Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Schmidts Konfektionsfabrikk AS
Juridisk navn:  Schmidts Konfektionsfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22448380
Strandalleen 7 Strandalleen 7 Fax: 22563607
1368 Stabekk 1368 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915756239
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/1925
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-14.29%
Egenkapital  
  
-24.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 21.000 230.000 311.000 528.000
Resultat: -24.000 -21.000 110.000 53.000 -48.000
Egenkapital: 74.000 98.000 119.000 9.000 -44.000
Regnskap for  Schmidts Konfektionsfabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 21.000 230.000 311.000 528.000
Driftskostnader -24.000 -47.000 -107.000 -316.000 -567.000
Driftsresultat -24.000 -26.000 123.000 -5.000 -38.000
Finansinntekter 0 5.000 1.000 126.000 0
Finanskostnader 0 0 -14.000 -68.000 -10.000
Finans 0 5.000 -13.000 58.000 -10.000
Resultat før skatt -24.000 -21.000 110.000 53.000 -48.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -21.000 110.000 53.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 125.000 152.000 204.000 1.920.000 295.000
Sum eiendeler 125.000 152.000 204.000 1.920.000 295.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -2.000 19.000 -91.000 -144.000
Sum egenkapital 74.000 98.000 119.000 9.000 -44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 54.000 85.000 1.911.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 152.000 204.000 1.920.000 295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 4.000
Andre inntekter 0 21.000 230.000 311.000 524.000
Driftsinntekter 0 21.000 230.000 311.000 528.000
Varekostnad 0 -1.000 -5.000 -95.000 -84.000
Lønninger 0 -1.000 -1.000 -1.000 -233.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -45.000 -101.000 -220.000 -250.000
Driftskostnader -24.000 -47.000 -107.000 -316.000 -567.000
Driftsresultat -24.000 -26.000 123.000 -5.000 -38.000
Finansinntekter 0 5.000 1.000 126.000 0
Finanskostnader 0 0 -14.000 -68.000 -10.000
Finans 0 5.000 -13.000 58.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -21.000 110.000 53.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 32.000 32.000 81.000 87.000 209.000
Kundefordringer 0 0 1.000 1.000 1.000
Andre fordringer 0 46.000 52.000 2.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 74.000 69.000 1.830.000 59.000
Sum omløpsmidler 125.000 152.000 204.000 1.920.000 295.000
Sum eiendeler 125.000 152.000 204.000 1.920.000 295.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -2.000 19.000 -91.000 -144.000
Sum egenkapital 74.000 98.000 119.000 9.000 -44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 38.000 164.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 3.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 54.000 82.000 1.870.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 54.000 85.000 1.911.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 152.000 204.000 1.920.000 295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 98.000 119.000 9.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.8 2.4 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 1.4 1 0.3
Soliditet 59.2 64.5 58.3 0.5 -14.9
Resultatgrad -123.8 53.5 -1.6 -7.2
Rentedekningsgrad 8.8 -0.1 -3.8
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.7 212.3 -7.7
Total kapitalrentabilitet -19.2 -13.8 60.8 6.3 -12.9
Signatur
27.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
27.05.2020
PROKURA
SCHMIDT WILLIAM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex