Schouten Gartneri As
Juridisk navn:  Schouten Gartneri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32841570
Vitbankveien 22 Vitbankveien 22 Fax: 32840979
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 979609841
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/19/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiv Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.79%
Resultat  
  
1595.77%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 54.728.000 47.675.000 49.837.000 47.654.000 52.981.000
Resultat: 2.408.000 142.000 -642.000 -938.000 1.582.000
Egenkapital: 797.000 797.000 687.000 693.000 500.000
Regnskap for  Schouten Gartneri As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 54.728.000 47.675.000 49.837.000 47.654.000 52.981.000
Driftskostnader -52.362.000 -47.585.000 -50.559.000 -48.665.000 -51.494.000
Driftsresultat 2.366.000 89.000 -722.000 -1.012.000 1.487.000
Finansinntekter 42.000 56.000 81.000 74.000 95.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 42.000 54.000 81.000 74.000 95.000
Resultat før skatt 2.408.000 142.000 -642.000 -938.000 1.582.000
Skattekostnad -530.000 -31.000 140.000 260.000 -380.000
Årsresultat 1.879.000 111.000 -502.000 -678.000 1.202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 15.810.000 16.785.000 16.533.000 20.119.000 18.705.000
Sum eiendeler 15.815.000 16.790.000 16.538.000 20.124.000 18.710.000
Sum opptjent egenkapital 697.000 697.000 587.000 593.000 400.000
Sum egenkapital 797.000 797.000 687.000 693.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.018.000 15.993.000 15.851.000 19.430.000 18.210.000
Sum gjeld og egenkapital 15.815.000 16.790.000 16.538.000 20.123.000 18.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.130.000 46.775.000 49.291.000 47.188.000 52.519.000
Andre inntekter 598.000 899.000 547.000 466.000 462.000
Driftsinntekter 54.728.000 47.675.000 49.837.000 47.654.000 52.981.000
Varekostnad -27.162.000 -24.452.000 -26.022.000 -25.511.000 -28.677.000
Lønninger -11.122.000 -11.232.000 -11.483.000 -10.113.000 -10.190.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.078.000 -11.901.000 -13.054.000 -13.041.000 -12.627.000
Driftskostnader -52.362.000 -47.585.000 -50.559.000 -48.665.000 -51.494.000
Driftsresultat 2.366.000 89.000 -722.000 -1.012.000 1.487.000
Finansinntekter 42.000 56.000 81.000 74.000 95.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 42.000 54.000 81.000 74.000 95.000
Konsernbidrag -1.879.000 495.000 871.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.879.000 111.000 -502.000 -678.000 1.202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Varebeholdning 8.603.000 10.091.000 8.795.000 9.054.000 10.723.000
Kundefordringer 5.694.000 4.811.000 5.838.000 5.947.000 7.312.000
Andre fordringer 37.000 0 1.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.475.000 1.883.000 1.264.000 3.986.000 644.000
Sum omløpsmidler 15.810.000 16.785.000 16.533.000 20.119.000 18.705.000
Sum eiendeler 15.815.000 16.790.000 16.538.000 20.124.000 18.710.000
Sum opptjent egenkapital 697.000 697.000 587.000 593.000 400.000
Sum egenkapital 797.000 797.000 687.000 693.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.408.000 0 0 2.932.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.705.000 10.698.000 9.961.000 13.670.000 9.512.000
Betalbar skatt 31.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.732.000 3.319.000 3.709.000 3.496.000 3.603.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.171.000 1.945.000 2.182.000 2.265.000 2.162.000
Sum kortsiktig gjeld 15.018.000 15.993.000 15.851.000 19.430.000 18.210.000
Sum gjeld og egenkapital 15.815.000 16.790.000 16.538.000 20.123.000 18.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 792.000 792.000 682.000 689.000 495.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4
Soliditet 5.0 4.7 4.2 3.4 2.7
Resultatgrad 4.3 0.2 -1.4 -2.1 2.8
Rentedekningsgrad 44.5
Gjeldsgrad 18.8 20.1 23.1 2 36.4
Total kapitalrentabilitet 15.2 0.9 -3.9 -4.7 8.5
Signatur
23.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.07.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex