Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scanmark Norge As
Juridisk navn:  Scanmark Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77002500
Nerhågen 4 Nerhågen 4 Fax: 77002510
9414 Harstad 9414 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 914175321
Aksjekapital: 340.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 2/1/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Prae As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.41%
Resultat  
  
20.37%
Egenkapital  
  
32.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.607.000 19.285.000 18.877.000 18.273.000 17.591.000
Resultat: 969.000 805.000 -145.000 148.000 278.000
Egenkapital: 2.452.000 1.849.000 1.279.000 1.424.000 1.382.000
Regnskap for  Scanmark Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.607.000 19.285.000 18.877.000 18.273.000 17.591.000
Driftskostnader -22.374.000 -18.364.000 -18.776.000 -17.855.000 -17.001.000
Driftsresultat 1.233.000 921.000 102.000 418.000 590.000
Finansinntekter 1.000 150.000 1.000 0 6.000
Finanskostnader -265.000 -266.000 -248.000 -270.000 -318.000
Finans -264.000 -116.000 -247.000 -270.000 -312.000
Resultat før skatt 969.000 805.000 -145.000 148.000 278.000
Skattekostnad -246.000 -174.000 0 -106.000 -45.000
Årsresultat 722.000 631.000 -145.000 42.000 233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.311.000 5.433.000 5.910.000 6.161.000 6.635.000
Sum omløpsmidler 6.026.000 5.524.000 5.043.000 5.034.000 4.688.000
Sum eiendeler 11.337.000 10.957.000 10.953.000 11.195.000 11.323.000
Sum opptjent egenkapital 2.052.000 1.449.000 879.000 1.024.000 982.000
Sum egenkapital 2.452.000 1.849.000 1.279.000 1.424.000 1.382.000
Sum langsiktig gjeld 5.246.000 5.709.000 5.911.000 6.307.000 6.704.000
Sum kortsiktig gjeld 3.640.000 3.398.000 3.763.000 3.463.000 3.237.000
Sum gjeld og egenkapital 11.338.000 10.956.000 10.953.000 11.194.000 11.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.386.000 19.185.000 18.847.000 18.221.000 17.591.000
Andre inntekter 221.000 100.000 30.000 52.000 0
Driftsinntekter 23.607.000 19.285.000 18.877.000 18.273.000 17.591.000
Varekostnad -13.500.000 -10.174.000 -10.623.000 -10.045.000 -9.319.000
Lønninger -5.693.000 -5.533.000 -5.607.000 -5.238.000 -5.379.000
Avskrivning -362.000 -289.000 -296.000 -298.000 -299.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.819.000 -2.368.000 -2.250.000 -2.274.000 -2.004.000
Driftskostnader -22.374.000 -18.364.000 -18.776.000 -17.855.000 -17.001.000
Driftsresultat 1.233.000 921.000 102.000 418.000 590.000
Finansinntekter 1.000 150.000 1.000 0 6.000
Finanskostnader -265.000 -266.000 -248.000 -270.000 -318.000
Finans -264.000 -116.000 -247.000 -270.000 -312.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 -60.000 0 0 0
Årsresultat 722.000 631.000 -145.000 42.000 233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.087.000 5.376.000 5.665.000 5.931.000 6.398.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 176.000 0 0 30.000 37.000
Sum varige driftsmidler 5.263.000 5.376.000 5.665.000 5.961.000 6.435.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 56.000 245.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 5.311.000 5.433.000 5.910.000 6.161.000 6.635.000
Varebeholdning 2.164.000 2.367.000 2.349.000 1.539.000 1.579.000
Kundefordringer 3.273.000 2.769.000 2.471.000 3.170.000 2.825.000
Andre fordringer 136.000 67.000 13.000 127.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 453.000 321.000 210.000 197.000 192.000
Sum omløpsmidler 6.026.000 5.524.000 5.043.000 5.034.000 4.688.000
Sum eiendeler 11.337.000 10.957.000 10.953.000 11.195.000 11.323.000
Sum opptjent egenkapital 2.052.000 1.449.000 879.000 1.024.000 982.000
Sum egenkapital 2.452.000 1.849.000 1.279.000 1.424.000 1.382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 567.000 880.000 850.000 364.000
Sum langsiktig gjeld 5.246.000 5.709.000 5.911.000 6.307.000 6.704.000
Leverandørgjeld 1.473.000 1.266.000 1.444.000 1.054.000 1.444.000
Betalbar skatt 246.000 174.000 0 106.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 1.335.000 1.161.000 920.000 936.000 850.000
Utbytte -120.000 -60.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 585.000 230.000 519.000 517.000 533.000
Sum kortsiktig gjeld 3.640.000 3.398.000 3.763.000 3.463.000 3.237.000
Sum gjeld og egenkapital 11.338.000 10.956.000 10.953.000 11.194.000 11.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.386.000 2.126.000 1.280.000 1.571.000 1.451.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.3 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.7 1 1.0
Soliditet 21.6 16.9 11.7 12.7 12.2
Resultatgrad 5.2 4.8 0.5 2.3 3.4
Rentedekningsgrad 4.7 3.5 0.4 1.5 1.9
Gjeldsgrad 3.6 4.9 7.6 6.9 7.2
Total kapitalrentabilitet 10.9 9.8 0.9 3.7 5.3
Signatur
03.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex