Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scandinavian Marine AS
Juridisk navn:  Scandinavian Marine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67829250
Ringstabekkveien 6B c/o Kristensen & Berg Advokatfirma Kristian IVs gate 15A Fax: 67829255
1358 Jar 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979828020
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
175.09%
Resultat  
  
370.42%
Egenkapital  
  
1.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 762.000 277.000 320.000 115.000 54.000
Resultat: 841.000 -311.000 360.000 5.698.000 -185.000
Egenkapital: 14.988.000 14.747.000 15.057.000 14.698.000 9.000.000
Regnskap for  Scandinavian Marine AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 762.000 277.000 320.000 115.000 54.000
Driftskostnader -1.870.000 -874.000 -1.248.000 -791.000 -338.000
Driftsresultat -1.109.000 -597.000 -928.000 -677.000 -284.000
Finansinntekter 2.028.000 292.000 1.297.000 6.387.000 115.000
Finanskostnader -78.000 -5.000 -9.000 -13.000 -16.000
Finans 1.950.000 287.000 1.288.000 6.374.000 99.000
Resultat før skatt 841.000 -311.000 360.000 5.698.000 -185.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 841.000 -311.000 360.000 5.698.000 -185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.431.000 4.739.000 9.516.000 5.307.000 3.904.000
Sum omløpsmidler 4.200.000 10.917.000 6.559.000 10.130.000 5.483.000
Sum eiendeler 15.631.000 15.656.000 16.075.000 15.437.000 9.387.000
Sum opptjent egenkapital 14.888.000 14.647.000 14.957.000 14.598.000 8.899.000
Sum egenkapital 14.988.000 14.747.000 15.057.000 14.698.000 9.000.000
Sum langsiktig gjeld 476.000 548.000 315.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 643.000 433.000 469.000 424.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 15.631.000 15.656.000 16.074.000 15.437.000 9.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 671.000 277.000 229.000 115.000 54.000
Andre inntekter 91.000 91.000 0 0
Driftsinntekter 762.000 277.000 320.000 115.000 54.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -586.000 -116.000 -60.000 -67.000 -33.000
Avskrivning -8.000 -142.000 -158.000 -161.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.276.000 -616.000 -1.030.000 -563.000 -144.000
Driftskostnader -1.870.000 -874.000 -1.248.000 -791.000 -338.000
Driftsresultat -1.109.000 -597.000 -928.000 -677.000 -284.000
Finansinntekter 2.028.000 292.000 1.297.000 6.387.000 115.000
Finanskostnader -78.000 -5.000 -9.000 -13.000 -16.000
Finans 1.950.000 287.000 1.288.000 6.374.000 99.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 841.000 -311.000 360.000 5.698.000 -185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 83.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 650.000 1.872.000 1.424.000 402.000
Sum varige driftsmidler 109.000 650.000 1.872.000 1.424.000 485.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.323.000 4.089.000 7.644.000 3.884.000 3.420.000
Sum anleggsmidler 11.431.000 4.739.000 9.516.000 5.307.000 3.904.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 188.000 32.000 90.000 69.000 0
Andre fordringer 1.118.000 456.000 348.000 0 395.000
Sum investeringer 1.305.000 0 0 0
Kasse, bank 1.588.000 10.429.000 6.121.000 10.061.000 5.087.000
Sum omløpsmidler 4.200.000 10.917.000 6.559.000 10.130.000 5.483.000
Sum eiendeler 15.631.000 15.656.000 16.075.000 15.437.000 9.387.000
Sum opptjent egenkapital 14.888.000 14.647.000 14.957.000 14.598.000 8.899.000
Sum egenkapital 14.988.000 14.747.000 15.057.000 14.698.000 9.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 476.000 548.000 315.000 379.000
Leverandørgjeld 43.000 407.000 420.000 80.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 21.000 2.000 40.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 559.000 5.000 47.000 303.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 643.000 433.000 469.000 424.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 15.631.000 15.656.000 16.074.000 15.437.000 9.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.557.000 10.484.000 6.090.000 9.706.000 5.474.000
Likviditetsgrad 1 6.5 25.2 1 23.9 609.2
Likviditetsgrad 2 6.5 25.2 1 23.9 609.2
Soliditet 95.9 94.2 93.7 95.2 95.9
Resultatgrad -145.5 -215.5 -588.7 -525.9
Rentedekningsgrad -14.2 -119.4 -103.1 -52.1 -17.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 5.9 -1.9 2.3 3 -1.8
Signatur
20.01.2020
STYRET I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex