Scanship AS
Juridisk navn:  Scanship AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33016400
Postboks 465 Nedre Langgate 19 Fax: 33016401
1327 Lysaker 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 991036164
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 110
Etableringsdato: 3/1/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ocean hotels as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.04%
Resultat  
  
5.22%
Egenkapital  
  
28.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 369.180.000 348.143.000 295.003.000 277.414.000 206.071.000
Resultat: 37.943.000 36.059.000 10.336.000 31.678.000 21.369.000
Egenkapital: 140.585.000 109.820.000 79.106.000 72.645.000 40.606.000
Regnskap for  Scanship AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 369.180.000 348.143.000 295.003.000 277.414.000 206.071.000
Driftskostnader -315.572.000 -297.857.000 -281.510.000 -243.445.000 -181.709.000
Driftsresultat 53.608.000 50.286.000 13.493.000 33.969.000 24.362.000
Finansinntekter 13.831.000 28.385.000 10.657.000 4.213.000 3.070.000
Finanskostnader -29.496.000 -42.612.000 -13.814.000 -6.504.000 -6.063.000
Finans -15.665.000 -14.227.000 -3.157.000 -2.291.000 -2.993.000
Resultat før skatt 37.943.000 36.059.000 10.336.000 31.678.000 21.369.000
Skattekostnad -8.995.000 -8.377.000 -4.292.000 -6.485.000 -4.584.000
Årsresultat 28.948.000 27.682.000 6.044.000 25.193.000 16.785.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 426.089.000 313.545.000 253.635.000 38.464.000 30.436.000
Sum omløpsmidler 347.652.000 262.978.000 190.339.000 137.415.000 108.922.000
Sum eiendeler 773.741.000 576.523.000 443.974.000 175.879.000 139.358.000
Sum opptjent egenkapital 129.931.000 100.975.000 73.287.000 67.249.000 35.211.000
Sum egenkapital 140.585.000 109.820.000 79.106.000 72.645.000 40.606.000
Sum langsiktig gjeld 204.508.000 212.189.000 208.596.000 18.914.000 12.644.000
Sum kortsiktig gjeld 428.648.000 254.514.000 156.272.000 84.320.000 86.108.000
Sum gjeld og egenkapital 773.741.000 576.523.000 443.974.000 175.879.000 139.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 369.180.000 348.143.000 295.003.000 277.414.000 206.071.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 369.180.000 348.143.000 295.003.000 277.414.000 206.071.000
Varekostnad -241.022.000 -232.413.000 -207.191.000 -195.503.000 -144.880.000
Lønninger -46.145.000 -41.496.000 -31.851.000 -29.249.000 -21.771.000
Avskrivning -7.919.000 -6.780.000 -5.916.000 -2.385.000 -2.420.000
Nedskrivning -632.000 -871.000 0 0 -155.000
Andre driftskostnader -19.854.000 -16.297.000 -36.552.000 -16.308.000 -12.483.000
Driftskostnader -315.572.000 -297.857.000 -281.510.000 -243.445.000 -181.709.000
Driftsresultat 53.608.000 50.286.000 13.493.000 33.969.000 24.362.000
Finansinntekter 13.831.000 28.385.000 10.657.000 4.213.000 3.070.000
Finanskostnader -29.496.000 -42.612.000 -13.814.000 -6.504.000 -6.063.000
Finans -15.665.000 -14.227.000 -3.157.000 -2.291.000 -2.993.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 28.948.000 27.682.000 6.044.000 25.193.000 16.785.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 145.692.000 88.452.000 50.183.000 36.023.000 27.970.000
Fast eiendom 7.137.000 4.592.000 4.219.000 0 0
Maskiner anlegg 13.732.000 4.026.000 6.876.000 0 0
Driftsløsøre 0 2.175.000 2.200.000
Sum varige driftsmidler 20.869.000 8.618.000 11.095.000 2.175.000 2.200.000
Sum finansielle anleggsmidler 259.528.000 216.475.000 192.357.000 266.000 266.000
Sum anleggsmidler 426.089.000 313.545.000 253.635.000 38.464.000 30.436.000
Varebeholdning 5.825.000 4.202.000 3.612.000 2.352.000 2.909.000
Kundefordringer 118.620.000 123.231.000 103.613.000 48.404.000 46.312.000
Andre fordringer 208.681.000 123.841.000 63.517.000 75.551.000 52.480.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.296.000 2.573.000 2.399.000 1.690.000 1.342.000
Sum omløpsmidler 347.652.000 262.978.000 190.339.000 137.415.000 108.922.000
Sum eiendeler 773.741.000 576.523.000 443.974.000 175.879.000 139.358.000
Sum opptjent egenkapital 129.931.000 100.975.000 73.287.000 67.249.000 35.211.000
Sum egenkapital 140.585.000 109.820.000 79.106.000 72.645.000 40.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.684.000 30.688.000 22.320.000 18.018.000 11.533.000
Gjeld til kredittinstitutt 229.776.000 124.728.000 75.580.000 9.497.000 30.032.000
Sum langsiktig gjeld 204.508.000 212.189.000 208.596.000 18.914.000 12.644.000
Leverandørgjeld 41.075.000 58.994.000 43.679.000 36.803.000 38.533.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.406.000 5.502.000 4.312.000 3.057.000 2.120.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.391.000 65.290.000 32.701.000 31.591.000 13.926.000
Sum kortsiktig gjeld 428.648.000 254.514.000 156.272.000 84.320.000 86.108.000
Sum gjeld og egenkapital 773.741.000 576.523.000 443.974.000 175.879.000 139.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.996.000 8.464.000 34.067.000 53.095.000 22.814.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 1.2 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1.2 1.6 1.2
Soliditet 18.2 19.0 17.8 41.3 29.1
Resultatgrad 14.5 14.4 4.6 12.2 11.8
Rentedekningsgrad 1.8 1.2 1 5.2 4
Gjeldsgrad 4.5 4.2 4.6 1.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 8.7 13.6 5.4 21.7 19.7
Signatur
17.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex