsresultat 861.000 -92.000 274.000 1.105.000 1.215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.736.000 4.158.000 3.701.000 2.670.000 5.186.000
Sum omløpsmidler 1.727.000 581.000 1.272.000 1.802.000 1.048.000
Sum eiendeler 6.463.000 4.739.000 4.973.000 4.472.000 6.234.000
Sum opptjent egenkapital 763.000 3.000 0 0
Sum egenkapital 914.000 152.000 154.000 151.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 435.000
Sum kortsiktig gjeld 5.550.000 4.588.000 4.819.000 4.321.000 5.648.000
Sum gjeld og egenkapital 6.464.000 4.739.000 4.973.000 4.472.000 6.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.458.000 2.420.000 3.271.000 3.992.000 5.255.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.458.000 2.420.000 3.271.000 3.992.000 5.255.000
Varekostnad -1.757.000 -1.834.000 -2.497.000 -2.227.000 -3.186.000
Lønninger -385.000 0 -165.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -560.000 -72.000 -192.000 -353.000
Driftskostnader -1.807.000 -2.394.000 -2.954.000 -2.419.000 -3.704.000
Driftsresultat 651.000 26.000 317.000 1.573.000 1.551.000
Finansinntekter 393.000 154.000 123.000 162.000 157.000
Finanskostnader -155.000 -150.000 -89.000 -153.000 -98.000
Finans 238.000 4.000 34.000 9.000 59.000
Konsernbidrag -99.000 -424.000 -271.000 -1.205.000 -1.215.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 861.000 -92.000 274.000 1.105.000 1.215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 4.000 122.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.736.000 4.158.000 3.697.000 2.666.000 5.065.000
Sum anleggsmidler 4.736.000 4.158.000 3.701.000 2.670.000 5.186.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 738.000 437.000 688.000 1.031.000 1.033.000
Andre fordringer 155.000 2.000 39.000 117.000 10.000
Sum investeringer 557.000 0 0 0
Kasse, bank 277.000 142.000 546.000 653.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.727.000 581.000 1.272.000 1.802.000 1.048.000
Sum eiendeler 6.463.000 4.739.000 4.973.000 4.472.000 6.234.000
Sum opptjent egenkapital 763.000 3.000 0 0
Sum egenkapital 914.000 152.000 154.000 151.000 151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 895.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 435.000
Leverandørgjeld 371.000 278.000 429.000 391.000 802.000
Betalbar skatt 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 89.000 142.000 138.000 206.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.126.000 4.221.000 4.249.000 3.792.000 3.740.000
Sum kortsiktig gjeld 5.550.000 4.588.000 4.819.000 4.321.000 5.648.000
Sum gjeld og egenkapital 6.464.000 4.739.000 4.973.000 4.472.000 6.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.823.000 -4.007.000 -3.547.000 -2.519.000 -4.600.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2
Soliditet 14.1 3.2 3.1 3.4 2.4
Resultatgrad 26.5 1.1 9.7 39.4 29.5
Rentedekningsgrad 4.2 0.2 3.6 10.3 15.8
Gjeldsgrad 6.1 30.2 31.3 28.6 40.3
Total kapitalrentabilitet 16.2 3.8 8.8 38.8 27.4
Signatur
29.11.2021
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex