Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Schjølberg & Tombre As
Juridisk navn:  Schjølberg & Tombre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62535980
Elvesletta 10 Elvesletta 10 Fax: 62535981
2323 Ingeberg 2323 Ingeberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 936816703
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 5/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aktiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.45%
Resultat  
  
-446.79%
Egenkapital  
  
-13.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 30.297.000 29.007.000 28.856.000 24.631.000 35.580.000
Resultat: -541.000 156.000 617.000 -2.099.000 -1.832.000
Egenkapital: 2.647.000 3.074.000 2.956.000 2.518.000 4.157.000
Regnskap for  Schjølberg & Tombre As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 30.297.000 29.007.000 28.856.000 24.631.000 35.580.000
Driftskostnader -30.752.000 -28.731.000 -28.074.000 -26.577.000 -37.338.000
Driftsresultat -455.000 276.000 781.000 -1.946.000 -1.759.000
Finansinntekter 51.000 4.000 34.000 2.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -125.000 -199.000 -155.000 -76.000
Finans -86.000 -121.000 -165.000 -153.000 -74.000
Resultat før skatt -541.000 156.000 617.000 -2.099.000 -1.832.000
Skattekostnad 115.000 -38.000 -179.000 460.000 436.000
Årsresultat -426.000 118.000 438.000 -1.638.000 -1.397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.843.000 1.981.000 1.952.000 2.247.000 2.209.000
Sum omløpsmidler 6.658.000 6.484.000 7.002.000 8.543.000 9.588.000
Sum eiendeler 8.501.000 8.465.000 8.954.000 10.790.000 11.797.000
Sum opptjent egenkapital 2.397.000 2.824.000 2.706.000 2.268.000 3.907.000
Sum egenkapital 2.647.000 3.074.000 2.956.000 2.518.000 4.157.000
Sum langsiktig gjeld 882.000 1.030.000 35.000 160.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 4.971.000 4.362.000 5.963.000 8.113.000 7.292.000
Sum gjeld og egenkapital 8.500.000 8.466.000 8.954.000 10.791.000 11.797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.225.000 29.003.000 28.856.000 24.617.000 35.204.000
Andre inntekter 72.000 4.000 0 14.000 375.000
Driftsinntekter 30.297.000 29.007.000 28.856.000 24.631.000 35.580.000
Varekostnad -15.641.000 -12.815.000 -13.211.000 -11.211.000 -19.510.000
Lønninger -9.758.000 -10.758.000 -9.818.000 -10.262.000 -12.143.000
Avskrivning -237.000 -223.000 -268.000 -297.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.116.000 -4.935.000 -4.777.000 -4.807.000 -5.372.000
Driftskostnader -30.752.000 -28.731.000 -28.074.000 -26.577.000 -37.338.000
Driftsresultat -455.000 276.000 781.000 -1.946.000 -1.759.000
Finansinntekter 51.000 4.000 34.000 2.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -125.000 -199.000 -155.000 -76.000
Finans -86.000 -121.000 -165.000 -153.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -426.000 118.000 438.000 -1.638.000 -1.397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 816.000 701.000 739.000 918.000 458.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 786.000 911.000 713.000 971.000 1.267.000
Sum varige driftsmidler 786.000 911.000 713.000 971.000 1.267.000
Sum finansielle anleggsmidler 241.000 369.000 500.000 359.000 483.000
Sum anleggsmidler 1.843.000 1.981.000 1.952.000 2.247.000 2.209.000
Varebeholdning 839.000 987.000 746.000 945.000 926.000
Kundefordringer 5.161.000 4.034.000 5.537.000 6.909.000 7.307.000
Andre fordringer 326.000 258.000 367.000 340.000 333.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 1.205.000 352.000 349.000 1.022.000
Sum omløpsmidler 6.658.000 6.484.000 7.002.000 8.543.000 9.588.000
Sum eiendeler 8.501.000 8.465.000 8.954.000 10.790.000 11.797.000
Sum opptjent egenkapital 2.397.000 2.824.000 2.706.000 2.268.000 3.907.000
Sum egenkapital 2.647.000 3.074.000 2.956.000 2.518.000 4.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 573.000 0 165.000 1.987.000 0
Sum langsiktig gjeld 882.000 1.030.000 35.000 160.000 348.000
Leverandørgjeld 1.157.000 1.091.000 1.694.000 1.787.000 2.217.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.993.000 1.830.000 2.077.000 2.176.000 2.618.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.249.000 1.441.000 2.027.000 2.162.000 2.456.000
Sum kortsiktig gjeld 4.971.000 4.362.000 5.963.000 8.113.000 7.292.000
Sum gjeld og egenkapital 8.500.000 8.466.000 8.954.000 10.791.000 11.797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.687.000 2.122.000 1.039.000 430.000 2.296.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1 0.9 1.2
Soliditet 31.1 36.3 3 23.3 35.2
Resultatgrad -1.5 1 2.7 -7.9 -4.9
Rentedekningsgrad -3.3 2.2 3.9 -12.6 -23.1
Gjeldsgrad 2.2 1.8 2 3.3 1.8
Total kapitalrentabilitet -4.8 3.3 9.1 -14.9
Signatur
13.07.2017
STYRET I FELLESKAP.
Prokurister
13.07.2017
Daglig leder.
Prokura hver for seg
Tombre Filip
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex